Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханы ажлыг мэдэх нь | Эшлэл 153

Өмнөх үеүдтэй харьцуулахад Хаанчлалын эрин үе дэх Бурханы ажил илүү бодитой, хүний мөн чанар болон түүний зан чанарын өөрчлөлтөд илүү их чиглэсэн, Түүнийг дагадаг тэр бүх хүмүүсийн хувьд Бурханд Өөрт нь гэрчлэл хийх илүү боломжтой болсон. Өөрөөр хэлбэл, Хаанчлалын эрин үед ажиллангаа Бурхан, өмнөх аль ч үеийнхээс илүүтэйгээр хүнд Өөрийгөө харуулдаг ба энэ нь хүний мэдэх ёстой үзэгдэл өмнөх аль ч эрин үеийнхээс илүү өндөр гэсэн үг юм. Хүмүүсийн дундах Бурханы ажил урьд хожид үзэгдээгүй нутаг дэвсгэрт орсон учраас Хаанчлалын эрин үед хүний мэдэж авдаг үзэгдэл нь удирдлагын бүх ажлын дундаас хамгийн дээд нь билээ. Бурханы ажил урьд хожид үзэгдээгүй нутаг дэвсгэрт орсон, иймээс хүний мэдэх ёстой үзэгдэл бүх үзэгдлээс хамгийн дээд нь болсон ба үүнээс улбаалан хүний хэрэгжүүлэлт ч бас өмнөх аль ч эрин үеийнхээс илүү өндөр болсон, учир нь хүний хэрэгжүүлэлт үзэгдэлтэй зэрэгцэн өөрчлөгддөг бөгөөд үзэгдлийн төгс төгөлдөржилт нь мөн хүнд тавигдах шаардлагын төгөлдөржилтийг илтгэдэг. Бурханы бүх удирдлага зогсмогц хүний хэрэгжүүлэлт ч мөн зогсох бөгөөд Бурханы ажил үгүй бол хүн өмнөх үеийн сургаалыг мөрдөхөөс өөр сонголтгүй, ердөө л хаашаа ч эргэх аргагүй байх болно. Шинэ үзэгдэлгүйгээр хүний шинэ хэрэгжүүлэлт ч гэж байхгүй; бүрэн үзэгдэлгүйгээр хүний төгс хэрэгжүүлэлт ч гэж байхгүй; илүү өндөр үзэгдэлгүйгээр хүний илүү өндөр хэрэгжүүлэлт ч гэж байхгүй байх болно. Бурханы хөлийн мөрийн хамтаар хүний хэрэгжүүлэлт өөрчлөгддөг бөгөөд үүний адил хүний мэдлэг болон туршлага Бурханы ажилтай хамт өөрчлөгддөг. Хүн хэчнээн чадварлаг байх нь хамаагүй тэр Бурханаас салшгүй хэвээр байх ба хэрвээ Бурхан хормын төдийд л ажиллахаа болих юм бол хүн Түүний уур хилэнгээс болж нэн даруй үхэх байсан. Хүний мэдлэг өнөөдөр хэчнээн өндөр байх нь хамаагүй, түүний туршлага хэчнээн гүн гүнзгий байх нь хамаагүй тэр Бурханы ажлаас салшгүй учраас хүнд бардамнах зүйл юу ч үгүй—учир нь хүний хэрэгжүүлэлт болон Бурханд итгэх итгэлээсээ эрж хайх ёстой зүйл нь үзэгдлээс салшгүй билээ. Бурханы ажлын хором мөч бүрд хүний мэдвэл зохих үзэгдэл, мөн хүнд тавих Бурханы шаардлагуудыг дагуулдаг. Эдгээр үзэгдлийг суурь болгохгүйгээр хүн хэрэгжүүлэх чадваргүй байх болно, мөн цөхрөлтгүйгээр Бурханыг дагаж ч чадахгүй. Хэрвээ хүн Бурханыг мэдэхгүй эсвэл Бурханы хүслийг ойлгохгүй бол хүний хийж байгаа бүхэн талаар болж, Бурханаар хүлээн зөвшөөрөгдөж чадахгүй. Хүн хэчнээн билэг авьяастай байх нь хамаагүй, тэр Бурханы ажлаас болон Бурханы удирдамжаас салшгүй. Хүний үйлдэл хэчнээн сайн эсвэл олон байх нь хамаагүй тэр нь Бурханы ажлыг орлож чадахгүй. Тиймээс ямар ч нөхцөл байдалд хүний хэрэгжүүлэлт үзэгдлээс ангид байх боломжгүй. Шинэ үзэгдлийг хүлээж авдаггүй хүмүүст шинэ хэрэгжүүлэлт байдаггүй. Тэд хоосон номлолыг баримталж, үхмэл хуулийг мөрддөг учраас хэрэгжүүлэлт нь үнэнтэй ямар ч холбоогүй байдаг; тэдэнд ямар ч шинэ үзэгдэл байдаггүй, үүний улмаас тэд шинэ эрин үед юуг ч хэрэгжүүлдэггүй. Тэд үзэгдлийг алдсан, тэгснээрээ тэд бас Ариун Сүнсний ажлыг алдаж, үнэнийг алдсан. Үнэнгүй хүмүүс бол худал хуурмагийн үр сад, Сатаны биелэл юм. Ямар ч төрлийн хүн байх нь хамаагүй тэд Бурханы ажлын үзэгдэлгүйгээр байж чадахгүй, мөн Ариун Сүнс байхгүйгээр оршиж чадахгүй; хүн үзэгдлээ алдмагцаа Үхэгсдийн оронд унаж, түнэр харанхуйд амьдардаг. Үзэгдэлгүй хүмүүс бол Бурханыг мунхгаар дагагсад, тэд бол Ариун Сүнсний ажилгүй хүмүүс бөгөөд тэд тамд амьдарч байгаа. Ийм хүмүүс үнэнийг эрдэггүй бөгөөд Бурханы нэрийг хаяг пайз адил өлгөдөг. Ариун Сүнсний ажлыг мэдэхгүй, бие махбодтой болсон Бурханыг мэдэхгүй, Бурханы бүхий л удирдлагын ажлын гурван үе шатыг мэдэхгүй хүмүүс бол үзэгдлийг мэддэггүй бөгөөд иймээс үнэнгүй хүмүүс юм. Тэгвэл үнэнийг эзэмшээгүй хүмүүс бүгд мууг үйлдэгсэд биш гэж үү? Үнэнийг хэрэгжүүлэх хүсэлтэй, Бурханы талаарх мэдлэгийг эрж хайх хүсэлтэй, Бурхантай үнэхээр хамтран ажилладаг хүмүүс бол үзэгдлийг үндэс сууриа болгодог хүмүүс. Тэд Бурхантай хамтран ажилладаг учраас Бурханаар хүлээн зөвшөөрөгддөг бөгөөд хүний хэрэгжүүлэх учиртай зүйл нь энэ хамтын ажиллагаа юм.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурханы ажил ба хүний хэрэгжүүлэлт

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих