Христийн сүмийн дуу “Төгс Хүчит Бурханы нэр дэлхийн бүх улсад гэрчлэгдсэн” (Lyrics)

2020-06-28

Хаанчлалын Хаан, Төгс Хүчит Бурхан гэрчлэгдсэнээс хойш, Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний хамрах хүрээ ертөнц даяар тарсан. Бурханы илрэлт зөвхөн Хятадад бус, бүх газарт гэрчлэгдсэн. Тэд Түүний ариун нэрийг дуудаж, ямар ч аргаар хамаагүй Бурханы нөхөрлөлийг эрэн хайж, Бурханы хүслийг ойлгож, чуулганд хамтдаа үйлчилж байна. Ариун Сүнс гайхалтай арга замаар ажилладаг. Төгс Хүчит Бурхан, хаанчлалын хаан гэрчлэгдсэн. Үнэхээр Төгс Хүчит Бурханы нэр бүх улс, бүх газарт гэрчлэгдсэн.

Улсууд хэл яриагаараа хоорондоо ялгаатай боловч чуулгануудыг нь холбосон нэг л Сүнс бий. Тэр Бурхантай нэг бөгөөд Түүнээс өөрцгүй нь эргэлзээгүй. Ариун Сүнс дуудахад дуу хоолой нь тэднийг сэрээдэг. Энэ бол Бурханы өршөөлийн дуу хоолой билээ. Тэд бүгдээрээ Төгс Хүчит Бурханы ариун нэрийг дууддаг. Тэд мөн магтан дуулдаг. Сүнсний ажилд ямар ч гажилт үгүй. Бүгд зөв замаар тууштай алхана. Тэд ердөө ч ухардаггүй. Хүний төсөөлшгүй, санаанд нь багтамгүй гайхамшгууд ар араасаа цувардаг. Төгс Хүчит Бурхан, хаанчлалын хаан гэрчлэгдсэн. Үнэхээр Төгс Хүчит Бурханы нэр бүх улс, бүх газарт гэрчлэгдсэн.

Төгс Хүчит Бурхан бол ертөнц дэх амийн Хаан билээ! Тэр суу алдартай сэнтийд сууж, бүх дэлхийг шүүдэг. Тэр бүх улс орныг захирч, удирддаг. Бүх хүн өвдөг сөгдөн, Түүнд залбирч, хамт байхаар Түүн рүү ойртдог. Бурханд хэр удаан итгэсэн чинь хамаагүй, байр суурь, чадвар чинь хэр өндөр байх нь хамаагүй. Хэрэв чи зүрхэндээ Бурхантай зөрчилддөг бол Тэр чамайг шүүвээс зохилтой. Түүний өмнө унаад чи шаналалтайгаар өчнө. Ингэж чи үйлийнхээ үр жимсийг хураана. Энэ уйлаан бол гал, хүхрийн нууран дахь тарчлааны чимээ, Бурханы төмөр саваагаар цээрлүүлэгдэх уйлаан, Христийн суудлын өмнөх шүүлт билээ. Төгс Хүчит Бурхан, хаанчлалын хаан гэрчлэгдсэн. Үнэхээр Төгс Хүчит Бурханы нэр бүх улс, бүх газарт гэрчлэгдсэн. Үнэхээр Төгс Хүчит Бурханы нэр бүх улс, бүх газарт гэрчлэгдсэн.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих