Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханыг мэдэх нь | Эшлэл 171

Хүн төрөлхтөнд зориулан Бурханы бүтээсэн амьдрах үндсэн орчин (Сонгосон хэсгүүд)

2. Температур

Хоёр дахь зүйл нь температур юм. Хүн бүр температур гэж юу болохыг мэднэ. Температур бол хүн оршин тогтноход зохимжтой орчинд байх ёстой зүйл билээ. Хэрвээ температур хэт өндөр буюу Цельсийн 40 хэмээс дээш бол хүмүүсийн эрч хүчийг бүр ихээр шавхахгүй гэж үү? Хүмүүс амьдрахад тун зүдэргээтэй байх байсан биш үү? Хэрэв температур хэт доогуур, Цельсийн хасах 40 хэм хүрвэл яах вэ? Хүмүүс үүнийг ч бас тэвчиж чадахгүй. Тиймээс Бурхан энэ температурын хязгаарыг тогтоохдоо үнэндээ маш нарийн хандсан юм. Хүний биеийн дасан зохицож чадах температурын хэлбэлзлийн хязгаар ерөнхийдөө Цельсийн хасах 30 хэмээс Цельсийн 40 хэм байдаг. Энэ бол хойд зүгээс өмнө зүг хүртэлх температурын үндсэн хязгаар юм. Хүйтэн бүсэд температур Цельсийн хасах тавиас жаран хэм орчим хүрдэг. Ийм бүсэд хүн амьдрахыг Бурхан зөвшөөрдөггүй. Яагаад ийм хүйтэн бүсүүд байдаг вэ? Үүнд Бурханы мэргэн ухаан, санаа зорилго оршдог. Тэр чамайг тийм газруудын ойр очихыг зөвшөөрдөггүй. Бурхан хэт хүйтэн болон хэт халуун газрыг хамгаалдаг бөгөөд тэнд хүнийг амьдруулахаар бэлдээгүй гэсэн үг юм. Үүнийг хүн төрөлхтөнд зориулаагүй. Яагаад Тэр ийм газруудыг дэлхий дээр байлгадаг юм бэ? Хэрвээ тэнд хүн амьдарч, оршин суухыг зөвшөөрөхгүй юм бол Бурхан тэдгээрийг яах гэж бүтээсэн юм бэ? Бурханы мэргэн ухаан энд оршдог. Өөрөөр хэлбэл, хүний оршин тогтнох орчны үндсэн температурыг Бурхан мөн л зохистойгоор тохируулдаг. Энд ч бас хууль бий. Бурхан ийм температурыг тогтоон барихад туслах, энэ температурыг хянах зарим зүйлийг бүтээсэн. Энэ температурыг тогтоон барихад ямар зүйл ашигладаг вэ? Юуны өмнө, нар хүмүүст дулааныг авчирдаг боловч хэтэрхий халуун бол хүмүүс тэвчиж чадах уу? Наранд ойртож зүрхлэх хүн бий юу? Наранд ойр очиж чадах ямар нэгэн хэрэгсэл газар дээр бий юу? (Үгүй.) Яагаад чадахгүй вэ? Хэтэрхий халуун. Наранд ойртохоор хайлна. Тиймээс Бурхан, хүн төрөлхтнөөс алслагдах нарны зайг тодорхой бодолцсон юм; Тэр тодорхой ажил хийсэн. Бурханд энэ зайн стандарт бий. Мөн дэлхийн Өмнөд ба Хойд туйл гэж бий. Тэнд дан мөсөн гол байдаг. Хүн төрөлхтөн мөсөн гол дээр амьдарч чадах уу? Энэ нь хүн амьдрахад тохиромжтой юу? (Үгүй.) Үгүй, иймээс хүмүүс тийшээ явахгүй. Хүмүүс Хойд ба Өмнөд туйл руу явдаггүй болохоор мөсөн гол хэвээр хадгалагдаж, температурыг хянах үүргээ гүйцэтгэж чадна. Ойлгов уу? Хэрвээ Хойд ба Өмнөд туйл гэж байхгүй, нар газар дэлхийг үргэлж ээгээд байвал газар дээрх бүх хүн халуунаас болж үхнэ. Бурхан хүний оршин тогтноход тохиромжтой температурыг хянах гэж энэ хоёр зүйлийг л ашигладаг уу? Үгүй, нарны халууныг шингээн авч, улмаар нарны дулааны эрчим хүчийг саармагжуулан, хүн төрөлхтний амьдардаг орчны температур болгон тохируулдаг янз бүрийн амьд зүйлс, тухайлбал хээр талын өвс ногоо, ойн янз бүрийн мод, бүх төрлийн ургамал бий. Мөн гол мөрөн, нуур гэх мэт усны эх сурвалж байдаг. Гол мөрөн, нуурын гадаргын талбай нь хэн нэгний шийдэж чадах зүйл биш. Газар дэлхий дээр хэр их ус байх, ус хаашаа урсах, урсах чиглэл, усны хэмжээ, урсгалын хурдыг хэн ч хянаж чадахгүй. Зөвхөн Бурхан л мэднэ. Газар доорх ус болон хүмүүсийн харж чадах газар дээрх гол мөрөн, нуур зэрэг усны эдгээр янз бүрийн эх сурвалж нь хүний амьдрах температурыг мөн зохицуулж чаддаг. Түүнчлэн уулс, тал, хавцал, намгархаг газар гээд бүх төрлийн газар зүйн тогтоц бий; эдгээр янз бүрийн газар зүйн тогтоц, мөн тэдгээрийн гадаргын талбай болон цар хүрээ нь бүгд температурыг зохицуулах үүрэг гүйцэтгэдэг. Жишээлбэл, хэрвээ уул 100 километрийн тойрогтой бол энэ 100 километр нь 100 километрийн хэмжээний ашиг тус өгнө. Бурхан, ийм уул, хавцал хэр олныг газар дээр бүтээсэн тухайд гэвэл, энэ нь Бурханы сайтар бодсон зүйл юм. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы бүтээсэн зүйл болгоны оршин тогтнолын ард нэг түүх байдаг бөгөөд энэ нь бас Бурханы мэргэн ухаан, төлөвлөгөөг агуулдаг. Жишээлбэл, ой мод, янз төрлийн ургамал ногоо—тэдгээрийн оршин тогтнож, ургадаг талбайн хэмжээ болон цар хүрээг ямар ч хүн хянах аргагүй бөгөөд эдгээр зүйлийг шийдэх эрх хэнд ч байхгүй. Тэдгээр нь хэр их ус шингээх, нарнаас хэр их дулааны эрчим хүч авах зэргийг бас ямар ч хүн хянаж чадахгүй. Энэ бүхэн нь, бүх зүйлийг бүтээх үедээ Бурханы төлөвлөсөн зүйлийн цар хүрээнд байдаг.

Бурхан бүх талаар хянуур төлөвлөн, анхаарч зохицуулсны ачаар л хүн ийм зохимжтой температуртай орчинд амьдарч чаддаг юм. Тиймээс хүний нүдээрээ хардаг нар гэх мэт юм бүхэн, хүмүүсийн байнга сонсдог Хойд ба Өмнөд туйл, түүнчлэн газар дээр, доор болон усанд оршдог янз бүрийн амьд зүйл, ойн ба бусад төрлийн ургамал ногоо нь гадаргын талбай, мөн усны эх сурвалж, янз бүрийн ус, хэр их далайн ус ба цэвэр ус байх, түүнчлэн, газар зүйн өөр өөр орчин гэсэн зүйлийг ашиглаад Бурхан хүний амьдрах хэвийн температурыг тогтоон барьдаг. Энэ бол маргаангүй. Бурхан ийм их анхаарал халамж тавьсан учраас л хүн ийм зохимжтой температуртай орчинд амьдарч чаддаг. Энэ нь хэт халуун, эсвэл хэт хүйтэн байж болохгүй: Хүний биеийн дасан зохицож чадах температураас хэтэрсэн дэндүү халуун газруудыг Бурхан чамд зориулж бэлдээгүй нь мэдээж. Температур нь хэт доогуур, хэт хүйтэн газрууд; хүрч ирмэгц нь хүнийг ярьж чадахгүй болгож, тархи нь царцаж, бодож сэтгэж чадахгүй болж, амьсгалах аргагүй болтол нь хөлдөөх ийм газруудыг Бурхан бас хүн төрөлхтөнд зориулж бэлдээгүй. Хүн ямар нэг судалгаа явуулахыг хүсэх, шинийг санаачлахыг хүсэх, эсвэл ийм хязгаарлалтыг эвдэхийг хүсэх нь хамаагүй—хүмүүс юу бодох нь хамаагүй, тэд хүний биеийн дасан зохицох хязгаарыг хэзээ ч давж чадахгүй. Хүний төлөө Бурханы бүтээсэн эдгээр хязгаараас тэд хэзээ ч салж чадахгүй. Учир нь Бурхан хүнийг бүтээсэн ба ямар температурт хүний бие дасан зохицож чадахыг Бурхан хамгийн сайн мэддэг. Харин хүмүүс өөрсдөө мэддэггүй. Яагаад Би хүмүүс мэддэггүй гэж хэлдэг вэ? Хүмүүс ямар мунхаг зүйл хийсэн бэ? Хойд ба Өмнөд туйлтай үзэлцэхийг үргэлж хүсдэг нэлээд олон хүн байгаагүй гэж үү? Тэд тэнд очиж, газар нутаг эзэлж, улмаар суурьшин хөгжүүлж болно гэж үргэлж хүсдэг. Энэ нь өөрийгөө хорлох үйлдэл биш гэж үү? Чи Хойд ба Өмнөд туйлыг бүхэлд нь судалсан гэж үзье. Гэхдээ чи тийм температурт дасан зохицож, тэнд амьдарч чадаад, Хойд ба Өмнөд туйлын амьдрах орчныг “сайжрууллаа” ч гэсэн, энэ нь хүн төрөлхтөнд ямар нэгэн байдлаар ашиг тус болох уу? Хойд ба Өмнөд туйлын бүх мөс хайлбал чи баярлах уу? Энэ бол ухаан санаанд багташгүй зүйл. Энэ бол утгагүй үйлдэл. Хүн төрөлхтөнд амьдарч чадах орчин байдаг атал хүмүүс чимээгүй, дуулгавартайгаар тэнд үлддэггүй, харин ч амьд үлдэж чадахааргүй газрууд руу явж аз туршихаар зүтгэдэг. Яагаад ингэдэг юм бэ? Тэд ийм зохимжтой температурт амьдрахаасаа уйддаг. Тэд хэтэрхий их ерөөл эдэлсэн. Үүнээс гадна, хүн төрөлхтөн энэхүү энгийн амьдрах орчноо нэлээд их устгасан, иймээс тэд илүү их сүйтгэх гэж, эсвэл ямар ч юм “үйл хэрэгт” оролцох гэж, тэгээд нэг маягийн “анхдагч” болох гэж Хойд ба Өмнөд туйл руу бас явдаг байх л даа. Энэ тэнэг хэрэг биш гэж үү? Өөрөөр хэлбэл, энэ хүн төрөлхтөн өөрсдийн өвөг дээдэс Сатаны удирдлага дор утгагүй зүйлсийг ар араас нь үргэлжлүүлэн хийж, хүн төрөлхтөнд зориулан Бурханы бүтээсэн сайхан орон гэрийг хайр найргүй, дур зоргоороо устгасаар байна. Энэ бол Сатаны хийсэн зүйл юм. Цаашлаад газар дээрх хүн төрөлхтний оршин тогтнол бага зэрэг аюулд орсныг хараад нэлээд олон хүн саран дээр очиж суух арга замыг олж, тэнд амьдарч болох эсэхийг шалган гарц хайхыг хүсдэг. Эцсийн эцэст, саран дээр хүчилтөрөгч байхгүй. Хүмүүс хүчилтөрөгчгүйгээр амьд үлдэж чадах уу? Саранд хүчилтөрөгч байхгүй тул энэ нь хүний байж чадах газар биш, гэсэн ч хүн тийш очихыг хүссээр байдаг. Энэ юу вэ? Энэ нь өөрийгөө хорлох явдал, тийм үү? Энэ нь агааргүй газар бөгөөд температур нь хүн амьдрахад тохиромжгүй, иймээс Бурхан үүнийг хүнд зориулж бэлдээгүй.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Цор ганц Бурхан Өөрөө VIII

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих