“Эцсийн өдрүүдэд Бурхан хүнийг үгээрээ шүүж, төгс болгодог” Христийн сүмийн дуу

2020-07-02

Бурхан үгээ хэлэхээр эцсийн өдрүүдэд махбод болсон.

Хүний амьдралд юу хэрэгтэйг,

юунд орох ёстойг харуулахаар,

Бурханы үйлс, бүхнийг чадагч байдлыг харуулахаар,

Бурханы гайхамшигт байдал, мэргэн ухааныг харуулахаар.

Бурханы гайхамшигт байдал, мэргэн ухааныг харуулахаар.

Бурхан үгээ хэлдэг олон арга замаар дамжуулан

хүн Бурханы ноёрхол, цар хүрээг,

Бурханы даруу, нууцлаг байдлыг,

хамгийн дээд Бурхан

бүхнээс дорд болж чадахыг хардаг.

Түүний үгийн зарим нь Сүнсний өнцгөөс шууд хэлэгддэг,

зарим нь хүний өнцгөөс шууд хэлэгддэг

ба зарим нь гуравдагч хүний өнцгөөс хэлэгддэг.

Үүнээс Бурханы ажлын арга зам нь ихээхэн өөр өөр байдаг гэдгийг харж болох ба

Тэр үгээр дамжуулан үүнийг харах боломжийг хүнд олгодог.

Энэ эрин үеийн үндсэн ажил нь

хүний амийг үгээр хангах билээ.

Энэ нь хүний уг чанар, ялзралыг илчилж,

хүний мэдлэг, соёл,

хуучинсаг бурангуй сэтгэхүй, шашны үзлийг хаяхын тулд юм.

Бүгдийг ил болгож, Бурханы үгээр цэвэрлэх ёстой.

Эцсийн өдрүүдэд хүнийг төгс болгохын тулд Бурхан

тэмдэг, гайхамшиг биш, үгийг ашигладаг.

Үгс илчилж, шүүн гэсгээдэг.

Мөн хүнийг бүх талаар төгс болгодог.

Үгс илчилж, шүүн гэсгээдэг.

Мөн хүнийг бүх талаар төгс болгодог.

Бурханы үгээс хүн хайр татам байдлыг нь, мэргэн ухааныг нь хардаг.

Хүн Бурханы зан чанарыг ойлгодог

Бурханы үгээс тэр Бурханы үйлсийг хардаг.

Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы үндсэн зорилго нь Үг нь махбодоор илрэх

ажлын үе шатыг биелүүлэх билээ.

Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний нэг хэсэг билээ.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих