Өдөр тутмын Бурханы үг: Амийн оролт | Эшлэл 552

Хэрвээ чи төгс болгуулах гэж байгаа бол чиний биелүүлэх ёстой шалгуур бий. Өөрийнхөө шийдвэр, тэвчээр, мөс чанараар дамжуулан, мөн өөрийнхөө эрэл хайгуулаар дамжуулан чи амийг мэдэрч, Бурханы хүслийг хангах чадвартай болно. Эдгээр нь чиний оролт бөгөөд төгс төгөлдрийн замд шаардагддаг зүйл юм. Төгс болгох ажлыг бүх хүн дээр хийж болно. Бурханыг эрэлхийлдэг хэн боловч төгс болгуулж болох ба төгс болгуулах боломж, чадавхтай. Үүнд ямар ч тодорхойлолт байхгүй. Хүн төгс болгуулж чадах эсэх нь юу эрж хайж байгаагаас нь үндсэндээ шалтгаална. Үнэнийг хайрладаг бөгөөд үнэнээр амьдардаг хүмүүс төгс болгуулах нь гарцаагүй юм. Харин үнэнийг хайрладаггүй, Бурханаар сайшаагддаггүй хүмүүс Бурханы шаарддаг амийг эзэмшдэггүй. Энэ хүмүүс төгс болгуулж чадахгүй. Төгс болгох ажил нь зөвхөн хүмүүсийг олж авахын төлөө бөгөөд Сатантай хийх дайны алхам биш; байлдан дагуулах ажил нь зөвхөн Сатантай хийх дайны төлөө бөгөөд Сатаныг ялахын тулд хүмүүсийн байлдан дагуулалтыг ашиглана гэсэн үг юм. Сүүлчийнх нь үндсэн ажил, бүх эрин үед хэзээ ч хийгдэж байгаагүй хамгийн шинэ ажил билээ. Ажлын энэ үе шатны зорилго нь үндсэндээ Сатаныг ялахын тулд бүх хүмүүсийг байлдан дагуулах явдал юм гэж хэлж болно. Хүмүүсийг төгс болгох ажил—энэ бол шинэ ажил биш юм. Бурхан махан биед ажиллаж байх үеийн бүх ажил нь хүмүүсийг байлдан дагуулах үндсэн зорилготой. Энэ нь Нигүүлслийн эрин үеийнхтэй ижил. Цовдлолоор дамжуулан бүх хүн төрөлхтнийг золин аврах нь үндсэн ажил байсан. “Хүмүүсийг олж авах” нь махан бие дэх ажлын нэмэлт ажил байсан бөгөөд зөвхөн цовдлолын дараа хийгдсэн. Есүс ирээд Өөрийн ажлыг хийх үед Түүний зорилго нь үндсэндээ Өөрийнхөө цовдлолыг ашиглан үхэл болон Үхэгсдийн орны хүлээсийг ялан дийлж, Сатаны нөлөөг дийлэх буюу Сатаныг ялах явдал байсан юм. Есүсийг цовдлогдсоны дараа л Петр төгс болох замаар алхам алхмаар алхаж эхэлсэн. Мэдээж тэр Есүсийг ажиллаж байх зуур Есүсийг дагадаг хүмүүсийн дунд байсан, гэвч тэр энэ хугацаанд төгс болоогүй байв. Харин ч Есүсийг Өөрийн ажлыг дуусгасны дараа Петр аажмаар үнэнийг ойлгож, дараа нь төгс болсон. Бие махбодтой болсон Бурхан, ажлын чухал, шийдвэрлэх үе шатыг богинохон хугацаанд гүйцээхийн тулд л газар дээр ирдэг бөгөөд газар дээрх хүмүүсийн дунд урт хугацаагаар амьдарч, тэднийг зориуд төгс болгохын тулд ирдэггүй. Тэр тийм ажил хийдэггүй. Тэрээр ажлаа дуусгахын тулд хүн бүрэн төгс болох үеийг хүлээдэггүй. Энэ нь бие махбодтой болсон Түүний ач холбогдол болон зорилго биш юм. Тэрээр хүн төрөлхтнийг төгс болгох маш урт хугацааны ажлыг хийхийн тулд биш, харин хүн төрөлхтнийг аврах богино хугацааны ажлыг хийхийн тулд л ирсэн. Хүн төрөлхтнийг аврах ажил үлгэр загвар, энэ нь шинэ эрин үеийг эхлүүлэх чадвартай бөгөөд богино хугацаанд дуусаж болно. Гэвч хүн төрөлхтнийг төгс болгох ажил нь хүнийг тодорхой түвшинд аваачихыг шаарддаг ба энэ ажил нь урт хугацаа зарцуулдаг. Энэ ажил нь Бурханы Сүнсээр хийгдэх ёстой, гэвч энэ нь махан биеэр ажиллаж байхдаа Түүний ярьдаг үнэний суурин дээр хийгддэг. Эсвэл дээр нь нэмээд Тэр, хүн төрөлхтнийг төгс болгох Өөрийн зорилгодоо хүрэхийн тулд урт хугацаанд хариулах ажлыг хийх элчүүдийг өргөдөг. Бие махбодтой болсон Бурхан энэ ажлыг хийдэггүй. Тэр зөвхөн амийн замын тухай ярьдаг, иймээс хүмүүс ойлгох бөгөөд үнэнийг хэрэгжүүлэхэд нь хүмүүсийг тасралтгүй дагалдахын оронд хүн төрөлхтөнд зөвхөн үнэнийг өгдөг, учир нь тэр нь Түүний үйлчлэл дотор байдаггүй юм. Иймээс Тэр, хүн үнэнийг бүрэн ойлгож, үнэнийг бүрэн олж авах өдрийг хүртэл хүнийг дагалдахгүй. Хүн амийн үнэний зөв замд албан ёсоор орох үед, мөн төгс болгуулах зөв зам руугаа алхах үед Түүний махан бие дэх ажил дуусна. Мэдээж энэ нь бас Тэр, Сатаныг бүрмөсөн ялж, дэлхий ертөнцийг ялан дийлсэн үе байх юм. Тэрээр, хүн тухайн үед үнэнд үнэхээр орсон эсэхийг анхаардаггүй, мөн хүний амьдрал том, эсвэл жижиг үү гэдгийг анхаардаггүй. Эдгээрийн аль нь ч махан бие дэх Түүний удирдах ёстой зүйл биш; эдгээрийн аль нь ч бие махбодтой болсон Бурханы үйлчлэл дотор байдаггүй. Тэр Өөрийн зорьсон ажлыг дуусгамагцаа махан бие дэх Өөрийн ажлыг дуусгадаг. Тиймээс бие махбодтой болсон Бурханы хийдэг ажил нь зөвхөн Бурханы Сүнсний шууд хийж чаддаггүй ажил юм. Түүнчлэн энэ нь газар дээрх урт хугацааны ажил биш, харин богино хугацааны авралын ажил юм.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Төгс болгуулсан хүмүүс л утга учиртай амьдралаар амьдарч чадна

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих