Бие махбодтой болох тухай үнэн
  • 1 Эзэн эргэн ирэхдээ яагаад хүний Хүүгийн адил махан бие болж хүн төрөлхтөнд Өөрийгөө илчилж байна вэ?
  • 2 Эцсийн өдрүүдийн Бурханы ажлыг яагаад Бурханы ашигладаг хүмүүс хийдэггүй вэ? Яагаад Тэр өөрөө махбодоороо хийх ёстой юм бэ?
  • 3 Бурхан бие махбодтой болж ирэхдээ яагаад агуу, сүртэй дүрээр гарч ирээгүй юм бэ?
  • 4 Бурхан сүүлийн өдрүүдэд яагаад эмэгтэй хүн болж хувирсан бэ? Энэ нь ямар ач холбогдолтой вэ?
  • 5 Нигүүлслийн эринд Бурхан иудей хүний дүрээр махбодтой болж илэрсэн, тэгвэл яагаад эцсийн өдрүүдэд Бурхан Ази хүний дүрээр илэрсэн бэ?
  • 6 Эзэн Есүс баптисм хүртсэний дараа тэнгэр заагдаж, Ариун Сүнс тагтаа мэт Эзэн Есүсийн дээр буухад “Энэ бол Миний хайртай Хүү. Би Түүнд ихэд тааламжтай байна” (Матай 3 : 17) гэсэн дуу тэнгэрээс гарсан гэж Библид бичигдсэн байдаг. Тэгээд итгэгчид бид бүгдээрээ Эзэн Есүс бол Христ, Бурханы Хүү гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Гэсэн ч та нар бие махбодтой болсон Христ бол Бурханы илрэлт, энэ нь Бурхан Өөрөө, Эзэн Есүс бол Бурхан Өөрөө, Төгс Хүчит Бурхан ч бас Бурхан Өөрөө гэж гэрчилсэн. Энэ нь бидний өмнөх ойлголтоос өөр байна л даа. Иймээс бие махбодтой болсон Христ нь Бурхан Өөрөө юү эсвэл Бурханы Хүү юү? Аль ч тохиолдол нь бидэнд боломжийн санагдаж байна, аль аль нь Библитэй тохирч байна. Иймээс аль ойлголт нь зөв бэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих