“Бурханы эрх мэдэл жинхэнэ, бодитой” Magtan duu (Lyrics)

2020-04-22

Хүч чадал, эрх мэдлийг Бурхан эзэмшдэг хэдий ч

эрх мэдэл нь хоосон биш, үнэн, бодит.

Түүний хүч чадлын жинхэнэ чанар,

бодит байдал аажмаар илчлэгдэж,

Түүний бүтээл, бүх зүйлд тавих хяналт болон

хүнийг удирдан чиглүүлэх явцад биеллээ олдог.

Бурханы хүч чадал, эрх мэдэл

бүх зүйл дээр ямагт илчлэгддэг.

Энэ нь Түүнд эрх мэдэл оршдогийг харуулдаг,

учир нь Тэр хүч чадал, эрх мэдлээ ашиглан

ажлаа цааш үргэлжлүүлж,

бүх зүйлийг удирдан захирдаг.

Хүч чадлыг нь элч нар эсвэл

тэнгэрэлчүүд нь орлож чадахгүй.

Тэр хүч чадал, эрх мэдлийг ганцаар хэрэгжүүлдэг.

Үүнд бүх хүн төрөлхтөн эргэлзэх ёсгүй.

Хүн төрөлхтөн, орчлон ертөнц, бүх зүйлийг захирах

Бурханы арга, өнцөг, нарийн учир бүр нь,

хийсэн бүх ажил, бүхний тухай мэдлэг нь

Бурханы хүч чадал, эрх мэдэл бол

хоосон үгс биш, үнэн бодит зүйл гэдгийн

эргэлзээгүй, тодорхой баталгаа билээ.

Бурханы хүч чадал, эрх мэдэл

бүх зүйл дээр ямагт илчлэгддэг.

Энэ нь Түүнд эрх мэдэл оршдогийг харуулдаг,

учир нь Тэр хүч чадал, эрх мэдлээ ашиглан

ажлаа цааш үргэлжлүүлж,

бүх зүйлийг удирдан захирдаг.

Хүч чадлыг нь элч нар эсвэл

тэнгэрэлчүүд нь орлож чадахгүй.

Тэр хүч чадал, эрх мэдлийг ганцаар хэрэгжүүлдэг.

Үүнд бүх хүн төрөлхтөн эргэлзэх ёсгүй.

Тэнгэрэлч мөн элчүүд агуу хүчтэй мэт харагддаг.

Магадгүй Тэд гайхамшгийг үзүүлж,

Бурханы даалгасан зүйлийг хийлээ ч эцсийн эцэст

Бурханы даалгаврыг л гүйцэлдүүлсэн.

Тэдний үйлдэл, Бурхантай адил

эрх мэдэл эзэмшсэний баталгаа биш.

Учир нь оршин байсан, байгаа, байх

бүгдийг бүтээж, захирах эрх мэдэл хэнд ч үгүй.

Эрх мэдлийг нь хэн ч хэрэгжүүлж,

харуулж чадахгүй.

Бурханы хүч чадал, эрх мэдэл

бүх зүйл дээр ямагт илчлэгддэг.

Энэ нь Түүнд эрх мэдэл оршдогийг харуулдаг,

учир нь Тэр хүч чадал, эрх мэдлээ ашиглан

ажлаа цааш үргэлжлүүлж,

бүх зүйлийг удирдан захирдаг.

Хүч чадлыг нь элч нар эсвэл

тэнгэрэлчүүд нь орлож чадахгүй.

Тэр хүч чадал, эрх мэдлийг ганцаар хэрэгжүүлдэг.

Үүнд бүх хүн төрөлхтөн эргэлзэх ёсгүй.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих