Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө III Бурханы эрх мэдэл (II)” (VII хэсэг)

Хуваалцах

Цуцлах