Өдөр тутмын Бурханы үг: Амийн оролт | Эшлэл 561

Бүх хүн төрөлхтнийг Сатан завхруулсан бөгөөд Бурханаас урвах нь хүний уг чанар юм. Гэхдээ Сатаны завхруулсан бүх хүний дунд Бурханы ажилд захирагдаж, үнэнийг хүлээн зөвшөөрч чаддаг зарим хүн байдаг; тэд бол үнэнийг олж авч, зан чанарын өөрчлөлтөд хүрч чаддаг хүмүүс юм. Үнэнийг эрж хайхад анхаардаггүй хүмүүс ч бас байдаг. Тэд хоосон сургаал ойлгох төдийд сэтгэл ханадаг; тэд сайхан сургаал сонсоод хадгалдаг ба үүнийг ойлгосныхоо дараа үүргээ тодорхой хэмжээнд гүйцэтгэж чаддаг. Ийм хүмүүс хий гэснийг хийдэг, тааруухан хүн чанартай байдаг. Тэд тодорхой хэмжээнд зарлагадаж, хорвоогийн юмсыг орхиж, зовлон туулахад бэлэн байдаг. Гэвч үнэний тухайд тэд үнэн сэтгэлээсээ ханддаггүй; тэд нүгэл үйлдэхгүй байхад хангалттай гэж итгээд, үнэний мөн чанарыг хэзээ ч ойлгож чаддаггүй. Ийм хүмүүс эцсийг нь хүртэл бат зогсож чадвал өршөөгдөж бас чадах боловч зан чанараа өөрчилж чадахгүй. Завхралаа ариусгаж, амь зан чанартаа өөрчлөлт гаргахыг хүсвэл үнэнийг гэх хайр болон үнэнийг хүлээн зөвшөөрөх чадвар чамд байх ёстой. Үнэнийг хүлээн зөвшөөрөх гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Үнэнийг хүлээн зөвшөөрнө гэдэг нь чи ямар ч завхарсан зан чанартай бай, эсвэл агуу улаан лууны ямар ч хор уг чанарт чинь байдаг бай, Бурханы үгээр илчлэгдэх үедээ үүнийг хүлээн зөвшөөрч, эдгээр үгэнд захирагдана гэсэн үг; чи тэдгээрийг болзолгүйгээр, шалтаг тоочилгүйгээр, шилж сонголгүйгээр хүлээн зөвшөөрч, Бурханы хэлдэг зүйлд үндэслэн өөрийгөө мэдэж авдаг. Бурханы үгийг хүлээн зөвшөөрнө гэдэг нь энэ юм. Бурхан юу ч хэлсэн бай, Түүний айлдварын хэр их нь зүрх сэтгэлийг чинь сүлбэсэн ч бай, Тэр ямар ч үг хэрэглэсэн бай хамаагүй, хэлдэг зүйл нь үнэн мөн л бол чи хүлээн авч чадах ба бодит байдалтай нийцэж байгаа л бол үүнийг хүлээн зөвшөөрч чадна. Бурханы үгийг хэчнээн гүн гүнзгий ойлгодгоосоо үл хамааран чи үүнд захирагдаж чаддаг бөгөөд Ариун Сүнсний илчилсэн, ах эгч нарынхаа нөхөрлөсөн гэрлийг хүлээн зөвшөөрч, үүнд захирагддаг. Ийм хүн тодорхой хэмжээнд үнэнийг эрэлхийлэх үедээ үнэнийг олж авч, зан чанараа өөрчилж чадна. Үнэнийг хайрладаггүй хүмүүс дажгүй хүн чанартай байж болох ч үнэний тухайд мунгинуу байдаг бөгөөд үүнийг нухацтай авч үздэггүй. Хэдийгээр тэд цөөн хэдэн сайн үйл хийх чадвартай, өөрсдийгөө Бурханы төлөө зарлагадаж, золиос гаргаж чаддаг байж болох ч зан чанарын өөрчлөлтөд хүрч чаддаггүй. Харьцуулаад үзэхэд Петрийн хүн чанар бусад элч нар болон ах эгч нарынхтай бараг адил байсан боловч үнэнийг гал цогтойгоор эрэлхийлж байснаараа бусдаас ялгарч байв; тэрээр Есүсийн хэлсэн бүхнийг үнэн сэтгэлээсээ тунгаан бодож байлаа. Есүс: “Ионагийн хүү Симон оо, чи Надад хайртай юу?” гэж асуухад Петр: “Би тэнгэр дэх Эцэгт л хайртай хэр нь газар дээрх Эзэнийг хайрлаж байгаагүй” гэж үнэнчээр хариулсан. Хожим нь тэр ойлгоод, “Энэ буруу юм байна; газар дээрх Бурхан чинь тэнгэр дэх Бурхан юм байна. Тэнгэр, газрын аль алинд нь нэг л Бурхан байдаг бус уу? Хэрэв би зөвхөн тэнгэр дэх Бурханыг хайрладаг бол миний хайр жинхэнэ биш юм; би газар дээрх Бурханыг хайрлах ёстой, учир нь тэгж байж л миний хайр жинхэнэ болно” гэж боджээ. Петр Есүсийн үгийг тунгаан бодож байж л Түүний хэлсэн үгийн жинхэнэ утгыг ийнхүү ойлгож авсан. Бурханыг хайрлахын тулд, энэхүү хайр нь жинхэнэ байхын тулд хүн газар дээрх бие махбодтой болсон Бурханыг хайрлах ёстой. Тодорхой бус, үл үзэгдэгч Бурханыг хайрлах нь бодитой ч биш, жинхэнэ ч биш, харин бодит, нүдэнд харагдах Бурханыг хайрлах нь үнэн билээ. Есүсийн үгээс Петр үнэнийг олж авч, Бурханы хүслийг ойлгосон. Бурханд итгэх Петрийн итгэл зөвхөн үнэнийг эрэлхийлэхэд л чиглэж байсан нь тодорхой юм; эцэст нь тэрээр бодитой Бурхан—газар дээрх Бурханыг гэх хайранд хүрсэн. Петр онцгойлон чин сэтгэлээсээ үнэнийг эрэлхийлж байсан. Есүс өөрт нь зөвлөгөө өгөх бүрд тэрээр Есүсийн үгийг чин сэтгэлээсээ тунгаан бодож байсан. Ариун Сүнс түүнийг гэгээрүүлж, Бурханы үгийн утга учрыг ойлгохоосоо өмнө тэр магадгүй сар жилээр, бүр хэдэн жилээр ч тунгаан бодсон байх; ийм маягаар Петр үнэнд орж, дараа нь түүний амь зан чанар өөрчлөгдөж, шинэчлэгдсэн. Хэрвээ хүн үнэнийг эрэлхийлдэггүй бол үнэнийг хэзээ ч ойлгохгүй. Бичиг үсэг, хоосон сургаалыг хэдэн арван мянган удаа хэлж болох ч тэдгээр нь ердөө л бичиг үсэг, хоосон сургаал хэвээрээ байна. Зарим хүн: “Христ бол үнэн, зам, амь” гэж л хэлдэг. Эдгээр үгийг чи хэдэн арван мянган удаа давтаж хэлсэн ч гэсэн ямар ч хэрэггүй хэвээр байх болно; үүний утга учрыг чи огт ойлгодоггүй. Христ бол үнэн, зам, амь гэж яагаад хэлдэг вэ? Туршлагаараа энэ талаар олж авсан мэдлэгээ чи тайлбарлаж чадах уу? Чи үнэн, зам, амийн бодит байдал руу орсон уу? Та нарыг үгийг нь туулж, мэдлэгтэй болоосой гэсэндээ Бурхан үгээ айлдсан; зүгээр нэг үг үсэг, сургаал ярих ямар ч хэрэггүй. Чи Бурханы үгийг ойлгож, үүнд орсон цагт л өөрийгөө мэдэж чадна. Хэрэв чи Бурханы үгийг ойлгодоггүй бол өөрийгөө мэдэж чадахгүй. Үнэнтэй байх үедээ л чи ялган таньж чадна; үнэн байхгүй бол ялган таньж чадахгүй. Үнэн байгаа үед л хэрэг явдлыг бүрэн дүүрэн ойлгож чадна; үнэн байхгүй бол хэрэг явдлыг ойлгож чадахгүй. Үнэн байгаа үед л өөрийгөө мэдэж чадна; үнэн байхгүй бол өөрийгөө мэдэж чадахгүй. Үнэн байгаа үед л чи зан чанараа өөрчилж чадна; үнэн байхгүй бол зан чанараа өөрчилж чадахгүй. Үнэнийг олж авсны дараа л Бурханы хүслийн дагуу үйлчилж чадна; үнэн байхгүй бол Бурханы хүслийн дагуу үйлчилж чадахгүй. Үнэнийг олж авсны дараа л Бурханд шүтэн мөргөж чадна; үнэн байхгүй бол шүтэн мөргөх чинь шашны зан үйл гүйцэтгэхээс өөрцгүй болно. Энэ бүхэн Бурханы үгээс үнэнийг олж авахаас хамаардаг.

“Үг. III Боть: Эцсийн өдрүүдийн Христийн яриа. Хүний уг чанарыг хэрхэн мэдэх вэ”-ээс

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих