Өдөр тутмын Бурханы үг: Амийн оролт | Эшлэл 540

Амийн оролтын талаарх хүмүүсийн эрэл хайгуул нь Бурханы үгэнд үндэслэдэг. Урьд нь Түүний үгээс үүдэн бүх зүйл гүйцэлддэг гэж хэлдэг байсан ч хэн ч энэ баримтыг олж хараагүй. Хэрвээ чи одоогийн алхмыг туулбал бүх юм тодорхой болох ба чи ирээдүйн шалгалтуудад зориулан сайн суурь тавих болно. Бурхан юу ч хэллээ гэсэн гагцхүү Түүний үг рүү ороход анхаарлаа төвлөрүүл. Хүмүүсийг гэсгээж эхэлнэ гэж Бурханыг хэлэх үед Түүний гэсгээлтийг хүлээн зөвшөөр. Бурхан хүмүүсээс үхэхийг шаардах үед тэрхүү шалгалтыг хүлээн зөвшөөр. Хэрвээ чи үргэлж Түүний хамгийн шинэ айлдварууд дотор амьдарч байгаа бол эцэст нь Бурханы үг чамайг төгс болгоно. Бурханы үг рүү орох тусам чи төдий чинээ хурдан төгс болгуулна. Би яагаад ахин дахин нөхөрлөл хийж, та нараас Бурханы үгийг мэдэж, Бурханы үг рүү орохыг шаарддаг вэ? Бурханы үгийг эрэлхийлж, туулж, Түүний үгийн бодит байдалд орох үед чинь л Ариун Сүнс чиний дотор ажиллах боломжтой болдог. Тиймээс та нар бүгд Бурханы ажилладаг арга барил бүрд оролцогчид бөгөөд зовлон зүдүүр чинь ямар ч хэмжээтэй байсан бай, эцэст нь бүгд “бэлэг дурсгал” хүртэнэ. Эцсийн төгс төгөлдөрт хүрэхийн тулд чи Бурханы бүх үгэнд орох ёстой. Ариун Сүнс хүмүүсийг төгс болгохдоо нэг талыг баримталдаггүй; Тэрээр хүмүүсийн хамтын ажиллагааг шаарддаг ба хүн бүр Түүнтэй ухамсартайгаар хамтран ажиллах хэрэгтэй байдаг. Бурхан юу ч хэлдэг бай, Түүний үгэнд ороход л анхаарлаа төвлөрүүл—энэ нь аминд чинь илүү ашиг тустай байх болно. Бүх зүйл та нарын зан чанарыг өөрчлөхийн төлөө байдаг. Бурханы үгэнд орох үед зүрх сэтгэлийг чинь Тэр хөдөлгөж, ажлынхаа энэ алхамд Бурханы хүрэхийг хүсдэг бүхнийг чи ойлгож чадах бөгөөд үүнд хүрэх шийдвэртэй болно. Гэсгээлтийн цаг үед зарим хүн үүнийг ажлын арга барил гэж үзээд, Бурханы үгэнд итгээгүй. Үр дүнд нь тэд цэвэршүүлэлт туулаагүй бөгөөд ямар нэг зүйлийг олж авч, ойлголгүйгээр гэсгээлтийн цаг үеэс гарч ирсэн юм. Өчүүхэн ч эргэлзэлгүйгээр эдгээр үгэнд үнэхээр орсон, мөн Бурханы үг бол алдаа мадаггүй үнэн бөгөөд хүмүүс гэсгээгдэх ёстой гэж хэлдэг байсан зарим хүн бий. Тэд тэндээ хэсэг хугацаанд тэмцээд, өөрсдийн ирээдүй, хувь заяаг орхисон бөгөөд гарч ирэх үедээ зан чанартаа зарим нэг өөрчлөлт гаргаж, Бурханы талаар илүү гүнзгий ойлголттой болсон байлаа. Гэсгээлтээс гарч ирсэн хүмүүс бүгд Бурханы хайр татам байдлыг мэдэрсэн бөгөөд ажлын энэ алхам бол өөрсдөд нь буун ирж буй Бурханы агуу хайрын биелэл гэдгийг, мөн Бурханы хайрын байлдан дагуулалт, аврал гэдгийг ухаарчээ. Бас тэд Бурханы бодол үргэлж сайн байдаг бөгөөд хүнд Бурханы хийдэг бүхэн үзэн ядалтаас бус, хайраас гардаг гэж хэлсэн юм. Бурханы үгэнд итгээгүй, эсвэл Түүний үгийг анхаараагүй хүмүүс гэсгээлтийн цаг үед цэвэршүүлэлт туулаагүй бөгөөд үүний үр дүнд Ариун Сүнс тэдэнтэй хамт байгаагүй, тэд юу ч олж аваагүй. Гэсгээлтийн цаг үед орсон хүмүүсийн хувьд, хэдий тэд цэвэршүүлэлт туулсан ч Ариун Сүнс тэдний дотор нуугдмал байдлаар ажиллаж байсан ба үр дүнд нь тэдний амь зан чанар өөрчлөгджээ. Зарим хүн гаднаа маш эерэг, бүхэл өдөржингөө хөөр баяслаар дүүрэн байсан ч Бурханы үгийн цэвэршүүлэлтийн байдалд ороогүй байсан тул огтхон ч өөрчлөгдөөгүй юм, энэ нь Бурханы үгэнд итгээгүйн үр дагавар байв. Хэрвээ чи Бурханы үгэнд итгэдэггүй бол Ариун Сүнс чиний дотор ажиллахгүй. Бурхан Өөрийнх нь үгэнд итгэдэг бүх хүнд харагддаг ба Түүний үгэнд итгэж, Түүний үгийг хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүс Түүний хайрыг олж авч чадна!

Бурханы үгийн бодит байдалд орохын тулд хэрэгжүүлэлтийн замыг олж, Бурханы үгийг хэрхэн хэрэгжүүлэхээ мэдэх ёстой. Ингэснээр л амь зан чанарт чинь өөрчлөлт гарна, энэ замаар л чи Бурханаар төгс болгуулж чадна, ийм маягаар Бурханаар төгс болгуулсан хүмүүс л Түүний хүсэлтэй нийцэж чадна. Шинэ гэрлийг хүлээн авахын тулд чи Түүний үгэн дотор амьдрах ёстой. Ганцхан удаа Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдөх нь ямар ч нэмэргүй—чи илүү гүн рүү орох ёстой. Ганцхан удаа сэтгэл нь хөдөлсөн хүмүүсийн дотор урам зориг төрж, эрж хайх хүсэлтэй болдог ч энэ нь удаан үргэлжилж чаддаггүй; Ариун Сүнс тэдний сэтгэлийг байнга хөдөлгөх ёстой байдаг. Бурханы Сүнс хүмүүсийн сүнсийг хөдөлгөснөөр хүмүүс амь зан чанарын өөрчлөлтийг эрэлхийлэх байх, мөн Бурханаар сэтгэлээ хөдөлгүүлэхээр зорих зуураа хангалтгүй байдлаа ойлгож, Түүний үгcийг туулах явцдаа өөрсдийнхөө доторх бохир зүйлсийг (өөрийгөө зөвтгөх байдал, биеэ тоосон зан, үзэл гэх мэт) хаях байх гэж найддаг гэдгээ Би урьд нь маш олон удаа дурдаж байсан. Шинэ гэрлийг идэвх санаачилгатайгаар хүлээн авах нь л хангалттай гэж бүү бод—чи бас сөрөг бүхнийг хаях ёстой. Нэг талаар, та нар эерэг талаас орох хэрэгтэй, нөгөөтээгүүр, сөрөг талын бүх бохир зүйлээс ангижрах хэрэгтэй. Дотор чинь ямар бохир зүйл оршсоор байгаа эсэхийг харахын тулд өөрийгөө байнга шалгах ёстой. Хүмүүсийн шашны үзэл, санаа зорилго, итгэл найдвар, өөрийгөө зөвтгөх байдал, биеэ тоосон зан бол бүгд бохир зүйл юм. Шашны ямар үзэлтэйгээ харахын тулд өөрийнхөө доторхыг шинжилж, илчлэлийн талаарх Бурханы бүх үгтэй харьцуулан жиш. Тэдгээрийг үнэхээр танин мэдэх үедээ л чи хаяж чадна. Зарим хүн: “Ариун Сүнсний өнөөгийн ажлын гэрлийг дагахад л одоо хангалттай. Өөр юунд ч санаа зовох хэрэггүй” гэж хэлдэг. Тэгвэл шашны үзлүүд чинь гарч ирэх үед чи яаж тэдгээрээс ангижрах вэ? Бурханы өнөөдрийн үгийг дагах нь энгийн зүйл гэж чи бодож байна уу? Хэрвээ чи шашны хүн мөн бол зүрх сэтгэлд чинь байдаг шашны үзэл, шашин судлалын уламжлалт онол саад учруулж болох бөгөөд эдгээр зүйл гарч ирэх үедээ шинэ зүйлсийг хүлээн авахад чинь саад болдог. Эдгээр нь бүгд бодит асуудал юм. Хэрвээ чи Ариун Сүнсний одоогийн үгийг л эрэлхийлдэг бол Бурханы хүслийг биелүүлж чадахгүй. Ариун Сүнсний өнөөгийн гэрлийг эрэлхийлэхийн зэрэгцээ чи ямар үзэл, санаа зорилго өвөрлөдгөө, өөрийгөө зөвтгөдөг ямар зан чамд байгааг, ямар зан авир чинь Бурханд дуулгавартай бус байдгийг танин мэдэх ёстой. Энэ бүх зүйлийг танин мэдсэнийхээ дараа чи тэдгээрийг хаях ёстой. Урьдын үйлдэл, зан авирыг чинь орхиулах нь бүхэлдээ Ариун Сүнсний өнөөдөр ярьдаг үгийг дагах боломжийг чамд олгохын төлөө байдаг. Зан чанарын өөрчлөлтөд нэг талаас Бурханы үгээр дамжуулан хүрдэг, нөгөө талаас хүмүүс хамтран ажиллах шаардлагатай байдаг. Үүнд Бурханы ажил болон хүний хэрэгжүүлэлт хоёулаа зайлшгүй шаардлагатай.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Зан чанар нь өөрчлөгдсөн хүмүүс бол Бурханы үгийн бодит байдалд орсон хүмүүс юм

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих