Өдөр тутмын Бурханы үг | “Чи итгэлийн талаар юу мэдэх вэ?” | Эшлэл 322

Хүнд зөвхөн итгэлийн тодорхой бус үг оршдог ч гэсэн түүнд яагаад итгэл байдгийг бүү хэл, итгэлийг юу бүрдүүлдгийг ч хүн мэддэггүй. Хүн маш багыг ойлгодог, мөн хүн өөрөө хэтэрхий дутуу дулимаг байдаг; тэр утга учиргүйгээр, юу ч мэдэлгүйгээр ердөө л Надад итгэдэг. Тэр итгэл үнэмшил гэж юу болох мөн яагаад Надад итгэдгээ мэддэггүй хэдий ч үргэлжлүүлэн итгэсээр байдаг. Миний хүнээс хүсдэг зүйл бол Намайг хаа хамаагүй ийм байдлаар дуудах, эсвэл замбараагүй байдлаар итгэх биш юм. Учир нь, Миний хийдэг ажил бол хүн Намайг харж мөн Намайг мэдэж авахын төлөө бөгөөд Миний ажлаас болоод хүний сэтгэл хөдөлж, Намайг шал өөр нүдээр харахын төлөө биш. Би өмнө нь маш олон тэмдэг, гайхамшиг үзүүлж, олон хүчит үйлсийг гүйцэтгэсэн. Израильчууд тэр үед асар их бахдал бишрэлийг Надад үзүүлсэн бөгөөд өвчтэйг анагааж, чөтгөрийг хөөх хосгүй чадваруудыг минь ихэд хүндэлсэн. Тэр үед Иудейчүүд Миний анагаах хүч чадлыг чадварлаг агаад ер бусын гэж бодсон. Миний ийм олон үйл хэргээс болж тэд бүгд Намайг хүндэтгэн үзсэн; тэд Миний бүх хүч чадлыг ихэд бахдан биширсэн. Тиймээс Намайг хүчит үйлс бүтээхийг харсан хэн боловч Намайг ойрхон дагасан, тийнхүү өвчтөнийг эдгээхийг минь харахаар мянга мянган хүн Намайг хүрээлсэн. Би маш олон тэмдэг, гайхамшгийг үзүүлсэн, гэвч хүн Намайг ердөө л чадварлаг эмч мэтээр үзсэн; энэ үед Би бас сургаалын олон үгийг тэр хүмүүст хэлсэн боловч тэд Намайг ердөө л шавь нараасаа илүү багш мэтээр үзсэн! Өнөөдөр ч гэсэн хүмүүс Миний ажлын түүхэн тэмдэглэлүүдийг харсныхаа дараа Намайг өвчтөнийг анагаадаг агуу эмч, боловсрол мэдлэггүй хүмүүсийн багш мэтээр тайлбарласаар байгаа. Тэгээд тэд нар Намайг өршөөлт Эзэн Есүс Христ хэмээн тодорхойлсон. Судрыг тайлбарладаг хүмүүс Миний анагаах чадварыг давсан эсвэл бүр багшаасаа илүү мэдлэгтэй шавь нар байж болох юм, гэвч нэр алдар нь дэлхий даяар цуурайтсан, асар алдартай ийм хүмүүс Намайг ердөө л нэг эмч төдийхнөөр авч үздэг! Миний үйл хэрэг далайн эргийн элсэн ширхэгээс ч олон бөгөөд Миний мэргэн ухаан Соломоны бүх хүүхдүүдийнхээс ч илүү, гэвч хүмүүс Намайг чухал бус эмч, мөн хэний ч үл мэдэх багш гэж л боддог! Зөвхөн өөрсдийгөө эмчлүүлэхийн тулд хэчнээн хүн Надад итгэдэг вэ? Зөвхөн өөрсдийнхөө биеэс бузар сүнснүүдийг гаргуулахад Миний хүчийг ашиглахаар хэр олон хүн Надад итгэдэг вэ? Надаас амар тайван байдал болоод баяр хөөрийг авахын төлөө хэр олон хүн Надад итгэдэг вэ? Надаас илүү их материаллаг эд хөрөнгө шаардахын тулд хэр олон хүн Надад итгэдэг вэ? Мөн зөвхөн энэ амьдралаа аюулгүй өнгөрөөж, ирэх насандаа эрүүл, саруул байхын тулд Надад хэр олон хүн итгэдэг вэ? Зөвхөн тамын зовлонгоос зайлсхийж, тэнгэрийн ерөөлийг хүлээж авахын тулд хэр олон хүн Надад итгэдэг вэ? Айсуй ертөнцөд ямар нэгэн зүйлийг олж авахыг эрэлхийлэлгүй, зөвхөн түр зуурын тав тухын төлөө хэр олон хүн Надад итгэдэг вэ? Би Өөрийн уур хилэнг хүн дээр авчирч, анхнаасаа түүнд байсан бүхий л баяр баясал, амар тайван байдлыг булаан авахад хүн эргэлзсэн. Би хүнд тамын зовлонг өгч, тэнгэрийн ерөөлийг буцааж авахад хүний ичгүүр нь уур хилэн болж хувирсан. Хүн Надаас өөрийг нь эмчлэхийг гуйсан ч Би түүнийг хүлээн зөвшөөрөлгүй, түүнд дургүйцэх үед хүн Надаас холдож шулмын эмч болон ид шидийн замыг эрж хайсан. Надаас шаардсан бүхнийг нь хүнээс авах үед бүгд ул мөргүй алга болсон. Тиймээс, Би хүнд хэтэрхий их нигүүлслийг өгсөн бөгөөд олж авах зүйл хэтэрхий олон байгаа учраас хүн Надад итгэдэг гэж Би хэлдэг. Иудейчүүд Миний нигүүлслээс болж Надад итгэсэн ба явсан газар бүрд минь тэд Намайг дагасан. Хязгаарлагдмал мэдлэг болон туршлагатай энэ хүмүүс Миний үзүүлсэн тэмдэг, гайхамшгуудыг олж харахыг л эрмэлзсэн. Тэд Намайг хамгийн агуу хүчит үйлс бүтээж чаддаг Иудейчүүдийн гэрийн тэргүүн мэт авч үзсэн. Тиймээс хүмүүсээс чөтгөрийг хөөн зайлуулах үед тэд Намайг Елиа, Мосе, мөн бүх эш үзүүлэгчдээс хамгийн эртнийх нь, бүх эмч нараас хамгийн сайн нь хэмээн хэлж, өөр хоорондоо үймэлдэн ярилцсан юм. Би Өөрийн зүгээс Би бол амь, зам, үнэн гэж хэлэхээс өөрөөр хэн ч Миний оршихуй эсвэл ялгамж чанарыг мэдэхгүй. Тэнгэр бол Миний Эцгийн амьдардаг газар гэж Би хэлэхээс өөрөөр Би бол Бурханы Хүү бөгөөд Бурхан Өөрөө гэдгийг хэн ч мэдээгүй. Би бүхий л хүн төрөлхтөнд золин авралыг авчирч, хүн төрөлхтнийг гэтэлгэнэ гэж хэлэхгүй л бол, Би хүн төрөлхтний Золин аврагч гэдгийг хэн ч мэдээгүй; хүмүүс Намайг өрөвчхөн агаад энэрэнгүй хүн гэж л мэддэг. Би Өөрийнхөө талаар бүхнийг тайлбарлаж чадахаас өөрөөр, хэн ч Намайг мэдээгүй, мөн Би бол амьд Бурханы Хүү гэдэгт хэн ч итгээгүй. Хүн зөвхөн ийм байдлаар л Надад итгэдэг ба ийм маягаар Намайг хуурдаг. Хүн Миний талаар ийм үзэл бодолтой байх үедээ Намайг яаж гэрчилж чадах билээ?

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент