Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө V Бурханы ариун байдал (II)”(I хэсэг)

Хуваалцах

Цуцлах