Magtan duu “Бурхан эцсийн өдрүүдэд бүх зан чанараа илчилсэн” (үгтэй)

2020-06-14

Дэлхийг бүтээгдсэнээс хойш өнөөг хүртэл

Бурханы Сүнс ийм агуу ажил хийсэн.

Тэр өөр өөр эрин үед, өөр үндэстнүүдэд

өөр өөр ажлыг хийсэн юм.

Эрин үе бүрийн хүмүүс Түүний

өөр өөр зан чанарыг хардаг.

Энэ нь хүмүүст аяндаа илчлэгддэг,

өөр өөр ажлаар дамжин үзэгддэг.

Тэр бол өршөөл энэрэл,

өгөөмөр сэтгэлээр дүүрэн Бурхан.

Тэр бол хүмүүсийн нүглийн тахил бөгөөд хоньчин.

Гэхдээ Тэр бас хүний шүүлт,

хараал, гэсгээлт билээ.

Тэр хүнийг газар дээр

хоёр мянган жилээс ч удаан удирдаж,

хүнийг нүглээс золин аварч чадсан.

Өөрийг нь мэддэггүй бүх хүнийг Тэр

байлдан дагуулж чаддаг.

Тэр тэднийг хараат байлгаж чаддаг,

ингэж бүгд захирагддаг.

Эцэстээ Тэр дэлхий дахины

хүмүүст байх бузар, зөвт бус

бүхнийг шатаах болно.

Ингэж хүмүүс Тэр бол ариун,

гайхамшигтай, хүнийг шүүдэг

Бурхан гэдгийг тодорхой харна.

Тэр бол өршөөл энэрэл,

өгөөмөр сэтгэлээр дүүрэн Бурхан.

Тэр бол хүмүүсийн нүглийн тахил бөгөөд хоньчин.

Гэхдээ Тэр бас хүний шүүлт,

хараал, гэсгээлт билээ.

Муу хүн төрөлхтний хувьд, Тэр бол шатаагч гал,

хүний нүглийг шүүх шүүлт бөгөөд

шийтгэл оноож чаддаг.

Төгс болгуулах хүмүүст Тэр бол гай зовлон,

шалгалт, харьцалт ба засалт,

бас тайтгарал, дэмжлэг, үгийн хангалт билээ.

Таягдуулах хүмүүст Тэр бол шийтгэл

бас залхаан цээрлүүлэлт.

Тэр бол өршөөл энэрэл,

өгөөмөр сэтгэлээр дүүрэн Бурхан.

Тэр бол хүмүүсийн нүглийн тахил бөгөөд хоньчин.

Гэхдээ Тэр бас хүний шүүлт,

хараал, гэсгээлт билээ.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих