Төгс Хүчит Бурханы үгийн уншлага | “Бурхан бол бүх бүтээлийн Эзэн”

Хуваалцах

Цуцлах