“Бурхан бол Эхлэл ба Төгсгөл” Христийн сүмийн дуу

2020-06-04

Би бол Альфа ба Омега, Эхлэл ба Төгсгөл, Эхнийх ба Эцсийнх.

Илчлэл 22:13

Шинэ эрин үе нээхээр Бурхан махбод болоход

хуучин эрин төгссөн гэсэн үг.

Хүний дунд ажлаа хийхээр ирэх бүрд нь

шинэ тулаан эхэлсэн гэсэн үг.

Шинэ ажил үгүй бол хуучин нь төгсөхгүй.

Хуучин нь төгсдөггүй бол

Сатантай тулалдсаар буйн баталгаа.

Бурхан бол Эхлэл ба Төгсгөл.

Ажлаа Тэр Өөрөө явуулдаг,

бас хуучин эрин үеийг төгсгөхөөр биеэрээ Тэр ирэх ёстой.

Энэ нь Тэр Сатаныг ялдгийн баталгаа,

дэлхийг байлдан дагуулдгийн баталгаа.

Тэр бол Тариалагч бас Хураагч.

Бурхан бол Эхлэл ба Төгсгөл.

Хүмүүс дунд Бурхан ирж, шинэ ажил хийвэл

хүн Сатаны эзэмшлээс чөлөөлөгдөж чадна,

шинэ амьдрал, шинэ эхлэл олж авч чадна.

Эсвэл хүн Сатаны нөлөөнд хуучин эрин үедээ үүрд амьдарна.

Бурхан шинэ эрин үе удирдах бүр хүн нэг хэсэг чөлөөлөгдөнө.

Бурханы ажлаар хүн шинэ эринд орж,

Бурхан ялахад Түүнийг дагагчид ч ялна.

Бурхан бол Эхлэл ба Төгсгөл.

Ажлаа Тэр Өөрөө явуулдаг,

бас хуучин эрин үеийг төгсгөхөөр биеэрээ Тэр ирэх ёстой.

Энэ нь Тэр Сатаныг ялдгийн баталгаа,

дэлхийг байлдан дагуулдгийн баталгаа.

Тэр бол Тариалагч бас Хураагч.

Бурхан бол Эхлэл ба Төгсгөл.

Бурханы ажлаар хүн шинэ эринд орж,

Бурхан ялахад Түүнийг дагагчид ч ялна.

Бурхан бол Эхлэл ба Төгсгөл.

Ажлаа Тэр Өөрөө явуулдаг,

бас хуучин эрин үеийг төгсгөхөөр биеэрээ Тэр ирэх ёстой.

Энэ нь Тэр Сатаныг ялдгийн баталгаа,

дэлхийг байлдан дагуулдгийн баталгаа.

Тэр бол Тариалагч бас Хураагч.

Бурхан бол Эхлэл ба Төгсгөл.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих