Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III Бурханы эрх мэдэл (II)” (VI хэсэг)

Хуваалцах

Цуцлах