Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө V Бурханы ариун байдал (II)” (IV хэсэг)

Хуваалцах

Цуцлах