Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө IV Бурханы ариун байдал (I)” (III хэсэг)

Хуваалцах

Цуцлах