Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханыг мэдэх нь | Эшлэл 81

Есүс дахин амилсныхаа дараа талх идэж, Бичвэрийг тайлбарласан нь

(Лук 24:30–32) Энэ үе өнгөрөхөд Тэр тэдэнтэй хамт ширээнээ тухлан сууж, талх авч, түүнийг адислаад тэдэнд хуваан өгөв. Тэдний нүд нь гэрэлтэж, Түүнийг танихад, Тэрээр нүднийх нь өмнө алга болжээ. Мөн тэд нэг нэгэндээ, “Биднийг ярилцаж байхад Тэр бидэнд Ариун Библийг нээн үзүүлэхэд зүрх маань бидний дотор шатаж байгаагүй гэж үү?” гэцгээв.

Шавь нар нь Есүст хайрсан загас өгсөн нь

(Лук 24:36–43) Мөн тэд ийнхүү ярьж байхад нь Есүс Өөрөө тэдний дунд зогсоод, “Амар амгалан та нарт байх болтугай” гэв. Гэвч тэд айн сандарч, сүнс харсан мэт болов. Тэр, “Та бүхэн яагаад шаналав? Яагаад түмэн бодол та нарын зүрх сэтгэлд эргэлдэв? Миний гар, хөлийг минь хар, энэ бол Би Өөрөө юм: Намайг бариад хар; сүнсэнд яс, мах байхгүй, Надад байгааг та нар харж байна” гэв. Тэр ийнхүү яриад, тэдэнд гар, хөлөө үзүүлэв. Тэднийг итгэж ядан гайхширч байх зуур Тэрээр: “та нарт ямар нэг идэх юм байна уу?” гэхэд тэд хайрсан загасны хэсгийг зөгийн балтай өгөв. Тэр үүнийг авч, тэдний өмнө идэв.

Одоо бид дээрх бичвэрийн эшлэлийг авч үзэцгээе. Эхний эшлэл нь Эзэн Есүс дахин амилсныхаа дараа талх идэж, бичвэрийг тайлбарлаж байсан тухай өгүүлсэн бол хоёр дахь эшлэл нь Эзэн Есүс хайрсан загас идэж байгаа тухай өгүүлсэн. Энэ хоёр эшлэл нь Бурханы зан чанарыг мэдэхэд ямар төрлийн тусламж үзүүлэх вэ? Эзэн Есүс талх идэж, дараа нь хайрсан загас идсэн тухай эдгээр эшлэлээс та нар ямар төрлийн дүр зургийг төсөөлж байна вэ? Эзэн Есүс та нарын өмнө суугаад талх идэж байсан бол ямар санагдахыг та нар төсөөлж чадах уу? Эсвэл хэрвээ Тэр та нартай хамт нэг ширээнд суугаад хооллож, хүмүүстэй хамт загас болон талх идэж байсан бол тэр үед чамд ямар санагдах вэ? Хэрэв чи өөрийгөө Эзэнтэй маш ойр дотно байгааг, мөн Тэр чамтай тун ойр дотно байгааг мэдэрсэн бол, энэхүү мэдрэмж зөв. Энэ бол Өөрийн амиллын дараа олон хүмүүсийн өмнө талх болон загас идсэнээр Эзэн Есүсийн олж авахыг хүссэн яг тэр үр жимс юм. Хэрвээ Эзэн Есүс дахин амилсныхаа дараа хүмүүстэй зөвхөн ярилцаж, хэрвээ тэд Түүнийг мах, ястай гэж мэдрэлгүйгээр зөвхөн Тэр бол хүрэхийн аргагүй Сүнс л гэж мэдэрсэн бол тэдэнд ямар санагдах вэ? Тэдний урам хугарахгүй гэж үү? Хүмүүсийн урам хугарах үед тэдэнд хаягдсан мэт санагдахгүй гэж үү? Тэдэнд Эзэн Есүс Христээс хол байгаа мэт санагдахгүй гэж үү? Энэ зай нь хүмүүс болон Бурханы хоорондын харилцаанд ямар сөрөг нөлөө үзүүлэх байсан бэ? Хүмүүс мэдээж айж, Түүнд ойртож ч зүрхлэхгүй ба дараа нь Түүнийг хүндэтгэсэн зайд байлгах хандлагатай болох байсан. Тэр үеэс эхлээд тэд Эзэн Есүс Христтэй харилцах ойр дотно харилцаагаа тасалж, Нигүүлслийн эрин үеэс өмнө байсан шигээ тэнгэр дэх Бурхан ба хүн төрөлхтний хоорондох харилцаа руугаа буцаж очих байсан. Хүмүүсийн хүрч эсвэл мэдэрч чадахгүй сүнслэг бие нь тэдний Бурхантай ойр дотно байдлыг үндсээр нь таслахад хүргэх бөгөөд энэ нь мөн Эзэн Есүс Христийг бие махбодтой байх үед бий болсон, Тэр болон хүмүүсийн хооронд ямар ч зай байхгүй байсан ойр дотно харилцааг үгүй болоход хүргэх байсан. Сүнслэг биед хандах хүмүүсийн мэдрэмж нь зөвхөн айдас, зайлсхийлт болон дуугүй харц л байдаг. Тэд Түүнийг дагаж, итгэж эсвэл Түүнд найдах нь бүү хэл, Түүнтэй ойртож эсвэл ярилцаж ч зүрхэлдэггүй. Түүнд хандах хүмүүсийн ийм мэдрэмжийг Бурхан харах дургүй. Тэрээр хүмүүс Түүнээс зайлсхийж эсвэл өөрсдийгөө Түүнээс холдуулж байхыг харахыг хүсээгүй; Тэр зөвхөн хүмүүс Түүнийг ойлгож, Түүнд ойртож, Түүний гэр бүл байхыг л хүссэн. Хэрвээ чиний гэр бүл, чиний хүүхдүүд чамайг харсан ч танихгүй байж, чамд дөхөж ирэхгүй, харин үргэлж чамаас дөлөөд байвал, хэрвээ тэдний төлөө хийсэн юм бүхнийг чинь тэд ойлгохгүй байвал чамд ямар санагдах вэ? Энэ нь шаналгаатай байхгүй гэж үү? Чиний зүрх сэтгэл шархлахгүй гэж үү? Хүмүүс Түүнээс зайлсхийхэд Бурханд яг ийм санагддаг. Иймээс Өөрийн амиллын дараа Эзэн Есүс хүмүүст Өөрийн мах цуснаас бүрдсэн биеэрээ үзэгдэж, тэдэнтэй хамт идэж, уусан юм. Бурхан хүмүүсийг гэр бүлээ гэж үздэг ба хүн төрөлхтнийг ч бас Түүнийг тэгж хараасай гэж хүсдэг; зөвхөн ийм замаар л Бурхан хүмүүсийг үнэхээр олж авч, хүмүүс Бурханыг үнэхээр хайрлаж, Түүнд шүтэн мөргөх юм. Одоо та нар Эзэн Есүс талх идэнгээ бичвэрийг тайлбарлаж байгаа болон шавь нар нь Түүнийг дахин амилсны дараа Түүнд хайрсан загас өгсөн тухай хоёр эшлэлийг Би сонгон авсны цаад санааг ойлгож байна уу?

Эзэн Есүсийн дахин амилснаасаа хойш хийсэн болон хэлсэн олон тооны зүйл нь гүн утгатай байсан бөгөөд сайхан санаагаар хийгдсэн гэж хэлж болох юм. Тэдгээр нь Бурханы хүн төрөлхтөнд зориулсан сайхан санаа болон хайраар дүүрэн байсан ба махан биетэй байх хугацаандаа хүн төрөлхтөнтэй тогтоосон ойр дотно харилцаандаа тавих Түүний нягт нямбай анхаарал халамж, талархлаар дүүрэн байсан. Үүнээс ч илүүгээр тэдгээр нь бие махбодтой байх хугацаандаа Өөрийн дагалдагчидтай хамт хооллож, амьдарч байсан үеийн дурсамж, итгэл найдвараар дүүрэн байсан юм. Иймээс Бурхан хүмүүст, Бурхан болон хүмүүс хоорондоо хол хөндий мэт санагдаасай гэж хүсээгүй ба мөн хүн төрөлхтнийг Бурханаас холдоосой гэж хүсээгүй юм. Үүнээс ч илүүгээр, Эзэн Есүс дахин амилсныхаа дараа хүмүүстэй ойр дотно байсан Эзэн биш болсон гэж, Тэр сүнслэг ертөнц рүү буцан очиж, хэзээ ч харж, хүрч чадахгүй Эцэг дээрээ буцаж очсон учраас хүмүүстэй хамт байхаа больсон гэж хүн төрөлхтөнд санагдаасай гэж Тэр хүсээгүй. Тэр болон хүн төрөлхтний хооронд байр суурийн ялгаа байсан мэт хүмүүст санагдахыг Тэр хүсээгүй. Өөрийг нь дагахыг хүсэж байгаа боловч хүндэтгэсэн зайд барьж байгаа хүмүүсийг харахдаа Бурханы зүрх сэтгэл өвддөг, учир нь энэ бол тэдний зүрх сэтгэл Түүнээс маш хол байгаа гэсэн үг ба тэдний зүрх сэтгэлийг татах нь Түүний хувьд маш хэцүү байх болно гэсэн үг юм. Иймээс хэрвээ Тэр тэдний харж, эсвэл хүрч чадахгүй сүнслэг биетэйгээр хүмүүст үзэгдсэн бол энэ нь хүнийг Бурханаас дахин нэгэнтээ холдуулах байсан ба энэ нь, дахин амилсны дараах Христ нь өндөр дээд агаад хүмүүсээс өөр болж, хүмүүс нүгэлтэй, бохир заваан, хэзээ ч Бурхантай ойртож чадахгүй учраас цаашид хүнтэй хамт нэг ширээнд сууж, хооллохгүй нэгэн болсон хэмээн хүн төрөлхтөн андууран бодоход хүргэх байсан. Библид бичигдсэнээр, хүн төрөлхтний энэ буруу ойлголтыг арилгахын тулд Эзэн Есүс махан биетэй байхдаа байнга хийдэг байсан олон зүйлийг хийсэн, “Тэр талх авч түүнийг адислаад тэдэнд хуваан өгөв.” Түүнчлэн Тэр урьдынхтайгаа адилаар бичвэрийг тэдэнд тайлбарлаж өгсөн. Эзэн Есүсийн хийсэн энэ бүх зүйл нь Түүнийг харсан хүн бүрд Эзэн өөрчлөгдөөгүй, Тэр бол урьдын Эзэн Есүс хэвээрээ гэдгийг мэдрүүлсэн. Хэдийгээр Тэр загалмайд цовдлогдож, үхлийг туулсан боловч Тэр дахин амилсан ба хүн төрөлхтнийг орхиогүй. Тэр хүмүүсийн дунд байхаар эргэн ирсэн ба Түүний бүх зүйл өөрчлөгдөөгүй. Хүмүүсийн өмнө зогсож байсан хүний Хүү Эзэн Есүс хэвээрээ байсан. Түүний биеэ авч явах байдал болон хүмүүстэй ярих яриа нь тун танил санагдаж байсан. Тэр өгөөмөр сэтгэл, нигүүлсэл, хүлээцтэй байдлаар дүүрэн байсан—Тэр бусдыг Өөр шигээ хайрладаг, хүн төрөлхтнийг дал дахин долоон удаа өршөөж чадах Эзэн Есүс хэвээрээ байсан. Урьдын адилаар Тэр хүмүүстэй хамт хооллож, бичвэрийг тэдэнтэй хамт хэлэлцэж, бүр илүү чухал нь яг өмнөхтэйгөө адилаар Тэр мах, цуснаас бүтсэн байсан ба харагдаж, баригдаж байсан. Ийм байдлаар хүний Хүү хүмүүст, ойр дотно байдлыг мэдэрч, санаа амар байж, алдсан зүйлээ буцаан олж авахын баяр баяслыг мэдрэх боломж олгосон ба мөн тэдний хувьд хүн төрөлхтний нүглийг уучилж чадах хүний Хүүд зоригтойгоор итгэлтэйгээр найдаж, хүндэлж эхлэхэд амар байсан. Тэд мөн тээнэгэлзэх зүйлгүйгээр Эзэн Есүсийн нэрийн дор залбирч, Түүний нигүүлсэл, Түүний ерөөлийг олж авахаар, Түүнээс амар амгалан болон баяр баясгаланг олж авч, Түүнээс халамж, хамгаалалтыг авахын тулд залбирч эхэлсэн ба Эзэн Есүсийн нэрийн дор өвчтэйг эдгээж, чөтгөрийг хөөн зайлуулж эхэлсэн.

“Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III”-аас

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих