Христийн сүмийн дуу “Бурханы шүүлт бол хайр” (Дууны үгтэй)

2020-01-16

Эцэстээ хүн ямар гэрчлэл хийдэг вэ?

Тэд Бурхан бол зөвт гэдгийг

Тэр бол уур хилэн, гэсгээлт,шүүлт гэдгийг гэрчилдэг.

Хүн Бурханы зөвт байдлыг гэрчилдэг.

Хүнийг төгс болгохын тулд Бурхан шүүлт хэрэглэдэг.

Тэр хүмүүсийг хайрлаж, аварсаар ирсэн.

Гэвч Түүний хайр хэр ихийг агуулдаг вэ?

Шүүлт, сүр жавхлан, хараал ба уур хилэн.

Тэр Өөрийгөө хайрлуулахын тулд чамайг харааж,

махан биеийн мөн чанарыг мэдүүлдэг.

Чамайг сэрээж, өөдгүй байдлыг чинь мэдүүлэхийн тулд

Тэр чамайг гэсгээдэг.

Тиймээс Бурханы шүүлт, сүр жавхлан, хараал,

чиний дотор харуулдаг зөвт байдал,

Түүний хийдэг бүхэн чамайг төгс болгохын тулд юм.

Энэ бол та нарын дотор буй Бурханы хайр.

Өнгөрсөнд Бурхан хүнийг хараасан ч

тэднийг ёроолгүй нүхэнд хаяагүй,

үхүүлээгүй, итгэлийг нь цэвэршүүлсэн.

Бурханы зорилго нь тэднийг төгс болгох байсан.

Махан биеийн мөн чанар бол Сатаных.

Бурхан үүнийг үнэхээр зөв хэлсэн.

Гэвч Бурханы үйлдсэн зүйлс

Түүний айлдсанаар бүтдэггүй.

Тэр Өөрийгөө хайрлуулахын тулд чамайг харааж,

махан биеийн мөн чанарыг мэдүүлдэг.

Чамайг сэрээж, өөдгүй байдлыг чинь мэдүүлэхийн тулд

Тэр чамайг гэсгээдэг.

Тиймээс Бурханы шүүлт, сүр жавхлан, хараал,

чиний дотор харуулдаг зөвт байдал,

Түүний хийдэг бүхэн чамайг төгс болгохын тулд юм.

Энэ бол та нарын дотор буй Бурханы хайр.

Тиймээс Бурханы шүүлт, сүр жавхлан, хараал,

чиний дотор харуулдаг зөвт байдал,

Түүний хийдэг бүхэн чамайг төгс болгохын тулд юм.

Энэ бол та нарын дотор буй Бурханы хайр.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих