Өдөр тутмын Бурханы үг: Бие махбодтой болох | Эшлэл 101

Есүс ажлаа гүйцэтгэхээс өмнө зүгээр л хэвийн хүн чанартайгаар амьдарч байсан. Тэр бол Бурхан гэдгийг хэн ч хэлж чадаагүй, Тэр бол бие махбодтой болсон Бурхан гэдгийг хэн ч олж мэдээгүй; хүмүүс Түүнийг маш жирийн хүн гэж л мэдэж байсан. Түүний үнэхээр жирийн, энгийн хүн чанар нь Бурхан махан биетэй болсны нотолгоо байсан бөгөөд Нигүүлслийн эрин үе нь Сүнсний ажлын эрин үе биш, харин бие махбодтой болсон Бурханы ажлын эрин үе байсан юм. Энэ нь, Бурханы Сүнс махбодод бүрэн биеллээ олсны болон бие махбодтой болсон Бурханы эрин үед Түүний махбод Сүнсний бүх ажлыг гүйцэтгэдэгийн нотолгоо байсан. Хэвийн хүн чанартай Христ бол дотор нь Сүнс биеллээ олсон махбод бөгөөд хэвийн хүн чанар, ердийн мэдрэмж, хүний бодлыг эзэмшиж байдаг. “Биеллээ олно” гэдэг нь Бурхан хүн болж, Сүнс махан бие болдог гэсэн үг; ний нуугүй хэлэхэд, энэ нь Бурхан Өөрөө хэвийн хүн чанартай махан биед оршиж, үүгээр дамжуулан Өөрийн бурханлаг ажлаа илэрхийлдэг үе юм—энэ нь биеллээ олсон буюу бие махбодтой болсон гэсэн үг юм. Тэр эхний удаад бие махбодтой болох үед Түүний ажил нь золин аврах явдал байсан учраас өвчтэйг эдгээж, чөтгөрийг зайлуулах нь Бурханд чухал шаардлагатай байсан. Бүх хүн төрөлхтнийг аврахын тулд Тэрээр энэрэнгүй, өршөөнгүй байх хэрэгтэй байв. Цовдлогдохоосоо өмнө Түүний хийсэн өвчтэйг эдгээж, чөтгөрийг зайлуулах ажил нь хүнийг нүгэл, бузар муухайгаас аврах Түүний авралыг зөгнөж байсан. Энэ нь Нигүүлслийн эрин үе байсан учраас өвчтэй хүмүүсийг эдгээх нь Түүнд чухал байсан, тиймээс тухайн эрин үе дэх нигүүлслийн бэлгэдэл болох гайхамшиг, тэмдгүүдийг үзүүлсэн; учир нь Нигүүлслийн эрин үе нь, хүмүүсийн Есүст итгэх итгэлийн бэлгэ тэмдэг болох энх тайван, баяр баясал, материаллаг ерөөлөөр бэлгэдсэн нигүүлслийн соёрхол дээр төвлөрдөг. Өөрөөр хэлбэл, өвчтэйг эдгээж, чөтгөр зайлуулж, нигүүлсэл соёрхох нь Нигүүлслийн эрин үе дэх Есүсийн махбодын төрөлхийн чадвар байсан ба тэдгээр нь махбодод биеллээ олсон Сүнсний ажил байсан юм. Гэвч тийм ажил гүйцэтгэж байх явцдаа Тэр махан биед амьдарч байсан, Тэр махан биеэс давж гараагүй. Тэр анагааж эдгээх ямар үйл хийсэн нь хамаагүй, Тэр бас л хэвийн хүн чанар эзэмшиж байсан бөгөөд бас л хүний хэвийн амьдралаар амьдарч байсан. Бие махбодтой болсон Бурханы эрин үед махан бие нь Сүнсний бүх ажлыг гүйцэтгэдэг гэж Миний хэлдгийн шалтгаан бол, Тэр ямар ч ажил хийлээ гэсэн түүнийгээ махбодоор хийсэн билээ. Гэвч Түүний ажлын улмаас хүмүүс, Түүний махан бие бүхэлдээ бие махбодын мөн чанартай гэж үзээгүй, учир нь энэхүү махан бие нь гайхамшгийг үзүүлж, зарим онцгой мөчүүдэд махан биеэс даван гарсан зүйлсийг хийж байсан юм. Мэдээж, Түүнийг Өөрийнхөө үйлчлэлийг эхэлсний дараа л, дөчин өдрийн турш сорилтонд орсон, эсвэл уулан дээр хувирч өөрчлөгдсөн гэх мэтийн энэ бүх явдал тохиолдсон. Иймээс Есүсийн хувьд, Бурхан бие махбодтой болохын утга учир бүрэн гүйцээгүй, харин зөвхөн хагас биелсэн. Өөрийн ажлыг эхлэхээс өмнө махан биед амьдарсан Түүний амьдрал бүх талаараа тун хэвийн байсан. Өөрийн ажлыг эхэлсний дараа Тэр Өөрийн махбодын зөвхөн гадаад бүрхүүлийг хадгалсан. Түүний ажил бурханлаг чанарын илэрхийлэл байсан учраас энэ нь махан биеийн хэвийн ажиллагаанаас даван гарсан. Эцсийн эцэст, Бурханы махбод болсон бие нь мах, цуснаас бүрдсэн хүнээс ялгаатай байсан. Мэдээж, Түүний өдөр тутмын амьдралд бусдын адилаар хоол, хувцас, нойр, орон байр шаардагдаж, Түүнд бүх энгийн хэрэгцээ хэрэгтэй байж, ердийн хүн шиг бодож, тунгааж байсан. Түүний хийсэн ажил хүний чадлаас давсан байсныг үл тооцон хүмүүс Түүнийг ердийн хүн гэж үзсээр байсан. Үнэндээ, Тэр юу ч хийсэн бай хамаагүй, жирийн, хэвийн хүн чанартай амьдарсан ба Тэр ажлаа гүйцэтгэж байсан учраас Түүний саруул ухаан бусад ердийн хүмүүсийнхээс тун энгийн, Түүний бодол нь нэн тодорхой байсан. Ийм байдлаар бодож, сэтгэх нь бие махбодтой болсон Бурханд чухал байсан, учир нь саруул ухаан нь маш энгийн, бодол нь маш тодорхой байдаг махан биеэр бурханлаг ажил илэрхийлэгдэх хэрэгтэй байсан—зөвхөн ийм байдлаар л Түүний махан бие бурханлаг ажлаа илэрхийлж чадах байсан юм. Есүсийн газар дээр амьдарсан гучин гурван жил хагасын туршид Тэр Өөрийн хэвийн хүн чанарыг хадгалсан боловч Түүний гурван жил хагасын үйлчлэлийн ажлынх нь дүнд хүмүүс Түүнийг маш гаргууд бөгөөд өмнөхөөсөө хамаагүй илүү ер бусын болсон гэж бодсон. Бодит байдал дээр Есүсийн хэвийн хүн чанар нь Түүнийг үйлчлэлээ эхлэхээс өмнө нь ч, дараа нь ч өөрчлөгдөөгүй хэвээр үлдсэн; Түүний хүн чанар цаг ямагт адилхан байсан боловч Түүний Өөрийнхөө үйлчлэлийг эхлэхийн өмнөх ба эхэлсний дараах ялгааны улмаас Түүний бие махбодтой холбоотой хоёр янзын үзэл бодол гарч ирсэн. Хүмүүс юу гэж бодож байсан нь хамаагүй, бие махбодтой болсон Бурхан Өөрийн анхдагч, хэвийн хүн чанарыг бүхэл хугацаанд хэвээр хадгалсан, учир нь Бурхан нэгэнт бие махбод болсон болохоор Тэр махбодод, энгийн хүн чанартай махбодод амьдарсан юм. Тэр Өөрийн үйлчлэлийг хэрэгжүүлж байна уу, үгүй юу гэдгээс үл хамааран, Түүний махан биеийн энгийн хүн чанарыг арилгаж болохгүй, учир нь хүн чанар бол махан биеийн үндсэн мөн чанар билээ. Есүсийг Өөрийнхөө үйлчлэлийг хэрэгжүүлэхээс өмнө Түүний махан бие тун хэвийн хэвээр байж, хүний жирийн бүх үйл ажиллагааг гүйцэтгэж байсан; Тэрээр ердөө ч ер бусын байдлаар гарч ирээгүй, ямар ч гайхалтай тэмдэг үзүүлээгүй. Тэр үед Тэрээр Бурхан шүтдэг маш энгийн хүн байсан, гэхдээ Түүний эрэл хайгуул нь өөр ямар ч хүнийхээс илүү үнэнч, илүү чин сэтгэлийн байсан билээ. Түүний тун хэвийн хүн чанар ингэж л илэрхийлэгдэж байсан юм. Өөрийнхөө үйлчлэлийг явуулахаас өмнө Тэр огтхон ч ажиллаагүй учраас хэн ч Түүний ялгамж чанарын талаар мэдэж байгаагүй, Түүний махан бие бусад бүх хүнийхээс өөр гэдгийг хэн ч хэлж чадаагүй, учир нь Тэр нэг ч ид шид үзүүлээгүй, Бурханы ажлын өчүүхэн хэсгийг ч гүйцэтгээгүй байсан. Гэсэн хэдий ч, Өөрийнхөө үйлчлэлийг гүйцэтгэж эхэлсний дараа Тэр хэвийн хүн чанарын гадаад бүрхүүлээ хадгалж, хүний хэвийн саруул ухаантай амьдарсан боловч Бурханы Өөрийнх нь ажлыг хийж, Христийн үйлчлэлийг Өөртөө авч, мах цуснаас бүрдсэн, үхэх үйлтэй хүмүүсийн хийж чадахааргүй ажлыг хийж эхлэсэн учраас Түүнд хэвийн хүн чанар байхгүй бөгөөд бүр ердийн махан бие биш, харин бүрэн бус махан бие гэж хүмүүс бодсон. Түүний гүйцэтгэсэн ажлын улмаас хүмүүс, Тэр бол махан биетэй, хэвийн хүн чанаргүй Бурхан гэлцсэн юм. Энэ нь алдаатай ойлголт, учир нь хүмүүс Бурхан бие махбодтой болохын ач холбогдлыг ухаараагүй. Энэхүү буруу ойлголт нь Бурханы махан биеэр хийсэн ажил нь хэвийн хүн чанартай махан биеэр илэрхийлэгдсэн бурханлаг ажил байснаас үүсэн гарсан. Бурхан махан биеэр хувцаслаж, махан бие дотор оршсон бөгөөд хүн чанартайгаар хийсэн Түүний ажил нь Түүний хүн чанарын хэвийн байдлыг бүрхэгдүүлсэн. Энэ учир шалтгааны улмаас хүмүүс Бурханд хүн чанар байхгүй гэж итгэсэн.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурханы оршдог махбодын мөн чанар

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих