Өдөр тутмын Бурханы үг: Амийн оролт | Эшлэл 538

2020-10-30

Хүн доторх Ариун Сүнсний замын эхний алхам нь юун түрүүнд хүний зүрх сэтгэлийг хүмүүс, үйл явдал, юмсаас татаж авч, Бурханы үгэнд оруулж, улмаар Бурханы үг ямар ч эргэлзээгүй, тэр чигтээ үнэн гэдгийг хүний зүрх сэтгэлд итгүүлэх явдал юм. Чи Бурханд итгэдэг бол Түүний үгэнд итгэх ёстой; Бурханд олон жил итгэснийхээ дараа Ариун Сүнсний сонгосон замыг мэдэхгүй хэвээр байдаг бол чи үнэхээр итгэгч мөн үү? Хэвийн хүний амьдрал буюу Бурхантай хэвийн харилцаатай хэвийн хүний амьдралд хүрэхийн тулд чи эхлээд Түүний үгэнд итгэх ёстой. Хэрвээ чи Ариун Сүнсний хүмүүст хийдэг ажлын эхний алхамд хүрээгүй байгаа бол чамд ямар ч суурь алга. Бүр хамгийн наад захын зарчимд ч хүрч чадахгүй бол чи урдах замаараа яаж алхах юм бэ? Бурханы, хүнийг төгс болгодог зөв замд хөл тавих гэдэг нь Ариун Сүнсний одоогийн ажлын зөв замд орно гэсэн үг юм; энэ нь Ариун Сүнсний алхдаг замд хөл тавина гэсэн үг. Яг одоо, Ариун Сүнсний алхдаг зам бол Бурханы одоогийн үг юм. Тиймээс хэрвээ хүмүүс Ариун Сүнсний замд хөл тавья гэвэл дуулгавартай байж, бие махбодтой болсон Бурханы одоогийн үгийг идэж уух ёстой. Түүний хийдэг ажил бол үгийн ажил юм; бүх зүйл Түүний үгээс эхэлж, бүх зүйл Түүний үгэнд, Түүний одоогийн үгэнд суурилдаг. Бие махбодтой болсон Бурханы талаар итгэлтэй байх ч бай, эсвэл бие махбодтой болсон Бурханыг мэдэх ч бай, аль аль нь Түүний үгэнд илүү их хичээл чармайлт гаргахыг шаарддаг. Эс бөгөөс хүмүүс юу ч хийж чадахгүй бөгөөд юу ч үгүй хоцорно. Бурханы үгийг идэж уусны үндсэн дээр Түүнийг мэдэж, Түүнийг сэтгэл хангалуун байлгаж эхэлснээр л хүмүүс аажмаар Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоож чадна. Хүний хувьд Бурханы үгийг идэж уун, хэрэгжүүлэхээс илүү дээр хамтын ажиллагаа гэж үгүй. Ийм хэрэгжүүлэлтээр дамжуулан тэд Бурханы ардын гэрчлэлдээ бат зогсож хамгийн сайн чаддаг. Хүмүүс Бурханы одоогийн үгийн мөн чанарыг ойлгож, дуулгавартай дагаж чадах үедээ Ариун Сүнсний залж чиглүүлдэг зам дээр амьдарч, Бурханаар төгс болгуулах зөв замд хөл тавьсан байдаг. Урьд нь хүмүүс зүгээр л Бурханы нигүүлслийг эрж хайж, амар амгалан, баяр хөөрийг эрэлхийлснээр Бурханы ажлыг олж авч чаддаг байсан боловч одоо юмс өөр болсон. Бие махбодтой болсон Бурханы үг байхгүй бол, Түүний үгийн бодит байдал байхгүй бол хүмүүс Бурханы сайшаалыг олж авч чадахгүй бөгөөд бүгд Бурханд таягдан хаягдана. Хэвийн сүнслэг амьдралд хүрэхийн тулд хүмүүс эхлээд Бурханы үгийг идэж ууж, хэрэгжүүлээд, дараа нь энэ суурин дээрээ Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоох ёстой. Чи яаж хамтран ажилладаг вэ? Чи Бурханы ардын гэрчлэлд хэрхэн бат зогсдог вэ? Чи яаж Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоодог вэ?

Өдөр тутмынхаа амьдралд Бурхантай хэвийн харилцаатай байна уу гэдгээ хэрхэн шалгах вэ:

1. Чи Бурханы Өөрийнх нь гэрчлэлд итгэдэг үү?

2. Чи зүрх сэтгэлдээ Бурханы үг бол үнэн бөгөөд алдаа мадаггүй гэдэгт итгэдэг үү?

3. Чи Түүний үгийг хэрэгжүүлдэг хүн мөн үү?

4. Түүний чамд даалгасан зүйлд чи үнэнч байдаг уу? Түүний даалгаварт үнэнч байхын тулд чи юу хийдэг вэ?

5. Чиний хийдэг бүхэн Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж, Бурханд үнэнч байхын төлөө байдаг уу?

Дээр жагсаасан зүйлсийг ашиглаад чи өнөөгийн энэ үе шатанд Бурхантай хэвийн харилцаатай байгаа эсэхээ үнэлж дүгнэж болно.

Хэрэв чи Бурханы даалгаврыг хүлээн зөвшөөрч, Түүний амлалтыг хүлээн зөвшөөрч, Ариун Сүнсний замыг дагаж чаддаг бол Бурханы хүслийг дагаж байна гэсэн үг. Ариун Сүнсний зам дотор чинь тодорхой байдаг уу? Яг одоо чи Ариун Сүнсний замд нийцүүлэн үйлддэг үү? Чиний зүрх сэтгэл Бурханд ойртож байна уу? Чи Ариун Сүнсний хамгийн шинэ гэрэлтэй хөл нийлүүлэхийг хүсэж байна уу? Чи Бурханаар авхуулахыг хүсэж байна уу? Бурханы газар дээрх алдрын илрэл болохыг хүсэж байна уу? Бурханы шаарддаг зүйлд хүрэх шийдвэр чамд байдаг уу? Бурханыг үг хэлэх үед дотор чинь хамтран ажиллах шийдвэр болон Бурханыг хангалуун байлгах шийдвэр байдаг бол—хэрвээ энэ нь чиний сэтгэлгээ бол—Бурханы үг чиний зүрх сэтгэлд үр дүнд хүрчээ гэсэн үг. Хэрэв чамд тийм шийдвэр байхгүй бөгөөд эрэлхийлдэг зорилго байхгүй бол зүрх сэтгэлийг чинь Бурхан хөдөлгөөгүй гэсэн үг юм.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Зан чанар нь өөрчлөгдсөн хүмүүс бол Бурханы үгийн бодит байдалд орсон хүмүүс юм

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих