Өдөр тутмын Бурханы үг: Бие махбодтой болох | Эшлэл 110

Бие махбодтой болсон Бурхан Тэрээр Бурханы мөн чанарыг агуулах болно, бие махбодтой болсон Бурхан Тэрээр Бурханы илэрхийллийг агуулах болно. Нэгэнт Бурхан махбод болсон учраас Өөрийн хийх ёстой ажлыг авчрах болно, нэгэнт Бурхан махбод болсон учраас Өөрийн юу болохыг илэрхийлэх бөгөөд хүнд үнэнийг авчирч, амь хайрлаж, замыг харуулж чадах болно. Бурханы мөн чанарыг агуулдаггүй махбод нь гарцаагүй бие махбод болсон Бурхан биш; үүнд эргэлзэх зүйл үгүй. Энэ нь Бурханы махбод болсон бие мөн эсэхийг судлахын тулд хүн Түүний илэрхийлж буй зан чанар, хэлж буй үгнээс нь үүнийг тодорхойлох ёстой. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы махбод болсон бие мөн эсэх, үнэн зам мөн эсэхийг Түүний мөн чанараас тогтоох ёстой. Иймээс Бурханы махбод болсон бие мөн эсэхийг тодорхойлоход, гадаад дүр төрхөөс илүүтэйгээр Түүний мөн чанарт (Түүний ажил, Түүний үг, Түүний зан чанар гээд олон бий) анхаарал хандуулах нь чухал юм. Хэрвээ хүн зөвхөн Түүний гадаад дүр төрхийг харж, Түүний мөн чанарыг орхигдуулбал, энэ нь хүний мэдлэггүй байдал, гэнэн занг харуулна. Гадаад дүр төрх нь мөн чанарыг тодорхойлдоггүй; цаашилбал, Бурханы ажил хэзээ ч хүний үзэлтэй нийцэж байгаагүй. Есүсийн гадаад дүр төрх нь хүний үзэлтэй зөрчилдөөгүй гэж үү? Түүний дүр төрх болон хувцаслалт нь Түүний жинхэнэ ялгамж чанарын талаар ямар ч сэжүүр өгч чадаагүй биш үү? Эртний Фарисайчууд Есүсийг эсэргүүцсэний шалтгаан нь тэд ердөө Түүний гадаад дүр төрхийг л харж, Түүний хэлсэн үгийг зүрх сэтгэлдээ хүлээн аваагүйгээс болсон биш үү? Бурханы илрэлтийг эрж хайдаг ах эгч нар түүхийн эмгэнэлт явдлыг давтахгүй гэж Би найдаж байна. Та нар орчин үеийн Фарисайчууд болж, Бурханыг загалмайд дахин цовдлох ёсгүй. Бурханы эргэн ирэлтийг хэрхэн угтан авахаа анхааралтай бодолцож, хэрхэн үнэнд захирагддаг хүн байх тухай тодорхой мэдэж байх ёстой. Есүсийг үүлэн дээр эргэн ирэхийг хүлээж байгаа хүн бүхний хариуцлага энэ билээ. Бид сүнсэн нүдээ арчиж, хий хоосон мөрөөдлөөр дүүрэн үгэнд урхидуулахгүй байх ёстой. Бид Бурханы практик ажлын талаар бодож, Бурханы бодит талыг харах ёстой. Эзэн Есүс Өөрийг нь хэзээ ч мэдээгүй, хараагүй, Өөрийнх нь хүслийг хэрхэн биелүүлэхийг мэддэггүй та нарыг авах гэж та нарын дунд гэнэт цагаан үүлэн дээр бууж ирэх тэр өдрийг үргэлж хүсэн хүлээж, сэтгэл хөдлөлдөө бүү авт, эсвэл мөрөөдөлдөө бүү умба. Бодитой хэрэг явдлыг бодсон чинь дээр!

“Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Өмнөх үг”-ээс

Эцсийн өдрүүдийн Христийн илрэлт ба ажлыг хэрхэн мэдэх вэ

I

Бурхан бие махбодтой болох нь Бурханы мөн чанар ба илэрхийллийг агуулна. Махбод болох үедээ Тэр хийх ёстой ажлаа хийж, Тэр юу болохыг илэрхийлэн, бүх хүнд үнэнийг авчирч, тэдэнд амь хайрлаж, замыг харуулдаг. Бурханы мөн чанарыг агуулдаггүй махбод яавч бие махбодтой болсон Бурхан биш.

II

Бурханы зан чанар, үг ба ажлаар нь Түүний махбод, үнэн замыг батал. Түүний гадаад төрхийн оронд мөн чанарыг нь анхаар. Бурханы гадаад төрхийг анхаарах нь гэнэн, мэдлэггүй хэрэг юм. Гадна тал мөн чанарыг тодорхойлдоггүй, Бурханы ажил хүний үзэлтэй нийцдэггүй.

III

Есүсийн гадаад төрх хүмүүсийн төсөөлснөөс өөр байгаагүй гэж үү? Түүний гадаад үзэмж ялгамж чанарыг нь тодорхойлж чадахгүй байсан биш үү? Фарисайчууд үүнээс болж Түүнийг эсэргүүцээгүй гэж үү? Тэд Түүний харагдах байдлыг анхаарч, хэлсэн үгийг нь тоогоогүй.

IV

Өөрийнх нь илрэлтийг эрж хайж буй ах, эгч нар түүхийг давтахгүй гэж Бурхан найддаг. Фарисайчуудыг дагаж, Бурханыг загалмайд ахин бүү цовдло. Бурханы эргэн ирэлтийг хэрхэн угтахаа анхааралтай бод. Үнэнд хэрхэн захирагдахаа тодорхой мэдэж бай. Энэ бол Есүсийн эргэн ирэхийг хүлээж буй хүн бүрийн үүрэг юм.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих