Петрийн туршлага: Гэсгээлт, шүүлтийн талаарх түүний мэдлэг (Хоёрдугаар хэсэг)

Төгс болгуулсныхаа дараа хүний хүрэх ёстой нөхцөл байдал нь энэ юм. Хэрвээ чи энэ зэрэгт хүрч чадахгүй бол утга учиртай амьдралыг амьдран харуулж чадахгүй. Хүн махан бие дотор амьдрах нь хүний тамд амьдардаг гэсэн үг бөгөөд Бурханы шүүлт, гэсгээлтгүйгээр хүн Сатантай адил бохир заваан юм. Хүн яаж ариун байж чадах юм бэ? Бурханы гэсгээлт болон шүүлт нь хүний хамгийн сайн хамгаалалт, хамгийн агуу энэрэл нигүүлсэл гэж Петр итгэж байв. Зөвхөн Бурханы гэсгээлт, шүүлтээр дамжуулан хүн сэрж чадах ба махан биеийг үзэн ядаж, Сатаныг үзэн ядаж чадна. Бурханы хатуу чанд сахилгажуулалт хүнийг Сатаны нөлөөнөөс чөлөөлж, өөрийнх нь жижигхэн ертөнцөөс чөлөөлдөг ба Бурханы гэрэлд амьдрах боломжийг хүнд олгодог. Гэсгээлт, шүүлтээс илүү дээр аврал гэж үгүй! Петр ийнхүү залбирсан, “Өө Бурхан минь! Та намайг гэсгээж, шүүсээр байгаа цагт, Та намайг орхиогүй гэдгийг би мэдэх болно. Та надад баяр хөөр, амар амгаланг өгөлгүй, зовлон шаналалд амьдруулж, надад тоо томшгүй олон сахилгажуулалт оноож байсан ч гэсэн Та намайг орхин яваагүй л бол зүрх сэтгэл минь тайван байх болно. Өнөөдөр, Таны гэсгээлт, шүүлт миний хамгийн сайн хамгаалалт, хамгийн агуу ерөөл болсон билээ. Таны надад өгдөг нигүүлсэл намайг хамгаалдаг. Өнөөдөр Таны надад хайрладаг нигүүлсэл бол Таны зөвт зан чанарын илрэл бөгөөд энэ нь гэсгээлт ба шүүлт юм; цаашлаад энэ нь шалгалт, түүнээс ч илүүтэйгээр энэ нь зовлонгийн амьдрал юм.” Петр махан биеийн зугаа цэнгэлийг хойш тавьж, илүү гүн гүнзгий хайрыг, илүү агуу хамгаалалтыг эрж хайж чадсан, учир нь тэр Бурханы гэсгээлт, шүүлтээс маш их нигүүлслийг олж авсан билээ. Амьдралдаа хэрвээ хүн ариусгагдаж, зан чанартаа өөрчлөлт гаргаж, утга учиртай амьдралыг амьдран харуулж, бүтээлийн үүргээ биелүүлэхийг хүсвэл Бурханы гэсгээлт, шүүлтийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой ба Бурханы сахилгажуулалт, Бурханы цохилтыг өөрөөсөө хол байлгах ёсгүй, тэгвэл чи Сатаны жолоодлого болон нөлөөнөөс өөрийгөө чөлөөлж, Бурханы гэрэлд амьдарч чадна. Бурханы гэсгээлт, шүүлт нь гэрэл, хүний авралын гэрэл бөгөөд хүний хувьд хамгийн сайн ерөөл, хамгийн агуу нигүүлсэл, хамгийн сайн хамгаалалт гэдгийг мэдэж ав. Хүн Сатаны эзэмшил дор амьдардаг ба махан биед оршин байдаг; хэрвээ тэр ариусгагдахгүй мөн Бурханы хамгаалалтыг авахгүй бол бүр ч илүү доройтох болно. Хэрвээ Бурханыг хайрлахыг хүсвэл ариусгагдаж, аврагдах ёстой. Петр залбирахдаа, “Бурхан минь, Та надад элэгсэг хандах үед би баярлан хөөрч, тайтгарлыг мэдэрдэг; Та намайг гэсгээх үед би бүр ч илүү их тайтгарал, баяр хөөрийг мэдэрдэг. Хэдий би сул дорой агаад үгээр хэлэхийн аргагүй зовлон шаналлыг туулж байгаа ч, хэдийгээр нулимс, уйтгар гуниг байдаг ч гэсэн, энэхүү уйтгар гуниг нь миний дуулгаваргүй байдлаас болдог, миний сул доройгоос болдог гэдгийг Та мэдэж байгаа. Таны хүслийг биелүүлж чаддаггүй учраас би мэгшин уйлдаг, Таны шаардлагад хүрч чадахгүй учраас би уй гашуу, харууслыг мэдэрдэг, гэхдээ би энэ түвшинд хүрэхэд бэлэн байна, Таныг сэтгэл хангалуун болгохын тулд би чадах бүхнээ хийхэд бэлэн байна. Таны гэсгээлт надад хамгаалалт авчирч, надад хамгийн сайн авралыг өгсөн; Таны шүүлт тэсвэр, тэвчээрийг тань даван гардаг. Таны гэсгээлт, шүүлтгүйгээр, би Таны өршөөл энэрэл, өгөөмөр сэтгэлийг эдэлж чадахгүй. Өнөөдөр, Таны хайр тэнгэр огторгуйг даван гарсан ба бүхнээс илүү гэдгийг би бүр ч сайн хардаг. Таны хайр бол зөвхөн өршөөл энэрэл биш; үүнээс ч илүүтэйгээр гэсгээлт, шүүлт билээ. Таны гэсгээлт, шүүлтээс би маш ихийг авсан. Таны гэсгээлт, шүүлтгүйгээр нэг ч хүн ариусгагдахгүй байсан, мөн нэг ч хүн Бүтээгчийн хайрыг мэдэрч чадахгүй байсан. Хэдийгээр би зуу зуун шалгалт, зовлон шаналлыг туулж, бараг үхэх дөхсөн ч гэсэн тийм зовлон нь, Таныг үнэхээр мэдэж, хамгийн дээд авралыг олж авахад намайг хүргэсэн. Хэрвээ Таны гэсгээлт, шүүлт болон сахилгажуулалт намайг орхисон бол би Сатаны эзэмшил дор, харанхуйд амьдрах байлаа. Хүний махан бие ямар ашигтай юм бэ? Хэрвээ Таны гэсгээлт, шүүлт намайг орхисон бол, Таны сүнс намайг орхисонтой адил, Та надтай хамт байхаа больсонтой адил байх байлаа. Хэрвээ тийм байсан бол би яаж үргэлжлүүлэн амьдрах билээ? Хэрвээ Та надад өвчин өгч, миний эрх чөлөөг авбал би үргэлжлүүлэн амьдарч чадна, гэвч Таны гэсгээлт, шүүлт намайг орхисон бол би амьдрах ямар ч аргагүй болох байсан. Хэрвээ надад Таны гэсгээлт, шүүлт байгаагүй бол Таны хайрыг алдах байсан. Таны хайр дэндүү гүнзгий, үгээр илэрхийлэхийн аргагүй. Таны хайрыг алдвал би Сатаны эзэмшил дор амьдарч, Таны суу алдарт царайг харах боломжгүй байх байсан. Та надад хэлээч, би хэрхэн үргэлжлүүлэн амьдрах юм бэ? Тийм харанхуй байдал, тийм амьдралыг би тэвчиж чадахгүй. Тантай хамт байгаа нь Таныг харахтай адил, иймээс би Таныг яаж орхиж чадах юм бэ? Санаа амраасан хэдхэн үг байлаа ч, миний хамгийн агуу тайвшралыг надаас бүү аваасай гэж би Танаас хүсэж, Танаас гуйж байна. Би Таны хайрыг эдэлсэн ба өнөөдөр би Танаас хол байж чадахгүй; Та хэлээч, би Таныг яаж хайрлахгүй байж чадах юм бэ? Таны хайраас болж би уй гашуугийн ихээхэн нулимс урсгасан, гэсэн ч ийм амьдрал нь илүү утга учиртай, намайг илүү их сайжруулах боломжтой, намайг илүү их өөрчлөх боломжтой ба бүтээлийн эзэмших ёстой үнэнд хүрэх боломжийг надад олгох чадвартай гэдгийг би үргэлж мэдэрдэг байсан” гэж хэлсэн юм.

Хүний бүхий л амьдрал Сатаны эзэмшил дор өнгөрдөг, өөрийгөө Сатаны нөлөөнөөс чөлөөлж чадах хүн нэг ч үгүй билээ. Бүгд өчүүхэн төдий ч утга учир, эсвэл үнэ цэнэгүйгээр, бохир заваан дэлхийд, завхрал, хоосрол дунд амьдардаг; тэд махан биеийн төлөө, шунал тачаалын төлөө, Сатаны төлөө тийм хэнэггүй амьдралаар амьдардаг. Тэдний оршин тогтнолд өчүүхэн төдий ч үнэ цэнэ байхгүй. Хүн, Сатаны эзэмшлээс өөрийгөө чөлөөлж чадах үнэнийг олж авах чадваргүй билээ. Хэдийгээр хүн Бурханд итгэж, Библи уншдаг ч, өөрийгөө Сатаны эзэмшлийн хяналтаас хэрхэн чөлөөлөхийг ойлгодоггүй. Эрин үеүдийн туршид, маш цөөхөн хүн энэ нууцыг нээж олсон, маш цөөн хүн үүнийг хөндсөн. Иймээс, хэдийгээр хүн Сатаныг жигшиж, махан биеийг жигшдэг ч Сатаны хууран мэхлэх нөлөөнөөс хэрхэн ангижрахаа мэддэггүй. Өнөөдөр, та нар Сатаны эзэмшил дор байсаар байгаа биш гэж үү? Дуулгаваргүй үйлдэлдээ та нар гэмшдэггүй, тэр ч байтугай бохир заваан, дуулгаваргүй гэдгээ мэдэрдэггүй. Бурханыг эсэргүүцсэнийхээ дараа ч гэсэн та нар сэтгэл амар байж, асар их амар амгаланг мэдэрдэг. Энэхүү амгалан байдал нь ялзармал байдлаас чинь болдоггүй гэж үү? Энэ санаа амар байдал дуулгаваргүй байдлаас чинь гардаггүй гэж үү? Хүн бүгд хүний тамд амьдардаг, Сатаны харанхуй нөлөөн дор амьдардаг; газар нутаг даяар сүнснүүд хүнтэй хамт амьдарч, хүний махан биеийг бага багаар иддэг. Газар дээр, чи үзэсгэлэнтэй диваажинд амьдардаггүй. Чиний байгаа газар бол диаволын ертөнц, хүний там, үхэгсдийн ертөнц юм. Хэрвээ хүн ариусгагдахгүй бол бүр бохир заваан; хэрвээ тэр Бурханаар хамгаалуулж, халамжлуулаагүй бол Сатаны хоригдол хэвээр үлдэх болно; хэрвээ тэр шүүгдэж гэсгээгдээгүй бол Сатаны харанхуй нөлөөний дарлалаас зугтах ямар ч аргагүй байх болно. Чиний харуулдаг завхарсан зан чанар болоод амьдран харуулдаг дуулгаваргүй зан авир, Сатаны эзэмшил дор амьдарсаар байгааг чинь батлахад хангалттай юм. Хэрвээ чиний оюун санаа болон бодол ариусгагдахгүй бол, мөн чиний зан чанар шүүгдэж, гэсгээгдэхгүй бол бүхий л оршихуй чинь Сатаны эзэмшилд байж, оюун санааг чинь Сатан захирч, бодлыг чинь Сатан жолоодож, бүх оршихуй чинь Сатаны гарт байдаг. Чи одоо Петрийн стандартаас хэчнээн их хол байгаагаа мэдэж байна уу? Чи хэв чанартай юу? Чи өнөөдрийн гэсгээлт, шүүлтийг хэр их мэддэг вэ? Петрийн мэдэж авсан зүйлийн хэр ихийг чи эзэмшдэг вэ? Хэрвээ өнөөдөр чи мэдэж чадахгүй бол ирээдүйд энэ мэдлэгийг олж авч чадах уу? Чам шиг залхуу, хулчгар хүмүүс Бурханы гэсгээлт, шүүлтийг ердөө ч мэдэх чадваргүй байдаг. Хэрвээ чи махан биеийн амар тайвныг, махан биеийн зугаа цэнгэлийг хөөвөл ариусгагдах ямар ч аргагүй болох ба эцэст нь чи Сатан руу эргэн очно, учир нь чиний амьдран харуулдаг зүйл бол Сатан, мөн махан бие билээ. Өнөөдрийн байдлаар олон хүн амийг эрэлхийлдэггүй ба тэд ариусгагдах тухай, эсвэл илүү гүн гүнзгий амийн туршлага руу орох тухай анхаардаггүй гэсэн үг юм. Тэгвэл тэд хэрхэн төгс болгуулах юм бэ? Амийг эрж хайдаггүй хүмүүст төгс болгуулах ямар ч боломж байхгүй ба Бурханы тухай мэдлэгийг эрэлхийлдэггүй, зан чанараа өөрчлөхийг зорьдоггүй хүмүүс Сатаны харанхуй нөлөөнөөс зугтаах чадваргүй байдаг. Бурханыг мэдэх болон зан чанарын өөрчлөлтөд орох талаар тэд хянуур ханддаггүй ба шашинд итгэгчдийн адилаар зүгээр л ёс заншил сахиж, шүтэн мөргөдөг. Энэ нь цагийн гарз биш гэж үү? Хэрвээ Бурханд итгэх итгэлдээ хүн, амийн асуудлуудын талаар ноцтой ханддаггүй, үнэн рүү орохыг эрэлхийлдэггүй, зан чанараа өөрчлөхийг ч зорьдоггүй бол, тэр ч байтугай Бурханы ажлын талаарх мэдлэгийг эрж хайдаггүй бол төгс болгуулж чадахгүй. Хэрвээ чи төгс болгуулахыг хүсэж байвал Бурханы ажлын ач холбогдлыг ойлгох ёстой. Ялангуяа чи Түүний гэсгээлт, шүүлтийн ач холбогдлыг, мөн тэдгээр нь яагаад хүн дээр хэрэгждэгийг ойлгох ёстой. Чи хүлээн зөвшөөрч чадах уу? Ийм төрлийн гэсгээлтийн үеэр чи Петртэй адилхан туршлага, мэдлэгийг олж авч чадах уу? Хэрвээ чи Бурханы болон Ариун Сүнсний ажлын тухай мэдлэгийг эрэлхийлж, зан чанартаа өөрчлөлт хийхийг зоривол төгс болгуулах боломжтой болно. Төгс болгуулах хүмүүсийн хувьд, байлдан дагуулагдах ажлын энэ алхам зайлшгүй шаардлагатай; байлдан дагуулагдсаныхаа дараа л хүн төгс болгуулах ажлыг туулж мэдэрч чадна. Хэрвээ чи зөвхөн байлдан дагуулагдах үүргийг биелүүлдэг бол тийм ч их үнэ цэнэтэй биш бөгөөд Бурханаар ашиглуулахад ч тохирохгүй. Сайн мэдээ түгээгдэх үед чи хувь нэмрээ оруулах ямар ч аргагүй байх болно, учир нь чи амийг эрэлхийлдэггүй, өөрийгөө өөрчилж, сайжруулахаар зорьдоггүй, иймээс чамд амийн ямар ч бодит дадлага туршлага байдаггүй. Энэхүү алхам алхмаар хийгдэх ажлын үеэр чи нэгэнтээ үйлчлэл үзүүлэгч, товойлгогч болж ажилласан байж болно, гэхдээ хэрвээ чи Петр шиг байхыг зорьдоггүй, мөн эрэл хайгуул чинь Петрийн төгс болгуулсан замын дагуу биш бол мэдээж чамд зан чанарын өөрчлөлтийн туршлага гэж алга. Хэрвээ чи төгс болгуулахыг зорьдог хүн бол гэрчлэл хийж, ингэж хэлэх болно: “Алхам алхмаар хийгддэг Бурханы энэ ажилд би Бурханы гэсгээлт, шүүлтийг хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд хэдий асар их зовлон шаналал туулсан ч би Бурхан хүнийг хэрхэн төгс болгодгийг мэдэж авсан, Бурханы хийдэг ажлыг олж авсан, Бурханы зөвт байдлын тухай мэдлэгтэй болсон ба Түүний гэсгээлт намайг аварсан. Түүний зөвт зан чанар над дээр ирж, надад ерөөл, нигүүлсэл авчирсан, Түүний гэсгээлт, шүүлт намайг хамгаалж, ариусгасан. Хэрвээ намайг Бурхан гэсгээж, шүүгээгүй бол, хэрвээ Бурханы хатуу ширүүн үг над дээр ирээгүй бол би Бурханыг мэдэж чадахгүй байх байсан ба аврагдаж чадахгүй байх байсан. Бүтээгдсэн зүйл болохын хувьд, хүн Бүтээгчийн бүтээсэн бүх зүйлийг эдлээд зогсохгүй, хамгийн чухал нь бүх бүтээл Бурханы зөвт зан чанарыг эдэлж, Түүний зөвт шүүлтийг эдлэх ёстой, учир нь Бурханы зан чанар хүний таашаалыг хүртүүштэй гэдгийг өнөөдөр би харж байна. Сатаны завхруулсан бүтээл болохын хувьд, хүн Бурханы зөвт зан чанарыг эдлэх ёстой. Түүний зөвт зан чанарт гэсгээлт, шүүлт байдаг ба цаашлаад агуу хайр байдаг. Хэдийгээр би өнөөдөр Бурханы хайрыг бүрэн дүүрэн олж аваагүй байсан ч үүнийг харах сайн хувь тавилантай байх нь миний хувьд ерөөл билээ.” Энэ нь, төгс болгуулсан хүмүүсийн алхсан зам бөгөөд тэдний ярьдаг мэдлэг юм. Ийм хүмүүс нь Петртэй адил; тэд Петртэй адил туршлагатай. Ийм хүмүүс бас амийг олж авсан, үнэнийг эзэмшсэн хүмүүс юм. Хэрвээ хүн эцэст нь хүртэл мэдэрч туулах юм бол Бурханы шүүлтийн үеэр өөрийгөө Сатаны нөлөөллөөс бүрмөсөн ангижруулж, Бурханаар авахуулах нь гарцаагүй.

Байлдан дагуулагдсаны дараа хүмүүст ямар ч хангинасан гэрчлэл байдаггүй. Тэд ердөө л Сатаныг шившиглэсэн, гэхдээ Бурханы үгийн бодит байдлыг амьдран харуулаагүй байдаг. Чи хоёр дахь авралыг олж аваагүй; зүгээр л нүглийн тахилыг олж авсан, гэхдээ хараахан төгс болгуулаагүй—энэ нь ямар их хохирол билээ. Та нар юунд орох ёстойгоо, юуг амьдран харуулах ёстойгоо ойлгох учиртай ба тэдгээр лүү орох ёстой. Хэрвээ эцэст нь төгс болгуулж чадахгүй бол чи жинхэнэ хүн болохгүй ба харамслаар дүүрэх болно. Эхлээд Бурханы бүтээсэн Адам, Ева хоёр ариун хүмүүс байсан, өөрөөр хэлбэл, Еден цэцэрлэгт байх үедээ тэд бохир заваанаар сэвтээгүй, ариун байсан. Тэд бас Еховад итгэлтэй байсан ба Еховагаас урвах талаар юу ч мэддэггүй байв. Яагаад гэвэл тэд Сатаны эзэмшлийн саад тотгоргүй, Сатаны хоргүй байсан ба бүх хүн төрөлхтнөөс хамгийн ариун нь байлаа. Тэд ямар ч бохир заваан зүйлээр бохирдолгүй, махан биед эзэмдүүлэлгүй, Еховаг хүндлэн дээдэлж, Еден цэцэрлэгт амьдарч байжээ. Дараа нь Сатанд уруу татагдах үедээ тэд могойн хор болоод Еховагаас урвах хүсэлтэй болсон ба тэд Сатаны нөлөөн дор амьдарсан. Эхэн үедээ тэд ариун байсан бөгөөд Еховаг хүндэлдэг байсан; энэ л хүн юм. Сүүлд нь, Сатанд уруу татагдсаныхаа дараа тэд, сайн мууг мэдүүлэгч модны жимсийг идэж, тэд Сатаны нөлөөн дор амьдарсан. Тэднийг Сатан аажмаар завхруулж, тэд хүний анхдагч дүр төрхийг алдсан. Эхэн үедээ хүнд Еховагийн амьсгал байсан бөгөөд өчүүхэн төдий ч дуулгаваргүй байдал байгаагүй, мөн зүрх сэтгэлд нь өчүүхэн төдий ч хорон муу байгаагүй. Тэр үед, хүн үнэхээр хүн байсан. Сатанаар завхруулагдсаныхаа дараа хүн араатан болсон юм: Түүний бодол ёрын муу, бохир заваанаар дүүрч, ямар ч сайн сайхан, ариун зүйлгүй болсон. Энэ нь Сатан биш гэж үү? Бурханы ихээхэн ажлыг туулж мэдэрсэн боловч чи өөрчлөгдөөгүй, эсвэл цэвэрлэгдээгүй. Чи одоо ч Сатаны эзэмшил дор амьдардаг ба одоо ч Бурханд захирагддаггүй. Энэ бол байлдан дагуулагдсан боловч төгс болгуулаагүй хүн юм. Тийм хүнийг яагаад төгс болгуулаагүй гэдэг вэ? Учир нь энэ хүн амийг буюу Бурханы ажлын тухай мэдлэгийг эрэлхийлдэггүй бөгөөд зөвхөн махан биеийн зугаа цэнгэл, түр зуурын тав тухад шунадаг. Үүний үр дүнд, тэдний амь зан чанарт өөрчлөлт байдаггүй ба тэд Бурханаар бүтээгдсэн хүний анхдагч дүр төрхийг олж аваагүй байдаг. Тийм хүмүүс бол алхаж яваа цогцос, ямар ч сүнсгүй үхдлүүд юм! Сүнсэн дэх хэрэг явдлын тухай мэдлэгийг эрэлхийлдэггүй, ариун байдлыг эрэлхийлдэггүй, үнэнийг амьдран харуулахыг зорьдоггүй, зөвхөн сөрөг талд байлдан дагуулагдахад сэтгэл хангалуун байдаг хүмүүс бол үнэнийг амьдран харуулж, илэрхийлж, ариун хүмүүсийн нэг болж чадахгүй хүмүүс юм—тэд бол аврагдаагүй хүмүүс юм. Учир нь, хэрвээ үнэнгүй бол хүн Бурханы шалгалтын үеэр бат зогсож чадахгүй; Бурханы шалгалтын үеэр бат зогсож чадах хүмүүс л аврагдсан хүмүүс юм. Миний хүсэж байгаа зүйл бол Петр шиг хүмүүс, төгс болгуулахаар зорьдог хүмүүс юм. Өнөөдрийн үнэн нь, үүнийг эрж хайж, хүсэн тэмүүлдэг хүмүүст өгөгддөг. Энэхүү аврал нь, Бурханаар авруулахыг хүсэн тэмүүлдэг хүмүүст өгөгддөг ба зөвхөн та нар үүнийг аваад зогсохгүй, Бурхан ч гэсэн та нарыг олж авах юм. Та нар Бурханыг олж авах нь Бурханаар авхуулахын төлөө байдаг. Өнөөдөр Би эдгээр үгийг та нарт хэлж, та нар үүнийг сонссон, тэгээд та нар эдгээр үгийн дагуу хэрэгжүүлэх ёстой. Эцэст нь, та нар эдгээр үгийг хэрэгжүүлэх үе нь эдгээр үгээр дамжуулаад Би та нарыг олж авах үе байх болно; үүний зэрэгцээ та нар ч гэсэн эдгээр үгийг олж авах ба өөрөөр хэлбэл, та нар хамгийн агуу авралыг олж авсан байх болно. Ариусгагдах үед та нар жинхэнэ хүн болох болно. Хэрвээ чи үнэнийг амьдран харуулж, эсвэл төгс болгуулсан хүний дүр төрхийг амьдран харуулах чадваргүй бол чамайг хүн биш, алхаж яваа цогцос, араатан гэж хэлж болно, учир нь чи үнэнгүй бөгөөд өөрөөр хэлбэл, чи Еховагийн амьсгалгүй хүн, иймээс чи бол ямар ч сүнсгүй үхсэн хүн юм! Хэдийгээр байлдан дагуулагдсаны дараа гэрчлэл хийх чадвартай ч, олж авсан зүйл чинь өчүүхэн аврал бөгөөд чи сүнстэй амьд хүн болоогүй. Хэдийгээр чи гэсгээлт, шүүлт амссан ч үүний үр дүнд зан чанар чинь шинэчлэгдэж, эсвэл өөрчлөгдөөгүй; чи одоо ч хуучнаараа байгаа, одоо ч Сатанд харьяалагддаг ба ариусгагдсан хүн биш. Төгс болгуулсан хүмүүс л үнэ цэнэтэй бөгөөд зөвхөн тийм хүмүүс л жинхэнэ амьдралыг олж авсан. Нэг өдөр, хэн нэгэн чамаас ингэж асуух болно, “Чи Бурханы ажлыг мэдэрч туулсан, тиймээс Түүний ажил ямархуу талаар жаахан яриад өгөөч. Давид Бурханы ажлыг туулж, Еховагийн үйл хэргийг харсан, Мосе ч гэсэн Еховагийн үйл хэргийг харсан бөгөөд тэд Еховагийн үйл хэргийг дүрслэх чадвартай байсан, Еховагийн гайхалтай байдлын талаар ярьж чадаж байсан. Та нар бие махбодтой болсон Бурханы хийсэн ажлыг харсан; Түүний мэргэн ухааны талаар чи ярьж чадах уу? Түүний ажлын гайхалтай байдлын талаар чи ярьж чадах уу? Бурхан та нараас юу шаардсан бэ, та нар тэдгээрийг хэрхэн мэдэрч туулсан бэ? Та нар эцсийн өдрүүдэд Бурханы ажлыг туулсан; та нарын хамгийн агуу үзэгдэл юу вэ? Та нар энэ талаар ярьж чадах уу? Та нар Бурханы зөвт зан чанарын тухай ярьж чадах уу?” Эдгээр асуулттай тулгарах үедээ чи хэрхэн хариулах вэ? Хэрвээ чи, “Бурхан бол маш зөвт, Тэр биднийг гэсгээж шүүдэг ба биднийг өршөөлгүйгээр ил болгодог. Бурханы зан чанар хүний зөрчлийг үнэхээр тэвчдэггүй. Бурханы ажлыг туулж мэдэрснийхээ дараа бид бол араатан шиг байдаг гэснийг би мэдэж авсан ба Бурханы зөвт зан чанарыг үнэхээр харсан” гэж хэлэхэд тэр бас чамаас, “Чи Бурханы талаар өөр юу мэдэх вэ? Амь руу орох тухайд хүн яг хэрхэн хийх вэ? Чамд ямар нэг хувийн хүсэл эрмэлзэл байгаа юу?” хэмээн үргэлжлүүлэн асууна. Чи, “Сатанаар завхруулагдсаныхаа дараа Бурханы бүтээлүүд араатан болсон ба илжигнээс өөрцгүй байсан. Өнөөдөр, би Бурханы гарт амьдардаг, иймээс би Бүтээгчийн хүслийг биелүүлж, Түүний заасан бүхнийг дуулгавартай дагах ёстой. Надад өөр сонголт байхгүй” гэж хариулна. Хэрвээ чи ийм тодорхой бус ярих юм бол бусад хүн юу хэлж байгааг чинь ойлгохгүй. Бурханы ажлын талаар чамд ямар мэдлэг байгааг асуух үедээ тэд, чиний хувийн дадлага туршлагыг хэлж байгаа юм. Бурханы гэсгээлт, шүүлтийг туулсны дараа энэ талаар ямар мэдлэгтэй болсныг чинь тэд асууж байгаа, үүгээрээ тэд хувийн туршлагыг чинь хэлж байгаа ба үнэний талаарх мэдлэгээсээ ярихыг чамаас хүсэж байгаа юм. Хэрвээ чи ийм зүйлсийн талаар ярьж чадахгүй бол өнөөдрийн ажлын талаар юу ч мэддэггүйг чинь энэ нь баталдаг. Чи дандаа тодорхойгүй будилсан, эсвэл нийтээрээ мэддэг зүйлсийг л ярьдаг; чамд нарийн тодорхой туршлага байдаггүй, тэр ч бүү хэл мэдлэгт чинь мөн чанар байхгүй, чамд ямар ч жинхэнэ гэрчлэл байхгүй бол бусад хүн чамд итгэхгүй. Бурханы идэвхгүй дагагч бүү бай, сонин чамин зүйлсийг бүү эрэлхийл. Халуун ч биш, хүйтэн ч биш байснаараа чи өөрийгөө хохироож, амиа саатуулах болно. Чи тийм идэвхгүй зогсонги байдлаасаа салж, эерэг зүйлсийг эрэлхийлж, сул талуудаа даван гарахад сурамгай болох ёстой, ингэснээр чи үнэнийг олж авч, үнэнийг амьдран харуулж чадна. Чиний сул талын хувьд айх юм юу ч байхгүй ба чиний дутагдал хамгийн том хүндрэл бэрхшээл чинь биш. Харин чиний тэр халуун ч биш, хүйтэн ч биш, үнэнийг эрж хайдаггүй зүрх сэтгэл чинь чиний хамгийн том хүндрэл бэрхшээл, хамгийн том дутагдал юм. Та бүхний хамгийн том хүндрэл бэрхшээл бол байгаа байдалдаа сэтгэл ханамжтай байж, идэвхгүйгээр хүлээдэг тэр хулчгар сэтгэхүй юм. Энэ нь та нарын хамгийн том саад бартаа бөгөөд үнэний эрэл хайгуулын чинь хамгийн том дайсан билээ. Миний хэлдэг үг маш гүн гүнзгий учраас л чи дуулгавартай дагадаг, тэгвэл чи үнэнийг үнэхээр мэддэг хүн биш, мөн үнэнийг нандигнан эрхэмлэдэг хүн биш. Чинийх шиг дуулгавартай байдлыг гэрчлэл гэж үздэггүй ба Би тийм дуулгавартай байдлыг чинь хүлээн зөвшөөрдөггүй. Хэн нэгэн чамаас, “Чиний Бурхан яг хаанаас ирсэн бэ? Чиний энэ Бурханы мөн чанар юу вэ?” гэж асууж болох юм. Чи, “Түүний мөн чанар бол гэсгээлт ба шүүлт” гэж хариулна. “Бурхан хүнд энэрэл нигүүлслээ хайрладаг биш үү? Чи үүнийг мэдэх үү?” Тэгэхэд чи, “Тэр бол бусдын Бурхан. Энэ нь шашны хүмүүсийн итгэдэг Бурхан, энэ бол манай Бурхан биш” гэж хариулах болно. Чам шиг хүмүүс сайн мэдээг түгээх үед үнэн замыг бүр гуйвуулдаг, тэгвэл чи ямар хэрэгтэй юм бэ? Бусад хүмүүс яаж үнэн замыг чамаас олж авах юм бэ? Чи үнэнгүй бөгөөд үнэний талаар юу ч ярьж чадахгүй, цаашлаад үнэнийг амьдран харуулж ч чадахгүй. Чи Бурханы өмнө амьдрахад хэр тохирох вэ? Сайн мэдээг бусдад түгээх үедээ, үнэний тухай ярих үедээ, Бурханыг гэрчлэхдээ хэрвээ чи тэднийг няцааж чадахгүй бол тэд чиний үгийг няцаах болно. Чи хог хаягдал болох биш үү? Чи Бурханы ажлын маш ихээхнийг туулсан боловч үнэний талаар тодорхой ойлгомжтой ярьж чадахгүй хэвээр үлддэг бол чи ямар ч хэрэггүй биш гэж үү? Чи ямар хэрэгтэй юм бэ? Та нар Бурханы ажлыг маш их туулсан мөртөө Түүний талаар өчүүхэн төдий ч мэдлэггүй байж яаж чадаж байна вэ? Бурханы талаар ямар бодит мэдлэгтэйг чинь тэд асуухад чи хэлэх ч үггүй болж, эсвэл үүнтэй хамаагүй зүйл ярьж аргалдаг—Бурхан бол сүр хүчтэй, чиний хүлээн авсан агуу ерөөлүүд бол үнэхээр Бурханы өргөмжлөл, Бурханыг биечлэн харахаас илүү агуу азтай хэрэг гэж үгүй гэх мэтээр хариулдаг. Ингэж хэлэхэд ямар үнэ цэнэ байна вэ? Тэдгээр нь хэрэггүй, дэмий хоосон үг! Бурханы маш их ажлыг туулчихаад чи Бурханы өргөмжлөл бол үнэн гэдгийг л мэдсэн юм уу? Чи Бурханы ажлыг мэдэх ёстой ба зөвхөн тэр үед л чи Бурханд жинхэнэ гэрчлэл хийж чадна. Үнэнийг олж аваагүй хүмүүс Бурханыг яаж гэрчилж чадах юм бэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих