Төгс Хүчит Бурханы үгийн уншлага | “Бүхий л зүйлс Бурханы үгээр биелдэг”

Хуваалцах

Цуцлах