Христийн магтан дуу “Үнэнийг хүлээн авсан зөвхөн тэр хүмүүс Бурханы дууг сонсоно” (Lyrics)

2020-02-17

Бурхан харагддаг газарт

Бурханы дуу, үнэний илэрхийлэл байдаг.

Үнэнийг хүлээн авсан тэр хүмүүс

зөвхөн Бурханы хоолойг сонсож, Түүний илрэлтийг харна.

“Боломжгүй” гэсэн бодлоо хаяцгаа!

Боломжгүйн тухай бодол чинь биелэх болно.

Бурханы мэргэн ухаан тэнгэрээс дээш дүүлнэ.

Түүний бодол, ажил

бүх хүмүүсийн бодлоос хэтэрнэ.

Бүр бүтэхгүй зүйлс нь улам их үнэнийг хайна.

Хүний ойлголтоос хэтэрсэн бүхэн

Бурханы хүслийг илүү их агуулдаг.

Тэр хаана харагдахаас хамаагүй,

Бурхан Бурханаараа байна, Бурхан Бурханаараа байна.

Түүний илрэлээс үл хамааран,

Түүний мөн чанар үл өөрчлөгдөнө.

Өөрийн үзлээ орхицгоо,

зүрхээ тайвшруулан эдгээр үгсийг унш.

Хэрэв үнэнийг мэдэхээр тэмүүлж буй бол

Бурхан чамд Өөрийн хүсэл, үгсээ мэдүүлнэ.

Бурханы зан чанар хувирдаггүй

Тэр хаана ч гишгэсэн хүн төрлөхтний Бурхан хэвээр.

Есүс бол бүх Израйлчуудын Бурхан,

Ази, Европ бүх ертөнцийн Бурхан.

Бурханы хүслийг Түүний үгнээс эрэлхийл,

Түүний илрэлтийг ол, Түүний мөрийг дага.

Бурхан бол үнэн, зам мөн амь.

Түүний үг ба илрэлт зэрэг оршдог.

Түүний зан чанар, хөлийн мөр

хүмүүст үргэлж мэдэгддэг.

Ахан дүүсээ,

энэ үгнээс Бурханы илрэлтийг харна гэж найдаж байна.

Бурханы илрэлтийг харахыг хүлээсэн бүх хүмүүст зориулж бэлдсэн

шинэ эрин, шинэ тэнгэр, газарт Түүнийг даган оч.

Өөрийн үзлээ орхицгоо,

зүрхээ тайвшруулан эдгээр үгсийг унш.

Хэрэв үнэнийг мэдэхээр тэмүүлж буй бол

Бурхан чамд Өөрийн хүсэл, үгсээ мэдүүлнэ.

Өөрийн үзлээ орхицгоо,

зүрхээ тайвшруулан эдгээр үгсийг унш.

Хэрэв үнэнийг мэдэхээр тэмүүлж буй бол

Бурхан чамд Өөрийн хүсэл, үгсээ мэдүүлнэ.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих