Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” | Эшлэл 5

Жинхэнэ бүтээгдсэн зүйл, Бүтээгч гэж хэн болохыг, хүний бүтээгдсэн нь юуны төлөө болохыг, бүтээгдсэн зүйлийн үүрэг хариуцлагаа хэрхэн биелүүлэхийг, бүх бүтээлийн Эзэнийг хэрхэн шүтэн мөргөхийг мэдэх ёстой бөгөөд Бүтээгчийн цаад санаа, хүсэл, шаардлагыг ойлгож, ухаарч, анхаарч Бүтээгчийн замд нийцүүлэн үйлдэж—Бурханаас эмээж, муугаас зайлах ёстой.

Бурханаас эмээх гэж юу вэ? Яаж муугаас зайлах вэ?

“Бурханаас эмээх” гэдэг нь хэлэхийн аргагүй айдас аймшиг эсвэл бултан зугтах, зайгаа барих эсвэл сохроор бурханчлан шүтэх буюу мухар сүсэг гэсэн үг биш юм. Харин энэ нь бахдал, хүндлэл, итгэл, ойлголцол, анхаарал халамж, дуулгавартай байдал, зориулалт, хайр түүнчлэн нөхцөл тавихгүйгээр, гомдоллохгүйгээр шүтэн мөргөх, ач хариулах болон захирагдах гэсэн үг юм. Бурханы талаарх үнэн зөв мэдлэггүйгээр, хүн төрөлхтөнд үнэн зөв бахдал, үнэн зөв итгэл, үнэн зөв ойлголт, үнэн зөв халамж эсвэл дуулгавартай байдал байхгүй байх бөгөөд харин зөвхөн айдас, түгшүүр, эргэлзээ, үл ойлголцол, зайлсхийлт, булталт байх болно; Бурханы талаарх үнэн зөв мэдлэггүйгээр, хүн төрөлхтөнд үнэн зөв зориулалт болон ач хариулалт байхгүй; Бурханы талаарх үнэн зөв мэдлэггүйгээр хүн төрөлхтөнд үнэн зөв шүтлэг болон захирагдах явдал байхгүй, зөвхөн сохор шүтлэг, мухар сүсэг байх болно; Бурханы талаарх үнэн зөв мэдлэггүйгээр хүн төрөлхтөн Бурханы замд нийцүүлэн үйлдэж, Бурханаас эмээж эсвэл муугаас зайлж чадахгүй. Эсрэгээр нь хүмүүсийн хийдэг бүхий л үйл ажиллагаа болон зан авир нь, тэрслүү зан болон тоомсоргүй байдлаар, Түүний тухай гүжирдсэн зэмлэл болон доромжилсон шүүлтээр, мөн үнэн болон Бурханы үгийн жинхэнэ утганд харшилсан муу ааш аягаар дүүрсэн байдаг.

Бурханд бодитоор итгэснээр хүн төрөлхтөн хэрхэн Бурханыг дагаж Түүнд найдах вэ гэдгийг үнэхээр мэдэх болно; Бурханд бодитоор итгэж, найдсанаар л хүн төрөлхтөн үнэн зөв ойлголт болон ухааралтай болж чадна; Бурханы талаар бодит ухааралтай болсноор Түүний төлөө гэсэн бодит анхаарал халамж ирдэг; Бурханы төлөө үнэн зөв анхаарал халамжтай байснаар л хүн төрөлхтөн үнэн зөв дуулгавартай байдалтай болох болно; Бурханд үнэн зөв дуулгавартай байснаар л хүн төрөлхтөнд үнэн зөв зориулалт байна; Бурханд үнэн зөв зориулснаар л хүн төрөлхтөн нөхцөл тавилгүй, гомдоллохгүйгээр ач хариулна; зөвхөн үнэн зөв итгэл найдвар, үнэн зөв ойлголт, анхаарал халамж, үнэн зөв дуулгавартай байдал, үнэн зөв зориулалт болон ач хариулалт байснаар л хүн төрөлхтөн Бурханы зан чанар, мөн чанарыг үнэхээр мэдэж, Бүтээгчийн ялгамж чанарыг мэдэж авдаг; Бүтээгчийн талаар үнэхээр мэдэж эхэлсэн үедээ л хүн төрөлхтөн үнэн зөв шүтэн мөргөж, захирагдахаар өөрсдийгөө сэрээдэг; Бурханд бодитоор шүтэн мөргөж, захирагдах үедээ л хүн төрөлхтөн өөрсдийн муу зүйлсийг үнэхээр хойш тавьж, өөрөөр хэлбэл муугаас зайлах боломжтой болох болно.

Энэ нь “Бурханаас эмээх болон муугаас зайлах” бүхий л үйл явцыг бүрдүүлэх бөгөөд энэ нь мөн Бурханаас эмээх болон муугаас зайлах бүхий л зүйлсийн агуулга, түүнчлэн Бурханаас эмээх болон муугаас зайлах байдалд хүрэхийн тулд явах ёстой зам юм.

Бурханаас эмээж, муугаас зайлах болон Бурханыг мэдэх нь тоо томшгүй олон уялдаагаар салшгүй холбогдсон байдаг ба тэдгээрийн хоорондох холбоо нь илэрхий юм. Хэрэв хүн муугаас зайлдаг байхыг хүсвэл эхлээд Бурханаас эмээх бодит айдастай байх ёстой; хэрэв хүн Бурханаас эмээх бодит айдсыг олж авахыг хүсвэл тэр эхлээд Бурханы талаар мэдлэгтэй байх ёстой; хэрэв хүн Бурханы талаар мэдлэгтэй байхыг хүсвэл тэр Бурханы үгийг мэдэрч туулж, Бурханы үгийн бодитой байдалд орж, Бурханы цээрлүүлэлт болон сахилга батыг, Түүний гэсгээлт шүүлтийг туулах ёстой; хэрвээ хүн Бурханы үгийг мэдрэхийг хүсвэл, тэр эхлээд Бурханы үгтэй нүүр тулж, Бурхантай нүүр тулж, хүмүүс, үйл явдал, бодисыг хамарсан бүх төрлийн орчны хэлбэрээр Бурханы үгийг мэдрэх боломж олгохыг Бурханаас гуйх ёстой; хэрвээ хүн Бурхантай болоод Бурханы үгтэй нүүр тулахыг хүсч байвал тэр эхлээд цайлган болоод үнэнч зүрх сэтгэл, үнэнийг хүлээн авах бэлэн байдал, зовлон бэрхшээлийг туулах хүсэл, муугаас зайлах шийдвэр, эр зориг болон жинхэнэ бүтээлийн зүйл болох хүсэл эрмэлзлийг эзэмших ёстой… Ийм байдлаар, алхам алхмаар урагш явснаар чи Бурхантай илүү ойртож, чиний зүрх илүү цэвэр ариун болж, чиний амьдрал болон амьд байхын үнэ цэнэ нь Бурханы талаарх чиний мэдлэгийн хамтаар улам их утга учиртай болж улам гэрэл гялбаатай болно. Нэг л өдөр чи Бүтээгч цаашид нууцлаг зүйл биш болсныг мэдрэх ба Бүтээгч хэзээ ч чамаас нуугдаж байгаагүй, Бүтээгч хэзээ ч Өөрийн нүүрийг чамаас нуугаагүй, Бүтээгч чамаас огтхон ч хол байгаагүй, Бүтээгч бол цаашид чиний зөвхөн бодолдоо байнга хүсэн хүлээдэг ч мэдрэмжээрээ хүрч чаддаггүй байсан Нэгэн биш, Тэр үнэхээр бодитоор чиний баруун зүүн талд хамгаалан зогсож, чиний амийг хангаж, хувь заяаг хянадаг гэдгийг мэдрэх болно. Тэр алс хол тэнгэрийн хаяанд байдаг биш мөн Тэр Өөрийгөө үүлэн дунд өндөрт нуугаагүй. Тэр чиний яг хажууд байж, бүх зүйлийг чинь зааж чиглүүлсэн, Тэр бол чамд байгаа бүх зүйл бөгөөд Тэр бол чамд байгаа цорын ганц зүйл юм. Тийм Бурхан, зүрх сэтгэлээсээ Түүнийг хайрлаж, Түүнээс зүүгдэж, Түүнийг чанга тэвэрч, Түүнийг гайхан биширч, Түүнийг алдахаас айж, Түүнээс цаашид татгалзахгүй байж, Түүнд цаашид дуулгаваргүй байхгүй байх, эсвэл Түүнээс цаашид бултахгүй Түүнийг хол байлгахгүй байх боломжийг чамд олгодог. Чиний хүсдэг бүхэн чинь Түүнд анхаарал тавьж, Түүнд дуулгавартай байж, Түүний чамд өгсөн бүхний ачийг хариулж, Түүний ноёрхолд захирагдах юм. Чи цаашид Түүгээр удирдуулж, хангагдаж, хянуулж, хамгаалагдахаас татгалзахгүй, мөн Түүний чамд тушаасан, зааварчилсан зүйлээс цаашид татгалзахгүй. Чиний хүсдэг бүхэн чинь Түүнийг л дагаж, Түүний баруун зүүн талд Түүний хажууд алхах бөгөөд чиний хүсдэг бүхэн чинь Түүнийг өөрийн цорын ганц амь гэж хүлээн зөвшөөрөх, Түүнийг өөрийн цорын ганц Эзэн, өөрийн цорын ганц Бурхан гэж хүлээн зөвшөөрөх билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент