Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
“Ялалтын Дуу” киноны хэсэг: Эзэн яагаад эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлыг хийхээр буцаж ирдэг вэ?“Ялалтын Дуу” киноны хэсэг: Эзэн яагаад эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлыг хийхээр буцаж ирдэг вэ? Сайн мэдээний кино “Сэхээрэл” киноны клип: Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил эхэллээСайн мэдээний кино “Сэхээрэл” киноны клип: Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил эхэллээ “Амийн ус Сэнтийнээс урсдаг” киноны онцлох хэсэг: Бурханы ажлын мөрийг хэрхэн хайх вэ(Монгол хэлээр)“Амийн ус Сэнтийнээс урсдаг” киноны онцлох хэсэг: Бурханы ажлын мөрийг хэрхэн хайх вэ(Монгол хэлээр) Киноны онцлох хэсэг: Бурхан яагаад эцсийн өдрүүдэд шүүлтийн ажил гүйцэтгэдэг вэ? (Монгол хэлээр)Киноны онцлох хэсэг: Бурхан яагаад эцсийн өдрүүдэд шүүлтийн ажил гүйцэтгэдэг вэ? (Монгол хэлээр) Киноны клип: Бурханы эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажил шийтгэл үү аврал уу? (Монгол хэлээр)Киноны клип: Бурханы эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажил шийтгэл үү аврал уу? (Монгол хэлээр) Киноны клип: Бурхан эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлыг хийхдээ үг ашигладаг (Монгол хэлээр)Киноны клип: Бурхан эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлыг хийхдээ үг ашигладаг (Монгол хэлээр) Бурхан, эцсийн өдрүүдэд хүнийг шүүж, ариусгахын тулд үнэнийг ашигладаг (Монгол хэлээр)Бурхан, эцсийн өдрүүдэд хүнийг шүүж, ариусгахын тулд үнэнийг ашигладаг (Монгол хэлээр) “Урхи зангыг сэт цохь” киноны клип: Бурхан хүнийг Сатаны нөлөөнөөс хэрхэн авардаг тухай“Урхи зангыг сэт цохь” киноны клип: Бурхан хүнийг Сатаны нөлөөнөөс хэрхэн авардаг тухай Христийн суудлын өмнөх шүүлтийг туулж, амийг хүлээн авсан тухай гэрчлэлүүд (Монгол хэлээр)Христийн суудлын өмнөх шүүлтийг туулж, амийг хүлээн авсан тухай гэрчлэлүүд (Монгол хэлээр) Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил ба Эзэн Есүсийн ажлын ялгаа юу вэ? (Монгол хэлээр)Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил ба Эзэн Есүсийн ажлын ялгаа юу вэ? (Монгол хэлээр) “Эргэн ирсэн тэр хэн бэ” киноны клип: Зөвхөн Бурхан л шүүлтийн ажлыг хийж чадна ( Монгол хэлээр)“Эргэн ирсэн тэр хэн бэ” киноны клип: Зөвхөн Бурхан л шүүлтийн ажлыг хийж чадна ( Монгол хэлээр) “Эргэн ирсэн тэр хэн бэ” киноны клип:  Христийн Суудлын ѳмнө шүүлт туулсан тухай гэрчлэлүүд“Эргэн ирсэн тэр хэн бэ” киноны клип: Христийн Суудлын ѳмнө шүүлт туулсан тухай гэрчлэлүүд

Киноны клип: Бурханы эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажил шийтгэл үү аврал уу? (Монгол хэлээр)

Кино клипүүд   640  

Танилцуулга

Киноны клип: Бурханы эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажил шийтгэл үү аврал уу? (Монгол хэлээр)


Зарим хүмүүс Бурханы үгийг уншаад хүн төрөлхтнийг шүүж, яллаж, хараадаг хахир зүйл байна гэж ойлгодог. Хэрвээ Бурхан хүмүүсийг шүүж, хараадаг юм бол тэд яллагдаж, шийтгэгдэхгүй гэж үү хэмээн боддог. Ийм төрлийн шүүлтийг яаж хүн төрөлхтнийг ариусгажж, аврахын тулд гэж хэлж чадаж байна вэ? Бурханы үгэнд ингэж өгүүлдэг: “Бурханы хараадаг зүйл бол хүний дуулгаваргүй зан, Түүний шүүдэг зүйл бол хүний нүгэл юм.”“Үгийн хатуу чанд илчлэлт нь бүгд чамайг зөв замд хөтлөх зорилгын төлөө юм” (“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос). Бурханы эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлыг ойлгох зөв арга зам юу вэ?


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд