Христийн сүмийн дуу “Бурхан хүн төрөлхтөнд илүү сайхан маргаашийг бүтээдэг” Акапелла

2020-12-19

Бурханы эргэн ирэлтийг угтдаг Канааны тариачдад

сайн үр жимсээ Тэр хайрлаж.

Бурханы эргэн ирэлтийг угтдаг Канааны тариачдад

сайн үр жимсээ Тэр хайрлаж,

тэнгэр болон хүн үүрд оршихыг хүсдэг.

Хүн бас тэнгэр мөнхөд амраасай гэж Бурхан хүсдэг.

Мөнх ногоон нарс Өөртэй нь үүрд хамт байхыг,

Өөртэй нь үүрд хамт байхыг,

өв тэгш эрин үед хамтдаа орох үед

тэнгэрүүдийг үүрд дагаасай гэж л Бурхан хүсдэг,

тэнгэрүүдийг үүрд дагаасай гэж л Бурхан хүсдэг.

Бурхан хүний хүрэх газрыг хүнд хайрлаж,

бүх баялгаа үлдээдэг.

Хүний зүрх сэтгэлийн талбайд Тэр амийн үр тариалдаг.

Бүх амиа хүмүүсийн дунд цацдаг.

Бурхан хүнд үүрдийн дурсамж үлдээж,

Өөрийн бүх хайрыг үлдээдэг.

Хүний нандигнадаг бүхнийг Тэр өгдөг.

Хүний нандигнадаг бүхнийг Тэр өгдөг.

Бурхан Өөрийгөө хүн төрөлхтөнд аль хэдийн бүрэн дүүрэн өгсөн.

Тэр Өөрийн бүх амийг хүн төрөлхтөнд өгдөг.

Бурхан чимээгүй шаргуу ажиллаж,

хүн төрөлхтөнд зориулсан хайрын сайхан газрыг хагалдаг.

Хүнд тэр ямар ч шаардлага тавиагүй.

Хүний зохицуулалтад үргэлж захирагдаж,

хүн төрөлхтний төлөө илүү сайхан маргаашийг бүтээдэг,

хүн төрөлхтний төлөө илүү сайхан маргаашийг бүтээдэг.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих