Өдөр тутмын Бурханы үг: Амийн оролт | Эшлэл 525

2020-10-06

Өөрийнх нь ажлын шаардлагын улмаас, түүнчлэн хүний хэрэгцээний улмаас Бурхан хүнийг гэсгээж, шүүдэг. Хүн гэсгээгдэж, шүүгдэх хэрэгтэй ба зөвхөн ийм маягаар л Бурханыг гэсэн хайранд хүрч чадна. Өнөөдөр, та нар бүрэн дүүрэн итгэсэн боловч өчүүхэн төдий хүндрэл тулгарахад та нар асуудалд ордог; та нарын биеийн хэмжээ хэтэрхий жаахан хэвээр бөгөөд илүү гүн гүнзгий мэдлэгт хүрэхийн тулд тийм гэсгээлт, шүүлтийг илүү их туулах хэрэгтэй. Өнөөдөр, та нар Бурханд зарим нэг талаар хүндэтгэлтэй ханддаг, та нар Бурханаас эмээдэг ба Тэр бол жинхэнэ Бурхан гэдгийг мэддэг боловч ариун хайранд хүрэх нь байтугай, Түүнийг гэсэн тийм их хайр та нарт байдаггүй; та нарын мэдлэг хэтэрхий өнгөц бөгөөд биеийн хэмжээ чинь одоо ч хангалтгүй. Хүрээлэн байгаа орчинтой үнэхээр тулгарах үедээ та нарт мөн л гэрчлэл байхгүй, та нарын оролтын хэтэрхий багахан нь л санаачилгатай байдаг ба хэрхэн хэрэгжүүлэх тухай та нар огт мэддэгүй. Ихэнх хүмүүс идэвхгүй, үлбэгэр байдаг; тэд ердөө Бурханыг зүрх сэтгэлдээ нууцхан хайрладаг боловч тэдэнд хэрэгжүүлэх арга зам байдаггүй, мөн өөрсдийнх нь зорилго юу болохыг ч тэд тодорхой мэддэггүй. Төгс болгуулсан хүмүүс нь хэвийн хүн чанарыг эзэмшээд зогсохгүй, мөс чанарын хэмжүүрээс даван гарсан, мөс чанарын стандартаас ч илүү өндөр үнэнийг эзэмшдэг; тэд Бурханы хайрыг хариулахад өөрсдийн мөс чанарыг ашиглаад зогсохгүй, түүнээс ч илүүтэйгээр Бурханыг мэдсэн ба Бурхан бол хайр татам агаад хүний хайрыг хүртүүштэй гэдгийг, хүнээр хайрлуулах зүйл Бурханд маш их байдаг болохоор хүн Бурханыг хайрлахаас өөр аргагүй байдгийг тэд харсан. Төгс болгуулсан хүмүүсийн Бурханыг хайрлах хайр нь өөрсдийн хувийн хүсэл тэмүүллийг биелүүлэхийн төлөө байдаг. Тэдний хайр бол аяндаа гардаг хайр, эргүүлээд юу ч нэхдэггүй хайр бөгөөд арилжаа наймаа биш. Тэд Бурханы талаарх мэдлэгээсээ болж л Түүнийг хайрладаг. Тийм хүмүүс, Бурхан өөрсдөд нь нигүүлсэл хайрлах эсэхийг анхаардаггүй ба Бурханыг хангалуун байлгаснаар л сэтгэл нь ханадаг. Тэд Бурханд болзол тавьдаггүй, мөн Бурханыг хайрлах хайраа дараах мөс чанараар хэмждэггүй: Та надад өгсөн, тиймээс хариуд нь би Таныг хайрлана; хэрвээ Та надад өгөхгүй бол, би ч гэсэн хариуд нь Танд юу ч өгөхгүй. Төгс болгуулсан хүмүүс, Бурхан бол Бүтээгч бөгөөд Тэр бидэн дээр Өөрийн ажлыг гүйцэтгэдэг, мөн төгс болгуулах энэ боломж, нөхцөл, эрх бидэнд байгаа тул өөрсдийнх эрэл хайгуул нь утга учиртай амьдралыг амьдран харуулах явдал байх ёстой ба Түүнийг хангалуун болгох ёстой гэж үргэлж итгэдэг. Петрийн мэдэрсэн зүйлтэй энэ нь яг адилхан: Тэр хамгийн сул дорой байх үедээ, Бурханд залбирч, “Өө Бурхан минь! Цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамаараад би үргэлж Таныг санадаг гэдгийг Та мэднэ. Цаг хугацаа, орон зай ямар ч байсан, би Таныг хайрлахыг хүсдэгийг Та мэднэ, гэхдээ миний биеийн хэмжээ хэтэрхий өчүүхэн, би хэтэрхий сул дорой, хүч чадалгүй, миний хайр хэтэрхий хязгаарлагдмал, Таны төлөө гэсэн миний чин сэтгэл хэтэрхий хомс билээ. Таны хайртай харьцуулбал би ердөө амьд байхад ч тохирохгүй. Миний амьдрал хий дэмий биш байж, Таны хайрын ачийг хариулаад зогсохгүй, цаашлаад өөрт байгаа бүхнээ Танд зориулахыг л би хүсдэг билээ. Зөвхөн Таныг хангалуун болгож чадвал, бүтээл болохын хувьд би сэтгэлийн амар амгаланг олж авах ба үүнээс өөр юуг ч би хүсэхгүй. Хэдийгээр би одоо сул дорой, хүч чадалгүй байгаа ч, Таны сургамжийг би мартахгүй, мөн Таны хайрыг мартахгүй. Одоо би Таны хайрын ачийг хариулахаас өөр юу ч хийхгүй байна. Өө Бурхан минь, надад тун таагүй санагдаж байна! Өөрийн зүрх сэтгэл дэх хайраа би Танд хэрхэн буцаан өгөх вэ, би хэрхэн чадах бүхнээ хийж, Таны хүслийг биелүүлэх чадвартай байж, өөртөө байгаа бүхнийг Танд өргөж чадах вэ? Та хүний сул талыг мэднэ; би яаж Таны хайрыг хүртэхүйц байж чадах юм бэ? Өө Бурхан минь! Миний биеийн хэмжээ жаахан гэдгийг, миний хайр хэтэрхий хомс гэдгийг Та мэднэ. Ийм орчинд би яаж чадах бүхнээ хийх вэ? Таны хайрыг хариулах ёстой гэдгээ би мэднэ, өөртөө байгаа бүхнийг Танд өгөх ёстой гэдгээ би мэднэ, гэвч өнөөдөр миний биеийн хэмжээ хэтэрхий өчүүхэн билээ. Надад хүч чадал өгөхийг, итгэл өгөхийг би Танаас гуйж байна, ингэснээр би илүү их ариун хайрыг Танд зориулах чадвартай болж, өөртөө байгаа бүхнийг Танд зориулах чадвартай болно; би Таны хайрыг хариулаад зогсохгүй, Таны гэсгээлт, шүүлт, шалгалт болоод бүр илүү хүчтэй хараалыг ч гэсэн туулах чадвартай болно. Таны хайрыг харах боломжийг Та надад олгосон ба Таныг хайрлахгүй байж би чадахгүй, хэдий би өнөөдөр сул дорой, хүч чадалгүй байгаа ч Таныг яахин мартаж чадах билээ? Таны хайр, гэсгээлт, шүүлт бүгд Таныг надад мэдүүлсэн ч гэсэн, Та маш агуу учраас би Таны хайрыг хангах чадваргүйгээ мөн мэдэрдэг. Би өөртөө байгаа бүхнийг хэрхэн Бүтээгчид зориулж чадах билээ?” гэж хэлсэн. Петрийн хүсэл ийм байсан ч түүний биеийн хэмжээ хэтэрхий хангалтгүй байлаа. Энэ мөчид, зүрхэнд нь хутга зоогоод эргүүлж байгаа мэт түүнд санагдсан ба тэсэхийн аргагүй өвдөж байсан; тийм нөхцөл байдалд тэр юу хийхээ мэдэхгүй байв. Гэсэн ч тэр ийнхүү үргэлжлүүлэн залбирсан: “Өө Бурхан минь! Хүний биеийн хэмжээ балчир бага, мөс чанар нь сул дорой ба миний хийж чадах цорын ганц зүйл бол Таны хайрыг хариулах билээ. Өнөөдөр би Таны хүслийг хэрхэн биелүүлэхээ мэдэхгүй, эсвэл чадах бүхнээ хэрхэн хийхээ, байгаа бүхнээ хэрхэн өгөхөө, байгаа бүхнээ Танд хэрхэн зориулахаа мэдэхгүй. Таны шүүлтээс үл хамааран, Таны гэсгээлтээс үл хамааран, Та надад юу өгснөөс үл хамааран, Та надаас юу авахаас үл хамааран, Танд хандах өчүүхэн төдий гомдлоос ч намайг чөлөөлж өгөөч. Олон удаа, Та намайг гэсгээж, шүүх үед миний дотор үргэлж гомдол дургүйцэл байдаг ба ариун байдалд хүрэх, эсвэл Таны хүслийг биелүүлэх чадваргүй байсан. Таны хайрыг хариулсан маань аргагүй байдалд орсноос болсон ба энэ мөчид би өөрийгөө бүр ч илүү үзэн ядаж байна”. Бурханыг гэсэн илүү ариун хайрыг эрж хайж байсан учраас Петр ингэж залбирсан юм. Тэрээр эрж хайж, гуйн мөргөж байсан ба түүнээс гадна тэр өөрийгөө буруутгаж, өөрийн нүглийг Бурханд улайж байлаа. Бурханд өртэй мэт түүнд санагдаж, өөрийгөө үзэн ядсан хэдий ч тэр бас бага зэрэг гунигтай, идэвхгүй байв. Бурханы хүслийн төлөө хангалттай сайн байж чадахгүй байгаа мэт, чадлаараа хичээж чадахгүй байгаа мэт түүнд дандаа санагддаг байжээ. Тийм нөхцөл байдлын дор Петр Иовын итгэлийг эрэлхийлсээр байсан. Иовын итгэл хэчнээн агуу байсныг тэр харсан, учир нь өөрийнх нь бүх зүйл Бурханаас өгөгдсөн, Бурхан түүнээс бүгдийг эргүүлэн авах нь зүйтэй бөгөөд Бурхан Өөрийн хүссэн хэнд ч өгч болно—энэ бол Бурханы зөвт зан чанар гэдгийг Иов харж чадсан юм. Иовд ямар ч гомдол байгаагүй, Бурханыг магтсаар байсан. Петр ч бас өөрийгөө мэдэж байсан ба зүрх сэтгэлдээ ийнхүү залбирсан, “Өнөөдөр би, өөрийн мөс чанарыг ашиглан Таны хайрыг хариулж байгаадаа, мөн хэчнээн их хайрыг Танд буцааж өгсөндөө сэтгэл хангалуун байх ёсгүй, учир нь миний бодол санаа хэтэрхий завхарсан бөгөөд би Таныг Бүтээгч хэмээн харах чадваргүй билээ. Би одоо ч гэсэн Таныг хайрлахад тохирохгүй учраас өөртөө байгаа бүхнийг Танд зориулах чадвартай болох ёстой ба үүнийг би дуртайяа хийх болно. Таны хийсэн бүхнийг мэдэж, сонголтгүй байх ёстой ба Таны хайрыг харж, Таныг магтах чадвартай байж, Таны ариун нэрийг дээдлэн магтах ёстой, ингэснээр Та надаар дамжуулан агуу алдар сууг олж авч болох юм. Би Таныг гэрчлэхээр бат зогсоход бэлэн байна. Өө Бурхан минь! Таны хайр маш нандин бөгөөд гайхалтай сайхан; би муу нэгний гарт амьдрахыг хэрхэн хүсэх юм бэ? Би Танаар бүтээгдээгүй гэж үү? Би Сатаны эзэмшил дор хэрхэн амьдарч чадах юм бэ? Үүний оронд бүхий л оршихуй маань Таны гэсгээлтийн дунд амьдрахыг би илүүд үзнэ. Би муу нэгний эзэмшил дор амьдрахыг хүсэхгүй байна. Би ариусгагдаж, өөрт байгаа бүхнээ Таны төлөө зориулж чадах л юм бол өөрийн бие болон оюун санааг Таны шүүлт, гэсгээлтэд өргөхөд бэлэн байна, учир нь би Сатаныг жигшдэг, түүний эзэмшил дор амьдрахыг хүсдэггүй. Намайг шүүснээрээ дамжуулан Та Өөрийн зөвт зан чанараа илэрхийлвэл би аз жаргалтай байгаа ба өчүүхэн төдий ч гомдол алга. Хэрвээ би бүтээлийн үүргээ биелүүлэх чадвартай бол миний бүх амьдралыг Таны шүүлт дагалдахад би бэлэн байна, үүгээр дамжуулан би Таны зөвт зан чанарыг мэдэж авч, муу нэгний нөлөөнөөс өөрийгөө ангижруулах болно.” Петр үргэлж ингэж залбирсан, үргэлж ингэж эрж хайсан ба илүү өндөр түвшинд хүрсэн. Тэр Бурханы хайрыг буцаан төлж чадаад зогсохгүй, хамгийн чухал нь бүтээлийн үүргээ мөн биелүүлсэн юм. Тэр мөс чанартаа зэмлүүлээгүйгээр барахгүй, бас мөс чанарын стандартыг даван гарч чадсан. Түүний залбирал Бурханы өмнө үргэлжлүүлэн очсоор байсан, түүний хүсэл тэмүүлэл илүү өндөр болсон ба Бурханыг гэсэн хайр нь бүр ч илүү их болсон. Хэдий тэр шаналгаат зовлон зүдгүүрийг туулсан ч, Бурханыг хайрлахаа огтхон ч мартаагүй ба Бурханы хүслийг ойлгох чадвартай болохыг эрж хайсаар байсан юм. Залбиралдаа тэр дараах үгсийг хэлсэн: Таны хайрыг эргүүлэн төлөхөөс өөр юуг ч би хийж чадаагүй. Би Сатаны өмнө Таныг гэрчилж чадаагүй, Сатаны нөлөөнөөс өөрийгөө чөлөөлж чадаагүй ба махан бие дотор амьдарсаар л байна. Би Сатаныг ялахын тулд, түүнийг шившиглэхийн тулд өөрийн хайрыг ашиглаж, тийнхүү Таны хүслийг ханамжуулахыг хүсэж байна. Би өөрийнхөө өчүүхэн хэсгийг ч Сатанд өгөхгүйгээр, өөрийгөө бүхэлд нь Танд өгөхийг хүсэж байна, учир нь Сатан бол Таны дайсан билээ. Тэр энэ талаар эрж хайх тусам, түүний сэтгэл төдий чинээ хөдөлж, эдгээр зүйлийн талаарх түүний мэдлэг улам их болсон. Өөрийн мэдэлгүйгээр тэр, Сатаны нөлөөнөөс өөрийгөө чөлөөлөх ёстой ба Бурханд өөрийгөө бүрмөсөн буцаан аваачих ёстой гэдгийг мэдэж авсан юм. Энэ нь түүний хүрсэн түвшин байлаа. Тэр Сатаны нөлөөллийг давж, бие махбодын зугаа цэнгэл, таашаалаас өөрийгөө чөлөөлж, Бурханы гэсгээлт болоод Түүний шүүлтийн аль алийг нь илүү гүнзгий мэдрэхэд бэлэн байв. Тэрээр, “Хэдийгээр би Таны гэсгээлт дунд, Таны шүүлт дунд амьдарч, хэдий чинээ зовсон ч гэсэн би Сатаны эзэмшил дор амьдрахыг хүсэхгүй байна, Сатаны ов мэхэнд зовохыг ч хүсэхгүй байна. Би Таны хараал дунд амьдрахыг баяр хөөрөө болгодог ба Сатаны адислал дунд амьдрахыг зовон шаналал гэж үздэг. Таны шүүлтэн дунд амьдарснаар би Таныг хайрладаг, энэ нь надад асар их баяр хөөр авчирдаг. Таны гэсгэээлт, шүүлт зөвт агаад ариун; энэ нь намайг ариусгахын төлөө, тэр ч байтугай намайг аврахын төлөө байдаг. Би Таны халамжин дор байхын тулд бүх амьдралаа Таны шүүлтэн дунд өнгөрөөхийг илүүд үзэх болно. Би Сатаны эзэмшил дор ганц хором ч амьдрахыг хүсэхгүй; би зовлон зүдгүүр туулж, Танаар ариун болгуулахыг хүсдэг ба Сатанд ашиглуулж, хууртахыг хүсэхгүй байна. Энэхүү бүтээл би Танаар ашиглуулж, Танаар эзэмдүүлж, Танаар шүүгдэж, Танаар гэсгээгдэх ёстой. Би бүр Танаар хараалгах ёстой. Та намайг ерөөх үед миний зүрх сэтгэл баярлан хөөрдөг, учир нь би Таны хайрыг харсан билээ. Та бол Бүтээгч, би бол бүтээл: би Танаас урваж, Сатаны эзэмшил дор амьдрах ёсгүй, мөн Сатанаар ашиглуулах ч ёсгүй. Сатаны төлөө амьдрахын оронд би Таны морь, эсвэл үхэр байх ёстой. Бие махбодын жаргал цэнгэлгүйгээр Таны гэсгээлтийн дунд амьдрах нь надад илүү дээр бөгөөд Таны нигүүлслийг алдах байсан ч энэ нь надад таашаал авчирна. Хэдий Таны нигүүлсэл надтай хамт байгаагүй ч гэсэн, би Таны гэсгээлт, шүүлтийг баяр жаргалаа болгодог; энэ нь Таны хамгийн дээд ерөөл, хамгийн агуу нигүүлсэл билээ. Хэдий Та надад үргэлж сүр жавхлантай, уур хилэнтэй ханддаг ч би Таныг орхин явж чадахгүй, мөн би Таныг хангалттай хайрлаж чаддаггүй. Би Таны гэрт амьдрахыг илүүд үзнэ, би Танаар хараалгаж, шийтгүүлж, цохиулахыг илүүд үзэх ба Сатаны эзэмшил дор амьдрахыг хүсэхгүй, мөн зөвхөн махан биеийн төлөө яарч, завгүй байхыг хүсэхгүй, тэр ч байтугай махан биеийн төлөө амьдрахыг хүсэхгүй” гэсэн юм. Петрийн ийм хайр бол цэвэр хайр байв. Энэ нь төгс болгуулах дадлага туршлага, энэ нь төгс болгуулах хамгийн өндөр түвшин бөгөөд энэ л хамгийн утга учиртай амьдрал юм. Тэр Бурханы гэсгээлт, шүүлтийг хүлээн зөвшөөрсөн, Бурханы зөвт зан чанарыг нандигнасан ба Петрт үүнээс илүү үнэ цэнэтэй зүйл байгаагүй. Тэр хэлэхдээ, “Сатан надад материаллаг таашаал өгдөг боловч би тэдгээрийг эрхэмлэдэггүй. Бурханы гэсгээлт, шүүлт над дээр ирдэг—үүнийг би ивээл, таашаал ба ерөөлөө болгодог. Бурханы шүүлт байгаагүй бол би хэзээ ч Бурханыг хайрлахгүй байсан, би одоо ч Сатаны эзэмшил дор амьдрах байсан, одоо ч гэсэн түүгээр хянуулж, түүгээр удирдуулж байх байсан. Хэрвээ тэгсэн бол, би хэзээ ч жинхэнэ хүн болохгүй байсан, учир нь би Бурханыг хангалуун байлгаж чадахгүй байсан ба өөрийгөө бүхэлд нь Бурханд зориулахгүй байх байсан. Хэдийгээр Бурхан намайг ерөөхгүй, дотоод тайтгаралгүйгээр орхиж, дотор минь гал дүрэлзэж байгаа мэт, амар амгалан, баяр хөөргүй байсан ч, хэдийгээр Бурханы гэсгээлт, сахилгажуулалт хэзээ ч надаас хол байгаагүй ч, Бурханы гэсгээлт, шүүлтээс би Түүний зөвт зан чанарыг харж чаддаг. Би үүнд баярлан бахаддаг; үүнээс илүү үнэ цэнэтэй, утга учиртай зүйл амьдралд үгүй. Хэдийгээр Түүний халамж, хамгаалалт нь догшин ширүүн гэсгээлт, шүүлт, хараал, цохилт болсон ч гэсэн би эдгээр зүйлээс таашаал авсаар байдаг, учир нь тэдгээр нь намайг илүү сайн ариусгаж чадна, намайг өөрчилж чадна, намайг Бурханд илүү ойр аваачиж чадна, Бурханыг илүү хайрладаг болгож чадна, мөн Бурханы төлөөх миний хайрыг илүү цэвэр болгож чадна. Энэ нь намайг бүтээлийн үүргээ биелүүлэх боломжтой болгож, намайг Бурханы өмнө аваачиж, Сатаны эзэмшлээс холдуулж, Сатанд үйлчлэхээ болиулдаг. Сатаны эзэмшил дор амьдрахгүй байж, өөртөө байгаа бүхнийг болоод өөрийн чадах бүхнийг юуг ч үлдээлгүйгээр Бурханд зориулах чадвартай байх үед—тэр үед л би бүрэн сэтгэл хангалуун болох болно. Бурханы гэсгээлт, шүүлт намайг аварсан бөгөөд миний амьдрал Бурханы гэсгээлт, шүүлтээс салшгүй юм. Газар дээрх миний амьдрал Сатаны эзэмшил дор байдаг бөгөөд Бурханы гэсгээлт, шүүлтийн халамж, хамгаалалт байгаагүй бол би үргэлж Сатаны эзэмшил дор амьдрах байсан, түүнчлэн утга учиртай амьдралыг амьдран харуулах боломж, арга зам ч надад байхгүй байх байсан билээ. Бурханы гэсгээлт, шүүлт намайг хэзээ ч орхихгүй л бол би Бурханаар ариусгагдаж чадна. Бурханы хатуу ширүүн үг ба зөвт зан чанар, Бурханы сүр жавхлант шүүлт байснаар би агуу хамгаалалтыг олж авч, гэрэлд амьдарч, Бурханы ерөөлийг олж авсан билээ. Ариусгагдах боломжтой байх, өөрийгөө Сатанаас чөлөөлөх, Бурханы ноёрхол дор амьдрах—энэ бүхэн нь өнөөдрийн миний амьдрал дахь хамгийн агуу ерөөл юм” гэсэн. Энэ нь Петрийн туршлагын хамгийн өндөр түвшин билээ.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Петрийн туршлага: гэсгээлт, шүүлтийн талаарх түүний мэдлэг

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих