Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III Бурханы эрх мэдэл (II)” (IV хэсэг)

Хуваалцах

Цуцлах