Төгс Хүчит Бурханы үгийн уншлага | “Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг”

Хуваалцах

Цуцлах