Өдөр тутмын Бурханы үг | “Хүрэх газрынхаа төлөө хангалттай сайн үйл бэлд” | Эшлэл 585

Одоо бол Би хүнийг хүн болгож эхлэх үе шат биш, харин хүн нэг бүрийн төгсгөлийг тодорхойлох цаг юм. Би хүн нэг бүрийн үг болон үйлдлийг, түүнчлэн Намайг дагаж буй тэдний замыг, тэдний төрөлхийн онцлог шинжийг, мөн тэдний эцсийн гүйцэтгэлийг Өөрийн тэмдэглэлийн дэвтэрт бичдэг. Ийм маягаар ямар ч хүн Миний гараас зайлахгүй ба Миний оноосноор бүгд өөрсдийнхөө төрөлтэй хамт байх болно. Хүн нэг бүрийн хүрэх газрын Би нас, зэрэг зиндаа, зовлонгийн хэмжээ болон ялангуяа өрөвдүүлж буй түвшин дээр нь үндэслэж бус, харин үнэнийг эзэмшиж байгаа эсэхийнх нь дагуу шийддэг. Үүнээс өөр сонголт байхгүй. Бурханы хүслийг дагадаггүй бүх хүн шийтгэгдэнэ гэдгийг та нар ухаарах ёстой. Энэ бол хөдөлшгүй баримт. Тиймээс шийтгэгдсэн бүх хүмүүс бол тоо томшгүй олон муу үйлийнхээ хариуд Бурханы зөвт байдлын дагуу цээрлэл болгон ийнхүү шийтгүүлдэг юм. Би эхэлснээс нь хойш Өөрийнхөө төлөвлөгөөнд ганц ч өөрчлөлт оруулаагүй. Хүний хувьд гэвэл, Би Өөрийнхөө үгийг чиглүүлдэг хүмүүсийн, мөн Миний үнэхээр сайшаадаг хүмүүсийн тоо ч бас цөөрч байгаа мэт санагддаг болохоор л тэр юм. Гэвч Миний төлөвлөгөө хэзээ ч өөрчлөгдөөгүй гэдгээ Би хэвээр хадгалдаг; харин хүний итгэл болон хайр нь хүн болгон Надад долигонож байснаа Надад хүйтэн хандаж, эсвэл бүр Намайг хөөж ч болзошгүй хэмжээнд хүртлээ үргэлж өөрчлөгдөж, үргэлж багасаж байдаг. Би зэвүүцэл, жигшлийг мэдэрч, эцэстээ шийтгэл оноох хүртэл та нарт хандах Миний хандлага халуун ч биш, хүйтэн ч биш байх болно. Гэсэн хэдий ч та нарын шийтгэлийн өдөр Би та нарыг бас л харна, харин та нар Намайг харж чадахаа болино. Та нарын дунд өнгөрөөсөн амьдрал Надад хэдийн залхмаар, уйтгартай болсон, тиймээс та нарын хорсолтой үгийн доромжлолоос зайлсхийж, тэвчихийн аргагүй арчаагүй ааш авираас чинь холдолхын тулд, та нар цаашид Намайг хуурч чадахааргүй, эсвэл Надад хааш яаш байдлаар хандаж чадахааргүй өөр орчинд амьдрах гээд сонгочихсон гэдгээ хэлэх юун. Та нарыг орхихоосоо өмнө Би үнэнээс гажсан юм хийхийг тэвчээч гэж та нарыг мөн л ятгах ёстой. Харин та нар бүгдэд таалагдах, бүх хүнд үр ашиг авчрах, хүрэх газарт чинь ач тусаа өгөх зүйлсийг хийх хэрэгтэй, эс бөгөөс гай гамшгийн дунд зовох хүн чамаас өөр хэн ч биш байх болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Үнэнийг эзэмшдэг эсэхээс нь хамаарч Бурхан хүний төгсгөлийг шийддэг

Бурхан хүн дээр ажиллаж эхэлсэн үе биш, хүн бүрийн төгсгөлийг тодорхойлох цаг үе юм. Бурхан Өөрийнхөө номд хүн бүрийн үг, үйлдлийг бичдэг. Тэр нэг бүрчлэн тэмдэглэдэг. Хүн бүрийн хүрэх газрыг шийдэхдээ Бурхан нас, зэрэг зиндаа, зовлон зүдүүр, өрөвдөм байдал дээр нь биш, зөвхөн үнэнийг эзэмшдэг эсэхэд нь л үндэслэдэг.

Өөрийг нь дагаж буй тэдний замыг, төрөлх онцлог шинж, эцсийн гүйцэтгэлийг нь Тэр тэмдэглэдэг. Ингэснээр ямар ч хүн Бурханы гараас мултрахгүй. Бүгд Түүний оноосон төрөлтэй байх болно. Хүн бүрийн хүрэх газрыг шийдэхдээ Бурхан нас, зэрэг зиндаа, зовлон зүдүүр, өрөвдөм байдал дээр нь биш, зөвхөн үнэнийг эзэмшдэг эсэхэд нь л үндэслэдэг.

Бурханы хүслийг дагадаггүй хүмүүс шийтгүүлнэ. Энэ бол хэн ч өөрчилж чадашгүй баримт. Тиймээс шийтгүүлдэг хүмүүс Бурханы зөвт байдлын дагуу, тоймгүй олон муу үйлдэлдээ цээрлэл хүртдэг. Хүн бүрийн хүрэх газрыг шийдэхдээ Бурхан нас, зэрэг зиндаа, зовлон зүдүүр, өрөвдөм байдал дээр нь биш, зөвхөн үнэнийг эзэмшсэн үнэнийг эзэмшдэг эсэхэд нь л үндэслэдэг, өөү.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент