Хүний уг чанарыг хэрхэн мэдэх вэ (II хэсэг)

Хүний уг чанарыг хэрхэн ойлгох вэ? Хамгийн чухал зүйл бол ертөнцийг үзэх үзэл, амьдралыг үзэх үзэл болон үнэт зүйлээс нь хүний уг чанарыг таних явдал юм. Диаволын хүмүүс бүгд өөрсдийнхөө төлөө амьдардаг. Амьдралын талаарх тэдний үзэл бодол, уриа лоозон нь гол төлөв “Хүн бүр өөрийгөө боддог, би үхэхээр чи үх”, “Хүн эд баялгийн төлөө, шувуу хоолны төлөө үхдэг” гэх мэт Сатаны сургаал болон иймэрхүү өөр төөрөгдлүүдээс үүдэн гардаг. Тэрхүү диавол хаад, агуу хүмүүс, гүн ухаантнуудын хэлсэн энэ бүх үг хүний жинхэнэ амь болсон. Ялангуяа Хятадын ард түмний “мэргэн” хэмээн шагшдаг Күнзийн дийлэнх үг хүний амь болсон. Түүнчлэн Буддын шашин, Бумбын шашны алдартай зүйр үг болон янз бүрийн алдартай хүмүүсийн байнга эшлэгддэг сонгодог үгс бий. Эдгээр нь бүгд Сатаны гүн ухаан, Сатаны уг чанарын нийлбэр юм. Эдгээр нь мөн Сатаны уг чанарын хамгийн сайн дүрслэл, тайлбар болдог. Хүний зүрх сэтгэлд нэвчсэн эдгээр хор бүгд Сатанаас гаралтай, өчүүхэн төдий нь ч Бурханаас үүдэн гараагүй. Ийм диаволын үг нь бас Бурханы үгийн шал эсрэг байдаг. Бүх эерэг зүйлийн бодит байдал Бурханаас гаралтай, хүнийг хордуулдаг бүх сөрөг зүйл Сатанаас гаралтай гэдэг нь туйлын тодорхой юм. Тиймээс амьдралыг үзэх үзэл болон үнэт зүйлийг нь харснаар хүний уг чанар болон хэнд харьяалагддагийг нь харж болно. Улс орны засгийн газар, алдартай, агуу хүмүүсийн боловсрол болон нөлөөллөөр дамжуулан Сатан хүмүүсийг завхруулдаг. Тэдний диаволын үг хүний амь, уг чанар болсон. “Хүн бүр өөрийгөө боддог, би үхэхээр чи үх” гэдэг нь хүн бүрд шингэсэн сатаны алдартай үг бөгөөд энэ нь хүний амь болсон. Амьдралын гүн ухааны иймэрхүү өөр үг ч бас бий. Сатан хүмүүсийг боловсруулж, мэхэлж, завхруулахын тулд улс орон бүрийн уламжлалт соёлыг ашиглан, хүн төрөлхтнийг сүйрлийн эх захгүй ангал руу унаж, залгиулахад хүргэсэн бөгөөд Сатанд үйлчилж, Бурханыг эсэргүүцдэг учраас эцэстээ хүмүүс Бурханаар устгагддаг. Зарим хүн хэдэн арван жилийн турш нийгэмд төрийн албан хаагчаар ажилласан. Тэднээс “Та ийм хэмжээнд маш сайн ажиллалаа, ямар алдартай үгийг голчлон баримталдаг вэ?” гэж асуулаа гээд төсөөлөөд үз. Тэд: “Миний ойлгосон нэг зүйл бол ‘Албан тушаалтнуудад бэлэг өгдөг хүн цохилтод нь өртдөггүй, бялдуучилдаггүй хүн юунд ч хүрдэггүй’ гэдэг юм” хэмээн хэлнэ. Тэдний албан тушаал ийм сатанлаг гүн ухаанд үндэслэдэг. Эдгээр үг тийм хүмүүсийн уг чанарыг төлөөлдөг бус уу? Албан тушаал олж авахын төлөө аливаа аргыг ичгүүр сонжуургүйгээр ашиглах нь тэдний уг чанар болсон бөгөөд албан тушаал, ажил мэргэжлийн амжилт нь тэдний зорилго болсон. Хүмүүсийн амьдрал, биеэ авч явах байдал, зан авирт олон сатанлаг хор байсаар байгаа. Жишээлбэл, тэдний амьдралын гүн ухаан, аливааг хийх арга зам, онч мэргэн үг нь бүгд агуу улаан лууны хороор дүүрэн байдаг бөгөөд тэдгээр нь бүгд Сатанаас ирдэг. Тиймээс хүмүүсийн яс, цусаар урсдаг бүхэн Сатаных юм. Тэр бүх албан тушаалтан, эрх баригчид, амжилт гаргасан хүмүүст амжилтад хүрэх өөрсдийн гэсэн зам болон нууц байдаг. Тийм нууц тэдний уг чанарыг төгс төлөөлдөггүй гэж үү? Тэд дэлхий ертөнц дээр тийм том зүйл хийсэн бөгөөд тэдгээрийн ард орших арга заль, далд явуулгыг хэн ч нэвт харж чаддаггүй. Тэдний уг чанар хэчнээн башир, хорлонтой болохыг энэ нь харуулдаг. Хүн төрөлхтнийг Сатан гүн гүнзгий завхруулж ирсэн. Сатаны хор хүн бүрийн цусаар урсдаг бөгөөд хүний уг чанар завхарсан, ёрын муу, дайсагнасан, Бурханыг эсэргүүцдэг, мөн Сатаны гүн ухаан, хороор дүүрч, үүнд автсан байдаг гэж хэлж болно. Энэ нь тэр чигтээ Сатаны уг чанар-мөн чанар болсон. Ийм учраас хүмүүс Бурханыг эсэргүүцэж, Бурханыг сөрөн зогсдог. Ийм маягаар уг чанарыг нь задлан шинжилбэл хүн өөрийгөө амархан мэдэж авч чадна.

Хүмүүс Бурханы зан чанарыг үнэхээр ойлгож, Бурханы зан чанар бодитой, үнэхээр ариун, үнэхээр зөвт гэдгийг олж харж, Бурханы ариун байдал, зөвт байдлыг зүрх сэтгэлээсээ магтаж чадвал тэд Бурханыг үнэхээр мэдэж, үнэнийг олж авсан байх болно. Хүмүүс Бурханыг мэдсэн цагт л гэрэлд амьдардаг. Бурханыг үнэхээр мэдэхийн шууд нөлөө нь Бурханыг үнэн голоосоо хайрлаж, дуулгавартай дагаж чаддаг байх явдал юм. Бурханыг үнэхээр мэдэж, үнэнийг ойлгож, олж авсан хүмүүсийн ертөнцийг үзэх үзэл, амьдралын талаарх үзэл бодолд бодит өөрчлөлт гарч, дараа нь тэдний амь зан чанарт ч бодит өөрчлөлт бий болдог. Амьдралын зөв зорилготой, үнэнийг эрэлхийлж, үнэний дагуу биеэ авч явж чаддаг, Бурханыг туйлын дуулгавартай дагаж, Бурханы үгээр амьдардаг, зүрх сэтгэлийнхээ гүнд амар амгалан, гэрэл гэгээтэй, зүрх сэтгэл нь харанхуйгаас ангид байж, Бурханы өмнө бүрэн эрх чөлөөтэй, хязгаарлалтгүй амьдардаг хүмүүс л жинхэнэ хүний амьдралаар амьдардаг, тэр үед л тэд үнэнтэй, хүн чанартай хүмүүс болдог. Үүнээс гадна, чиний ойлгож, олж авсан бүх үнэн Бурханы үгээс, Бурханаас Өөрөөс нь ирсэн. Чи Дээдийн Дээд Бурхан—бүтээлийн Эзэний сайшаалыг хүртэж, бас Тэр чамайг хүний төрхийг амьдран харуулдаг шаардлага хангасан бүтээгдсэн зүйл хэмээн хэлэх үед амьдрал чинь хамгийн их утга учиртай байх болно. Бурханы сайшаалыг хүртэх гэдэг нь чи үнэнийг олж авсан бөгөөд үнэнтэй, хүн чанартай хүн мөн гэсэн үг юм. Сатаны ноёрхдог өнөөдрийн дэлхийд, ядаж л мянга мянган жилийн түүхийн туршид бүх хүн төрөлхтөн дундаас хэн жинхэнэ хүний амьдралыг олж авсан бэ? Хэн ч олж аваагүй. Сатан гүн гүнзгий завхруулсан учраас хүмүүс Сатаны гүн ухаанаар амьдардаг бөгөөд хийдэг бүх зүйл нь Бурханыг эсэргүүцэж, хэл яриа, онол бүр нь Сатаны завхралаас үүдэлтэй байдаг болохоор Бурханы үгтэй шууд зөрчилддөг. Иймээс тэд бол Бурханыг эсэргүүцдэг төрлийн хүмүүс яг мөн юм. Хэрвээ тэд Бурханы авралыг хүлээн авахгүй бол мөхөл, сүйрэл рүү унаж, амьдрал гээд байх юмгүй болно. Тэд нэр хүнд, ашиг хонжоо хөөцөлдөж, ямар нэгэн агуу, алдартай хүн байхыг хичээж, “үеийн үед нэрээ үлдээнэ”, “түүхэнд алдартай” болно гэж найддаг. Энэ бол дэмий хоосон, огт бүтэшгүй зүйл юм. Агуу эсвэл алдар цуутай хүн бүр яг үнэндээ Сатаны төрөл бөгөөд ахин хэзээ ч төрөхгүйгээр, тамын арван найм дахь түвшин рүү аль хэдийн уначихсан. Завхарсан хүн төрөлхтөн энэ хүмүүсийг шүтэж, диаволын үг болон төөрөгдлийг нь хүлээн авах үедээ диавол Сатаны хохирогч болдог. Бүтээгдсэн зүйлс Бүтээгчийг шүтэн мөргөх ёстой. Энэ нь тун жам ёсны, үндэслэлтэй зүйл, учир нь зөвхөн Бурхан л үнэн билээ. Бурхан тэнгэр, газрыг удирдаж, бүгдийг захирдаг. Бурханд итгэхгүй, Бурханыг дуулгавартай дагахгүй бол үнэнийг олж авч чадахгүй. Хэрэв чи Бурханы үгийн дагуу амьдардаг бол зүрх сэтгэлийнхээ гүнд сэргэж, санаа амарч, харьцуулшгүй жаргалыг бас эдэлнэ. Энэ үед чи үнэхээр амьдралыг олж авсан байх болно. Дэлхийн эрдэмтдийн ололт амжилтууд хэчнээн агуу байсан ч гэсэн, үхэх дөхмөгцөө тэд гар хоосноо мэдэрч, юу ч олж аваагүй санагдана. Эйнштейн, Ньютон зэрэг өндөр түвшний сэхээтнүүдэд ч хоосон санагдаж байсан. Учир нь тэдэнд үнэн байгаагүй, Бурханы талаарх жинхэнэ ойлголт байгаагүй. Хэдийгээр тэд Бурханд итгэдэг байсан боловч Бурханы оршин тогтнолд л итгэсэн, харин үнэнийг эрэлхийлээгүй. Тэд шинжлэх ухаан болон судалгаанд тулгуурлан, Бурхан оршин байдаг гэдгийг нээн илрүүлж, нотлохыг л хүссэн. Үр дүнд нь тэд дор бүрнээ юу ч олж авалгүйгээр насан туршдаа судалгаа хийсэн бөгөөд бүх амьдралынхаа туршид Бурханд итгэсэн ч үнэнийг огт олж аваагүй. Тэд зөвхөн шинжлэх ухааны мэдлэгийг л эрж хайсан ч Бурханыг мэдэх гэж эрж хайгаагүй. Тэд үнэнийг олж аваагүй, жинхэнэ амийг ч олж аваагүй. Та нарын өнөөдөр алхаж буй зам тэдний алхаж байсан зам биш. Та нар Бурханыг мэдэх гэж, мөн Түүнд хэрхэн захирагдах вэ, Түүнд хэрхэн шүтэн мөргөх вэ, утга учиртай амьдралыг хэрхэн амьдран харуулах вэ гэж эрж хайдаг. Энэ бүхэн тэдний эрж хайж байсан зүйлээс огт өөр. Хэдийгээр тэд Бурханд итгэдэг хүмүүс байсан ч үнэнийг олж аваагүй. Одоо, бие махбодтой болсон Бурхан үнэний бүх талыг та нарт хэлж өгч, үнэн болон амийн замыг өгсөн. Та нар үнэнийг эрэлхийлэхгүй бол мунхаг хэрэг болно.

Одоо үнэний талаарх та нарын ойлголт хангалтгүй байна. Та нар хоосон онол ярьж л чадна. Мөн дутуу дулимаг гэдгээ мэдэрч, ямар ажил хийхээ мэддэггүй. Энэ нь амийн оролт чинь хэтэрхий өнгөц байсныг, үнэнийг хараахан олж аваагүйг чинь харуулдаг. Чи үнэнийг үнэхээр ойлгож, Бурханы үгийн бодит байдалд орох үедээ эрч хүчтэй болж, шавхагдашгүй эрч хүч биеийг чинь дүүргэнэ. Тэр үед дотор чинь улам цэлмэж, хол алхах тусам зам чинь улам гэрэлтэй болно. Өдгөө Бурханд итгэдэг олон хүн хараахан зөв замд ороогүй, үнэнийг ойлгож аваагүй байгаа тул дотор нь хоосон, амьдрал нь зовлонтой, үүргээ биелүүлэх эрч хүчгүй мэт санагддаг. Бурханд итгэгчид зүрх сэтгэлдээ үзэгдэлтэй болохоос өмнө ийм байдаг. Хүмүүс үнэнийг олж аваагүй, Бурханыг хараахан мэддэггүй тул тэдэнд тийм ч таатай санагддаггүй. Ялангуяа та нар бүгд хавчлага амсаж, гэртээ харихдаа бэрхшээл туулсан. Зовох үедээ бас үхлийн талаар бодоод, амьдрахыг хүсдэггүй. Энэ нь махан биеийн сул тал юм. Тэр ч байтугай зарим хүн: “Бурханд итгэх нь таатай байх ёстой. Нигүүлслийн эрин үед Ариун Сүнс хүмүүст амар амгалан, баяр хөөр өгсөн. Одоо амар амгалан, баяр хөөр дэндүү бага байдаг, Нигүүлслийн эрин үеийнх шиг таашаал байхаа больсон. Өнөөдөр Бурханд итгэх нь туйлын ядаргаатай” гэж боддог. Махан биеийн таашаал өөр юунаас ч илүү дээр гэдгийг л чи мэддэг. Бурхан өнөөдөр ямар ажил хийж байгааг чи мэддэггүй. Бурхан зан чанарыг чинь өөрчлөхийн тулд та нарын махан биеийг зовоох ёстой. Махан бие чинь зовсон ч гэсэн чамд Бурханы үг, Бурханы ерөөл байгаа. Чи хүссэн ч үхэж чадахгүй. Чи Бурханыг мэдэхгүй, үнэнийг олж авахгүй байхтай эвлэрч чадах уу? Одоо ихэнхдээ хүмүүс үнэнийг л хараахан олж аваагүй, амьгүй байдаг. Тэд аврал эрж хайх явцдаа байгаа учраас энэ хугацаанд багахан зовох ёстой. Өнөөдөр дэлхий дээрх хүн бүр шалгалт туулж, Бурхан хүртэл зовж байгаа учраас та нар зовох нь зүйтэй биш гэж үү? Агуу гамшгийн цэвэршүүлэлт байгаагүй бол жинхэнэ итгэл байж чадахгүй, үнэн, амийг олж авах боломжгүй. Шалгалт, цэвэршүүлэлт байхгүй бол болохгүй. Петрийг л хар—тэрээр эцэст нь долоон жилийн шалгалт туулсан (тавин гурван настай болсныхоо дараа). Тэрхүү долоон жилийн хугацаанд Петр хэдэн зуун шалгалт туулсан. Тэрээр хэдэн өдөр тутамд энэ шалгалтуудын нэгийг туулах ёстой байсан бөгөөд бүх төрлийн шалгалтыг туулсныхаа дараа л амийг олж авч, зан чанартаа өөрчлөлт гаргасан юм. Чи үнэхээр үнэнийг олж авч, Бурханыг мэдэх үедээ Бурханы төлөө амьдрах ёстой гэдгээ мэдэрнэ. Бурханы төлөө амьдрахгүй бол харамсалтай; чи үлдсэн амьдралаа үхтлээ харамсаж, дээд зэргээр харуусаж өнгөрөөнө. Чи үхэж ч чадахгүй. Чи нударга зангидан, шийдэмгийгээр үргэлжлүүлэн амьдрах ёстой. Бурханы төлөө амьдрах ёстой. Хүмүүс дотроо үнэнтэй байх үедээ ийм шийдвэртэй байдаг бөгөөд үхэхийг дахиад хэзээ ч хүсдэггүй. Үхэл чамд заналхийлэх үед чи “Өө Бурхан минь, би үхэхийг хүсэхгүй байна. Би Таныг мэдэхгүй хэвээр байгаа. Би Таны хайрыг хариулаагүй л байгаа. Таныг сайн мэдэх хүртлээ би үхэж чадахгүй” гэж хэлнэ. Та нар одоо ийм хэмжээнд хүрсэн үү? Хараахан үгүй, тийм үү? Зарим хүн гэр бүлийн шаналалтай нүүр тулж, зарим нь гэрлэлтийн зовлон шаналалтай тулгарч, зарим нь хавчигдан зовж, амьдрах ч газаргүй байдаг. Тэд хаашаа ч очсон, тэр нь өөр хүний гэр бөгөөд тэд зүрх сэтгэлдээ шаналж зовдог. Та нарын яг одоо туулж буй зовлон шаналал Бурханы туулсан зовлон шаналал биш үү? Та нар Бурхантай хамт зовж байгаа бөгөөд Бурхан зовлон шаналалд нь хүмүүсийг дагалддаг. Та нар бүгдээрээ Христийн өнөөдрийн гай зовлон, хаанчлал, тэсвэр тэвчээрийг хуваалцдаг ба эцэст нь алдрыг олж авна! Энэ зовлон утга учиртай. Тийм биз дээ? Чи ийм хүсэлгүй байж болохгүй. Чи өнөөдрийн зовлонгийн утга учрыг, мөн яагаад ингэж их зовдгоо ойлгох ёстой. Үнэнийг эрж хайж, Бурханы хүслийн талаарх ойлголтод хүрэх ёстой, тэгвэл зовох хүсэлтэй болно. Хэрвээ чи Бурханы хүслийг ойлгодоггүй, зүгээр л зовлонгийн талаар боддог бол энэ талаар бодох тусам улам тавгүйтэж, улам сэтгэлээр унаж, амьдралын зам чинь төгсөж буй мэт санагдана. Чи үхлийн тарчлааныг амсаж эхэлнэ. Хэрвээ чи зүрх сэтгэл, бүх хичээл чармайлтаа үнэнд зориулдаг, үнэнийг ойлгож чаддаг бол зүрх сэтгэл чинь цэлмэж, таашаалыг мэдэрнэ. Чи амьдралдаа зүрх сэтгэлээсээ амар амгалан, баяр хөөрийг олж, өвчин тусах юм уу үхэл ойртох үед “Би үнэнийг хараахан олж аваагүй учир үхэж болохгүй. Би Бурханы төлөө сайн зарлагадаж, Бурханыг сайн гэрчилж, Бурханы хайрыг хариулах ёстой. Би эцэстээ хэрхэн үхэх нь хамаагүй, учир нь би сэтгэл хангалуун амьдралаар амьдарсан байх болно. Юу ч боллоо гэсэн би хараахан үхэж болохгүй. Би тууштай амьдарсаар байх ёстой” гэж хэлнэ. Чи одоо энэ асуудлыг тодорхой мэдэж байх ёстой, эдгээр зүйлээс үнэнийг ойлгох ёстой. Хүмүүс үнэнтэй байх үедээ хүчтэй байдаг. Үнэнтэй байх үедээ биеийг нь дүүргэдэг шавхагдашгүй эрч хүчтэй байдаг. Үнэнтэй байх үедээ шийдэмгий байдаг. Үнэнгүй бол хүмүүс илжирсэн ногоо мэт зөөлөн; үнэнтэй байх үедээ ган төмөр мэт хатуу болдог. Юмс хэчнээн гашуун байсан ч огтхон ч гашуун санагдахгүй. Та нарын багахан зовлон хэр хэмжээтэй гэж бодож байна? Бие махбодтой Бурхан одоо ч зовсоор байгаа! Та нар бол Сатаны завхруулсан, Бурханаас урвадаг уг чанартай хүмүүс. Та нар Бурханы эсрэг тэрсэлж, Бурханыг эсэргүүцэх олон зүйлийг өөрийн мэдэлгүй хийсэн бөгөөд шүүлт, гэсгээлт туулах ёстой. Яг л өвчтэй хүмүүс эмчлэгдэх ёстой байдагтай адил, тэдний хувьд зовлонгоос айх нь зохистой юу? Та нар завхарсан зан чанартай, тиймээс огт зовж шаналалгүйгээр зан чанараа өөрчилж, амийг олж авч чадна гэж бодож байна уу? Та нарын зовлон завхарсан зан чанараас чинь үүдэлтэй. Энэ зовлонг хүртэх ёстой, туулах ёстой. Энэ нь гэм зэмгүй ч биш, Бурханаас оноосон зүйл ч биш. Та нарын одоо туулдаг зовлон үүргээ гүйцэтгэхээр ийш тийш гүйж, шаргуу ажиллахаас цаашгүй. Заримдаа чи завхарсан зан чанар чинь огт өөрчлөгдөөгүй болохыг олж хардаг, тиймээс жаахан цэвэршүүлэлт туулдаг. Заримдаа чи Бурханы үгийг ойлгодоггүй, эсвэл уншихад шаналгаатай үгийг ойлгодоггүй, тиймээс Бурханы үгэн дэх цэвэршүүлэлтээс болж бага зэрэг зовдог. Эсвэл магадгүй бодит ажлаа тааруу хийгээд, үүрэгтээ алдаа гаргасаар, ажлаа хийж чадахгүй байгаагийнхаа төлөө өөрийгөө буруутгаж, үзэн яддаг бөгөөд үүнээсээ болж жаахан зовдог. Магадгүй бусад хүн ахиц гаргаж байхад чиний ахиц дэндүү удаан явагддаг, Бурханы үгийг ойлгохдоо хэтэрхий удаан ахиц гаргадаг, хэтэрхий бага гэрэлтэй гэдгээ чи харж, эдгээр зүйл чамд зовлон учруулдаг байх. Заримдаа агуу улаан лууны баривчилгаа, хавчлагаас үүдэн хатуу ширүүн орчны заналхийлэлд өртдөг учраас чи үргэлж сандарч, тайван бус, айдастай амьдарч, энэ нь чамд зовлон учруулдаг. Энэ зовлонгоос гадна өөр ямар зовлон туулсан бэ? Та нараар хүнд хүчир биеийн хүчний ажил хийлгээгүй, зодож, загнадаг дарга, босс ч та нарт байхгүй, хэн ч та нарт боол шиг ханддаггүй. Та нар тийм зовлон туулдаггүй. Үнэн хэрэгтээ та нарын туулдаг эдгээр хүндрэл бэрхшээл бол үнэхээр бэрхшээл биш. Бодоод үз дээ. Тийм биш гэж үү? Та нар Бурханы төлөө зарлагадахын тулд гэр бүлээ орхихын ач холбогдол юу болохыг, яагаад үүнийг хийж байгаагаа ойлгох ёстой. Үнэн болон амийг эрэлхийлэхийн сацуу үүргээ гүйцэтгэж, Бурханы хайрыг хариулахын тулд үүнийг хийдэг бол энэ нь тун зөв шударга юм. Энэ нь эерэг зүйл, тун жам ёсны, үндэслэлтэй бөгөөд чи үүндээ хэзээ ч харамсахгүй. Гэр бүлд чинь юу ч тохиолдсон, чи зүгээр орхиж чадна. Хэрвээ чи энэ ач холбогдлыг тодорхой ойлгодог бол огт харамсахгүй, сөрөг болохгүй. Чи Бурханы төлөө чин сэтгэлээсээ өөрийгөө зарлагаддаггүй, зүгээр л ерөөл хүртэхийн тулд өөрийгөө зориулдаг бол энэ нь утга учиргүй. Энэ асуудлыг нэвт шувт хармагц чинь асуудал шийдвэрлэгдэж, чи гэр бүлийнхэндээ санаа зовох шаардлагагүй болно. Бүх зүйл Бурханы гарт байдаг. Одоо та нар бүгд зарим нэг шалгалт туулсан. Зарим хүн бага зэрэг үнэнийг олж авсан ч зарим нь зүгээр л хоосон сургаалыг ойлгосон, гэхдээ ямар ч үнэнийг олж аваагүй. Зарим нь сайн хэв чанартай тул харьцангуй гүн гүнзгий ойлгодог, хэв чанар муутай зарим хүн харьцангуй өнгөц ойлголттой байдаг. Ойлгох чадвар чинь гүн гүнзгий юм уу өнгөц байх нь хамаагүй, зарим үнэнийг ойлгож, шалгалтын үеэр гэрчлэлдээ бат зогсож чаддаг л бол зовлон чинь утга учир, үнэ цэнтэй. Хэрвээ чи аливааг Бурханаас хүлээн авч чаддаггүй, юманд үргэлж хүний үзэл, төсөөллөөр ханддаг бол хэчнээн их зовсон ч хэзээ ч жинхэнэ туршлагын гэрчлэлтэй болохгүй. Чи үнэнийг олж аваагүй учраас чиний зовлон ямар ч үнэ цэнгүй байх болно.

Чи бүх зүйлээс Бурханы хүслийг эрж хайх хэрэгтэй, бүх зүйлээс үнэнийг эрж хайх ёстой. Жишээлбэл: хоол хүнс, хувцас хунар, хувийн амьдралын асуудал гэх мэт юмсаас чи хэрхэн үнэнийг эрж хайдаг вэ? Эдгээр зүйлд эрж хайх үнэн байдаг уу? Зарим хүн: “Чи Бурханд итгэдэг ч бай, үгүй ч бай, аз жаргал бол сайн хооллож, сайхан хувцаслах явдал. Ингэхгүй бол бүх юм зовлон” гэж хэлдэг. Энэ нь үнэнтэй нийцэж байна уу? Сайн хооллож, сайхан хувцаслаж, махан биеийн таашаалд шунаж, элбэг дэлбэг амьдралаар амьдардаг олон хүн бий. Тэд үнэнийг амархан хүлээн авч, хэрэгжүүлэхгүй, Бурханы төлөө өөрсдийгөө зарлагадахын тулд бүхнийг орхино гэж бүр ч байхгүй. Тийм төрлийн хүн Бурханы сайшаалыг хүртэхгүй, эцэст нь бүгд гамшигт унаж, уйлж, шүдээ хавирна. Тийм хүн аз жаргалтай байж чадах уу? Олон хүн ажилчин, тариачны гэр бүлд төрж, багаасаа л нэлээд их зовсон. Хэрвээ тэд үнэнийг ойлгож чаддаг бол үнэнийг хүлээн авч, хэрэгжүүлэхэд амархан бөгөөд тэд зовлонгоос айхгүйгээр золиос гаргаж, Бурханы төлөө өөрсдийгөө зарлагадаж чаддаг. Тэд Бурханы даалгаварт бүрэн үнэнч байж чаддаг, зарим нь бүр Бурханы төлөө амиа өгч ч чадна. Тийм хүнийг Бурханы гэрт үнэлдэг. Олон хүн махан биеийн таашаалд онцгой анхаарал хандуулдаг. Сайхан хоол хүнс, хувцас хунартай байх нь үнэндээ чухал гэж та нар хэлэх үү? Огтхон ч үгүй. Хэрвээ хүн Бурханыг мэдэж, үнэнийг олж авч үнэхээр чаддаг бол тэр хүн хийдэг бүхнээрээ Бурханд гэрчлэл хийж, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгадаг. Тийм хүн хэчнээн муу хооллож, тааруу хувцасласан ч амьдрал нь үнэ цэнтэй хэвээр байдаг, мөн тэрээр Бурханы сайшаалыг хүртэж чадна. Энэ хамгийн утга учиртай зүйл бус уу? Сайн хооллосон ч, сайхан хувцасласан ч ерөөгдөнө гэсэн баталгаа байхгүй. Бурханд дуулгаваргүй байж, буруу замаар явбал бас л хараагдана, харин ноорхой хувцаслаж, муухан хооллодог ч үнэнийг олж авсан хүн ялгаагүй л Бурханаар ерөөгдөнө. Тиймээс хоол, хувцасны асуудалд хэрхэн хандах талаар эрж хайх үнэн гэж бий, үүргээ гүйцэтгэхэд хэрхэн хандах талаар эрж хайх үнэн бүр ч их бий. Бурханы даалгаврыг хэрхэн авч үздэг вэ гэдэг чинь туйлын чухал, маш ноцтой асуудал юм. Хэрэв чи Бурханы хүмүүст даалгасан зүйлийг гүйцэлдүүлж чадахгүй бол Бурханы өмнө амьдрахад тохирохгүй бөгөөд шийтгүүлэх ёстой. Хүмүүс Бурханы даалгасан ямар ч даалгаврыг гүйцэлдүүлэх ёстой гэдэг нь тун жам ёсны, үндэслэлтэй зүйл. Энэ нь хүний хамгийн өндөр дээд хариуцлага, яг л амь шиг нь чухал. Хэрвээ чи Бурханы даалгаврыг нухацтай авч үздэггүй бол хамгийн ноцтой байдлаар Түүнээс урваж байгаа хэрэг. Ингэвэл чи Иудасаас илүү эмгэнэлтэй бөгөөд хараалгавал зохино. Хүмүүс Бурханы даалгасан зүйлд хэрхэн хандах талаар нэгд нэггүй ойлгох ёстой бөгөөд хүнд даалгадаг Бурханы даалгаврууд нь Бурханы өргөмжлөл, онцгой ивээл, хамгийн алдар цуутай зүйлс гэдгийг ядаж ухамсарлах ёстой. Бусад бүх зүйлийг орхиж болно. Хүн амиа золиослох хэрэгтэй болсон ч гэсэн Бурханы даалгаврыг мөн л биелүүлэх ёстой. Харж байна уу, эрж хайх үнэн энд байхгүй гэж үү? Зан чанарын өөрчлөлтөд хүрэх нь эцэстээ үнэнийг эрж хайхтай холбоотой байдаг! Хэрвээ чи, хүмүүс яагаад амьдардаг, амьдралыг ямар өнцгөөс харах ёстой тухай үнэнийг ойлговол амьдралын талаарх үзэл бодол чинь өөрчлөгдөх бус уу? Энд эрж хайх үнэн бүр ч их бий. Бурханыг хайрлахаас ямар үнэнийг олж авч болох вэ? Хүмүүс яагаад Бурханыг хайрлах ёстой вэ? Бурханыг хайрлахын ач холбогдол юу вэ? Хүн Бурханыг хайрлах тухай үнэнийг тодорхой ойлгож, зүрх сэтгэлийнхээ гүнд Бурханыг хайрлаж, багахан ч болов Бурханыг хайрладаг зүрх сэтгэлтэй болж чадвал жинхэнэ амьдралтай болж, хамгийн их ерөөгдсөн хүмүүсийн нэг болдог. Бүх зүйлээс үнэнийг эрж хайдаг хүмүүсийн амь хамгийн хурдан өсөж, зан чанарын өөрчлөлтөд хүрч чадна. Бүх зүйлээс үнэнийг эрж хайдаг тэр л хүмүүсийг Бурхан хайрладаг. Үзэл, хоосон сургаалд найдаж, эсвэл бүх зүйл дээр хууль дүрэм дагадаг бол хүн ахиц гаргахгүй. Тэрээр хэзээ ч үнэнийг олж авахгүй бөгөөд эрт орой хэзээ нэгэн цагт таягдан хаягдана. Бурхан ийм хүнийг хамгийн их үзэн яддаг.

1999 оны хавар

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих