Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханыг мэдэх нь | Эшлэл 160

Хүнд хийдэг зүйлээс нь Бурханы ариун байдлыг ойлгох нь (Сонгосон хэсэг)

Бурхан хүмүүсийн аюулгүй байдлыг баталгаажуулж, тэднийг Сатанд залгиулахгүй байхаас гадна хавьгүй их ажил хийдэг. Тэр бас хэн нэгнийг сонгож, аврахын өмнө асар их бэлтгэл ажил хийдэг. Юун түрүүнд, чи ямар зан ааштай байх, ямар гэр бүлд төрөх, эцэг эх чинь хэн байх, хэдэн ах эгч, дүүтэй байх, төрсөн гэр бүлийн чинь байдал, эдийн засгийн байдал ямар байх, гэр бүлийн чинь нөхцөл ямар байх талаар Бурхан нягт нямбай бэлтгэл хийдэг. Бурханы сонгосон хүмүүсийн дийлэнх нь ямархуу гэр бүлд төрдгийг та нар мэдэх үү? Тэдгээр нь алдар цуутай гэр бүл байдаг уу? Тийм гэр бүлд төрсөн хүн нэг ч байхгүй гэж бид итгэлтэйгээр хэлж чадахгүй. Байж магадгүй боловч тэр нь тун цөөхөн. Тэрбумтан, олон саяын хөрөнгөтэй хүн гэх мэтийн хосгүй эд хөрөнгөтэй гэр бүлүүдэд тэд төрдөг үү? Үгүй, ийм гэр бүлд бараг хэзээ ч төрдөггүй. Тэгвэл Бурхан энэ хүмүүсийн дийлэнхэд зориулж ямархуу гэр бүлийг зохицуулдаг вэ? (Жирийн гэр бүлүүдийг.) Тэгвэл ямар гэр бүлүүдийг жирийн гэж тооцож болох вэ? Тэдгээрт, амьдрахын тулд цалиндаа түшиглэдэг, мөн үндсэн хэрэгцээгээ хангаж чаддаг ажилчин гэр бүлүүдийг багтаадаг. Тэд ямар ч тохиолдолд чамайг өлсгөлөн, хувцас хунаргүй явуулахгүй боловч материаллаг хэрэгцээг чинь хангах тухайд гэвэл хэтэрхий ихийг хүлээж болохгүй. Мөн тариачин гэр бүлүүд байдаг. Тариаланчид хоол хүнсэндээ зориулж тариа тарихад түшиглэдэг ба идэх тариа будаатай байдаг болохоор юу ч тохиолдсон өлсөхгүй боловч маш сайхан хувцастай байна гэж хүлээх хэрэггүй. Тэгээд бас жижиг бизнес ажиллуулдаг зарим гэр бүл байдаг, заримынх нь эцэг эх сэхээтнүүд байдаг бөгөөд эдгээрийг ч бас жирийн гэр бүл гэж тооцож болно. Түүнчлэн зарим нь албан хаагч, эсвэл доогуур зиндааны төрийн албан хаагч эцэг эхтэй байдаг ба тэднийг бас л алдар цуутай гэр бүл гэж тооцож болохгүй. Ихэнх нь жирийн гэр бүлд төрдөг бөгөөд үүнийг бүгдийг нь Бурхан зохицуулдаг. Өөрөөр хэлбэл, юуны өмнө амьдарч байгаа энэхүү орчин чинь хүмүүсийн төсөөлдөг хөрөнгө мөнгөтэй чинээлэг гэр бүл биш, харин чиний төлөө Бурханы шийдсэн гэр бүл бөгөөд хүмүүсийн дийлэнх нь ийм гэр бүлийн хязгаар дотор амьдардаг; бид онцгой тохиолдлуудыг энд хэлэлцэхгүй. Тэгвэл нийгмийн байр суурийн хувьд ямар вэ? Дийлэнх эцэг эхийн эдийн засгийн байдал дундаж байдаг бөгөөд тэдэнд нийгмийн өндөр байр суурь байдаггүй—тэдний хувьд ердөө ажилтай байх нь л хангалттай. Тэдэн дунд засаг дарга байдаг уу? Эсвэл улсын ерөнхийлөгч байдаг уу? (Үгүй.) Хамгийн ихдээ л тэд жижиг бизнесийн менежер, эсвэл жижиг бизнесийн эзэд гэх мэтийн хүмүүс байдаг. Тэдний нийгмийн байр суурь дунд зэргийн, эдийн засгийн нөхцөл байдал нь дундаж байдаг. Өөр нэг хүчин зүйл бол гэр бүлийн амьдрах орчин юм. Юун түрүүнд, эдгээр гэр бүлийн дотор, мэргэ төлгө болон заяа төөрөг мэргэлэх замаар алхахад нь хүүхдүүддээ илтэд нөлөөлөх ямар ч эцэг эх байдаггүй; тийм зүйл хийдэг хүмүүс тун цөөхөн байдаг. Ихэнх эцэг эхчүүд нэлээд энгийн байдаг. Бурхан хүмүүсийг сонгохын зэрэгцээ тэдэнд зориулан ийм орчныг бэлддэг нь хүмүүсийг аврах Түүний ажилд асар их ач тустай юм. Гаднаа, хүний төлөө Бурхан тэнгэр газрыг донсолгосон юу ч хийгээгүй мэт харагддаг; Тэрээр Өөрийн хийдэг бүхнийг зүгээр л сэмхэн, нууцаар, даруухнаар, чимээгүйхэн хийдэг. Гэвч үнэн хэрэгтээ, Бурханы хийдэг бүхэн чиний авралын төлөөх суурийг тавьж, урдах замыг чинь бэлдэж, чиний авралд хэрэгтэй бүх нөхцөлийг бэлдэхийн тулд хийгддэг. Дараа нь, тодорхой товлогдсон хугацаанд нь Бурхан хүн бүрийг Өөрийнхөө өмнө авчирдаг—Бурханы дуу хоолойг сонсох цаг чамд ирэх үед, тэр нь Түүний өмнө очих цаг чинь юм. Үүнийг тохиолдох үед зарим хүн өөрсдөө аль хэдийн эцэг эх болсон байдаг байхад бусад нь зүгээр л хэн нэгний хүүхэд хэвээр байдаг. Өөрөөр хэлбэл, зарим хүн гэрлэж, үр хүүхдүүдтэй болсон байхад зарим нь хараахан гэр бүлээ эхлээгүй, ганц бие хэвээр байдаг. Гэхдээ хүний нөхцөл байдлаас үл хамааран, Бурхан сонгогдох цагийг чинь болон Өөрийнх нь сайн мэдээ болон үг чамд хүрэх цагийг аль хэдийн тогтоочихсон. Бурхан чамд үгээ сонсгох гэсэндээ тодорхой орчныг тогтоож, чамд сайн мэдээ дамжуулах тодорхой хүн юм уу тодорхой нөхцөлийг шийддэг. Бурхан чиний төлөө шаардлагатай бүх нөхцөлийг аль хэдийн бэлдсэн. Ийм маягаар хүн өөрийн мэдэлгүй Бурханы өмнө очиж, Бурханы гэрт буцан очдог. Түүнчлэн хүн өөрийн мэдэлгүй Бурханыг дагаж, Түүний ажлын алхам бүрд орж, хүний төлөө бэлдсэн Бурханы ажлын арга барилын алхам бүрд ордог. Энэ хугацаанд хүний төлөө юм хийхдээ Бурхан ямар арга зам ашигладаг вэ? Эхлээд, хамгийн наад зах нь хүний эдэлдэг Бурханы халамж, хамгаалалт юм. Үүнээс гадна, Бурхан янз бүрийн хүмүүс, үйл явдал болон зүйлсийг бэлдэж, тэдгээрээр дамжуулан хүн Түүний оршин тогтнол болон үйл хэргийг хүнд харуулдаг. Жишээ нь, гэр бүлийнх нь хэн нэгэн өвчтэй болохоор Бурханд итгэдэг зарим хүн байдаг. Бусад нь сайн мэдээ түгээхэд тэд Бурханд итгэж эхэлдэг бөгөөд Бурханд итгэх энэхүү итгэл нь нөхцөл байдлын улмаас бий болдог. Тэгвэл энэ нөхцөл байдлыг хэн зохицуулсан бэ? (Бурхан.) Энэ өвчнөөр дамжуулан зарим гэр бүл бүгдээрээ итгэдэг байхад заримд нь тун цөөхөн хүн л итгэдэг. Гаднаа, танай гэр бүлийн нэг нь өвчин эмгэгтэй харагддаг боловч үнэн хэрэгтээ энэ нь чамд өгөгдсөн, Бурханы өмнө ирж болох нөхцөл юм—энэ бол Бурханы нинжин сэтгэл билээ. Зарим хүний хувьд гэр бүлийн амьдрал хүнд хэцүү бөгөөд тэд ямар ч амар амгаланг олж чаддаггүй учраас санаандгүй боломж гарч ирж, хэн нэгэн хүн сайн мэдээ дамжуулан, “Эзэн Есүст итгэ, тэгвэл чи амар амгалан болно” хэмээн хэлдэг. Тиймээс, өөрийн мэдэлгүй тэд тун хэвийн орчин нөхцөлд Бурханд итгэж эхэлдэг, тэгвэл энэ нь нэг төрлийн нөхцөл байдал биш гэж үү? Гэр бүл нь амар тайван биш байх нь Бурханаас хайрласан нигүүлсэл бус уу? Өөр шалтгааны улмаас Бурханд итгэж эхэлдэг зарим хүн ч байдаг. Өөр өөр шалтгаан, өөр өөр маягийн итгэл байдаг боловч ямар шалтгаан чамайг Бурханд итгүүлсэн нь хамаагүй, үүнийг үнэн хэрэгтээ Бурхан зохицуулж, залж чиглүүлж байдаг. Эхлээд Бурхан чамайг сонгож, Өөрийн гэрт авчрахын тулд янз бүрийн арга зам ашигладаг. Энэ бол хүн нэг бүрд Бурханы хайрладаг нигүүлсэл билээ.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Цор ганц Бурхан Өөрөө VI

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих