Христийн магтан дуу “Бурхан хүнийг төгс болгохын тулд шалгаж, цэвэршүүлдэг” (үгтэй)

Христийн магтан дуу “Бурхан хүнийг төгс болгохын тулд шалгаж, цэвэршүүлдэг” (үгтэй)

89 |2020-02-15

Хэрэв чи Бурханд итгэдэг бол Түүнд захирагдан,

үнэнийг хэрэгжүүлж, үүргээ биелүүлэх ёстой.

Туулах ёстой зүйлээ ойлгох ёстой.

Шүүлт, сахилгажуулалтыг туулсан боловч чи

хэзээ Бурхан чамтай харьцаж, ахилгажуулж байгааг

хэлж мэдэхгүй бол эдгээр нь огт нэмэргүй.

Ганц удаа цэвэршүүлэлт туулах нь хангалтгүй

үргэлжлүүлээд, үргэлжлүүлээд л байх хэрэгтэй.

Хөөе Бурханыг хайрлах нь эцэс төгсгөлгүй, өү, өү.

Хөөе, энэ бол хил хязгааргүй хичээл.

Хүн дэх Бурханы ажил гайхалтай байх тусам

төдий чинээ үнэ цэнэ, утга учиртай байдаг.

Чиний хувьд ойлгомжгүй байх тусам,

үзэлтэй чинь таарахгүй байх тусам

Бурханы ажил чамайг улам байлдан дагуулж,

олж авч, төгс болгож чаддаг.

Бурхан хүнийг цэвэршүүлэх үед хүн зовлон туулж,

Бурханыг улам хайрлаж,

Бурханы хүч хүнээс улам их харагддаг.

Гэвч цэвэршүүлэлт нь бага байвал

хүний хайр бага,

Бурханы хүч чадал түүнээс бага харагддаг.

Цэвэршүүлэлт, өвчин, зовлон их байх тусам

Бурханыг хайрлах хайр нь төдий чинээ гүнзгий

Бурханд итгэх итгэл нь төдий чинээ үнэнч,

Бурханы тухай мэдлэг нь илүү гүн, илүү гүн байна.

Хөөе Бурханыг хайрлах нь эцэс төгсгөлгүй, өү, өү.

Хөөе, энэ бол хил хязгааргүй хичээл.

Хүн дэх Бурханы ажил гайхалтай байх тусам

төдий чинээ үнэ цэнэ, утга учиртай байдаг.

Чиний хувьд ойлгомжгүй байх тусам,

үзэлтэй чинь таарахгүй байх тусам

Бурханы ажил чамайг улам байлдан дагуулж,

олж авч, төгс болгож чаддаг.

Агуу цэвэршүүлэлт, сахилгажуулалт туулдаг хүмүүс

Бурханыг гүнээ хайрлаж, илүү сайн мэддэг.

Нэг ч удаа харьцалт туулаагүй хүмүүс

зөвхөн өнгөц мэдлэгтэй байдаг.

Сахилгажуулж харьцсаны дараа

хүмүүс Бурханы тухай үнэн мэдлэгийг ярьдаг.

Хүн дэх Бурханы ажил гайхалтай байх тусам

төдий чинээ үнэ цэнэ, утга учиртай байдаг.

Чиний хувьд ойлгомжгүй байх тусам,

үзэлтэй чинь таарахгүй байх тусам

Бурханы ажил чамайг улам байлдан дагуулж,

олж авч, төгс болгож чаддаг.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах