Бурханы үг | “Бурхан хүн хоёр амралтад хамт орох болно” (II хэсэг)

Хуваалцах

Цуцлах