Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө VI Бурханы ариун байдал (III)” (IV хэсэг)

Хуваалцах

Цуцлах