Өдөр тутмын Бурханы үг: Амийн оролт | Эшлэл 427

Үнэнийг хэрэгжүүлэх нь хүний амь өсөж болох зам юм. Хэрвээ үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй бол та нарт онолоос өөр юу ч үгүй үлдэх бөгөөд бодит амьгүй байх болно. Үнэн нь хүний биеийн хэмжээний бэлгэ тэмдэг бөгөөд үнэнийг хэрэгжүүлдэг үү, үгүй юу гэдэг чинь чамд бодит биеийн хэмжээ бий эсэхтэй холбоотой. Хэрвээ чи үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй, зөвт байдлаар үйлддэггүй, эсвэл сэтгэл хөдлөлд автаж, махан биеэ анхаардаг бол тушаалыг мөрдөхөөс хамаагүй хол байна. Энэ нь хамгийн гүн гүнзгий хичээл юм. Эрин үе тутамд хүний орж, ойлгох хэрэгтэй олон үнэн байдаг боловч эрин үе тутамд тэдгээр үнэнийг дагалддаг өөр өөр тушаал бий. Хүний хэрэгжүүлдэг үнэн нь мөн тухайн эрин үетэй холбоотой бөгөөд мөрддөг тушаалууд нь ч бас эрин үетэй холбоотой. Эрин үе тутамд өөрийн гэсэн хэрэгжүүлэх үнэн болон мөрдөх тушаалууд байдаг. Гэвч Бурханы тунхагласан янз бүрийн тушаалаас хамааран—өөрөөр хэлбэл, өөр өөр эрин үеэс хамааран—үнэнийг хэрэгжүүлэх зорилго болон үр нөлөө нь харьцангуй ялгаатай байдаг. Тушаалууд нь үнэнд үйлчилж, үнэн нь тушаалыг хадгалж хамгаалахын төлөө оршдог гэж хэлж болно. Хэрвээ зөвхөн үнэн байдаг бол Бурханы ажилд яриад байх өөрчлөлт гэж үгүй байх болно. Гэсэн хэдий ч, тушаалуудад хандсанаар хүн Ариун Сүнсний ажлын хандлагын цар хэмжээг таньж, Бурханы ажилладаг эрин үеийг мэдэж чадна. Шашинд, Хуулийн эрин үеийн хүний хэрэгжүүлж байсан үнэнийг хэрэгжүүлж чаддаг олон хүн бий. Гэвч тэдэнд шинэ эрин үеийн тушаалууд байдаггүй бөгөөд шинэ эрин үеийн тушаалуудыг мөрдөж чаддаггүй. Тэд мөн л хуучин арга барилыг баримталж, балар эртний хүмүүс хэвээр үлддэг. Тэднийг ажлын шинэ арга барил дагалддаггүй бөгөөд тэд шинэ эрин үеийн тушаалуудыг харж чаддаггүй. Иймээс тэдэнд Бурханы ажил байдаггүй. Тэд өндөгний хоосон хальс барьсан хүнтэй адилхан; дотор нь ангаахай байхгүй бол сүнс гэж байхгүй. Тодруулбал, амь байхгүй гэсэн үг. Ийм хүмүүс шинэ эрин үед ороогүй, олон алхмын цаана хоцорчихсон. Тиймээс, хэрвээ хүмүүст хуучин эрин үеийн үнэн байдаг ч шинэ эрин үеийн тушаалууд байхгүй бол нэмэргүй. Та нарын олонх нь энэ цаг үеийн үнэнийг хэрэгжүүлдэг ч тушаалуудыг нь сахидаггүй. Та нар юу ч олж авахгүй, хэрэгжүүлдэг үнэн чинь үнэ цэнэгүй, утга учиргүй бөгөөд Бурхан та нарыг магтахгүй. Ариун Сүнсний өнөөгийн ажлын арга барил дотор үнэнийг хэрэгжүүлэх ёстой; өнөөдрийн бодитой Бурханы дуу хоолойг дагаж, үүнийг хийх ёстой. Ингэхгүйгээр бүх зүйл шүүрэн шанагаар ус утгахтай адил үр дүнгүй. Энэ бол шинэ эрин үеийн тушаалуудыг тунхаглахын бодит утга учир юм. Хүмүүс уг тушаалуудыг сахих гэж байгаа бол хамгийн наад зах нь л махбодод бий болсон бодитой Бурханыг будилж мунгиналгүй мэдэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, тушаалуудыг сахих зарчмыг хүмүүс мэдэх хэрэгтэй. Уг тушаалуудыг сахих гэдэг нь тэдгээрийг мухар сохроор юм уу, эсвэл дур зоргоороо дагана гэсэн үг биш, харин үндэс суурьтай, зорилготой, зарчимтай сахина гэсэн үг билээ. Эхлээд биелүүлэх зүйл бол үзэгдлийг чинь тод болгох явдал юм. Хэрвээ чи одоо үеийн Ариун Сүнсний ажлын талаар нэвтэрхий ойлголттой ба өнөөдрийн ажлын арга барилд орвол тушаалуудыг мөрдөх талаар аяндаа тодорхой ойлголт олж авна. Хэрвээ шинэ эрин үеийн тушаалуудын мөн чанарыг нэвт шувт харж, уг тушаалуудыг мөрдөж чадах өдөр ирвэл тэр үед чи төгс болгуулсан байх болно. Энэ нь үнэнийг хэрэгжүүлж, тушаалуудыг мөрдөхийн бодит учир холбогдол юм. Үнэнийг хэрэгжүүлж чадах эсэх чинь шинэ эрин үеийн тушаалуудын мөн чанарыг хэрхэн ойлгохоос хамаардаг. Ариун Сүнсний ажил хүнд тасралтгүй харагдаж, Бурхан хүнээс улам, улам ихийг шаардана. Тиймээс хүний үнэхээр хэрэгжүүлдэг үнэн улам олширч, илүү агуу болж, тушаалуудыг мөрдсөний үр нөлөө илүү гүн гүнзгий болно. Тиймээс та нар үнэнийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ тушаалуудыг мөрдөх ёстой. Хэн ч энэ хэрэг явдлыг огоорох ёсгүй; энэхүү шинэ эрин үед шинэ үнэн болон шинэ тушаалууд зэрэг эхлэг.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Тушаалуудыг мөрдөж, үнэнийг хэрэгжүүлэх нь

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих