“Цор ганц Бурхан Өөрөө IX Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж (III)” (I хэсэг)

Хуваалцах

Цуцлах