Христийн сүмийн кино “Зүүднээсээ сэрсэн нь” Трейлер (монгол хэлээр)

2018-11-05

Ю Фан бол Эзэн Есүст итгэдэг бусад олонхүнтэй ижил нэгэн—Эзэн Есүс цовдлуулж байхдаа хүн төрөлхтнийг нүглээс нь хэдийн уучилсан, тэрээр итгэлээрээ дамжуулан зөвтгөгдсөн бөгөөд бүхнийг орхиж, Эзэний төлөө шаргуу ажиллаж байгаа цагт Эзэн Есүсийг эргэн ирэх үед тэнгэрийн хаанчлалд гарцаагүй орох болно гэж тэр боддог. Гэтэл түүний хамтран зүтгэгчид эргэлзэнэ: Бид Эзэнд итгэснээр уучлагдсан бөгөөд золиос гаргаж, Эзэний төлөө өөрсдийгөө зарцуулж чаддаг боловч бид байнга нүгэл үйлдэж, Эзэнийг эсэргүүцдэг. Энэ маягаар бид үнэхээр тэнгэрийн хаанчлалд орж чадах болов уу? ... Ю Фан Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы гэрчлэгчидтэй нөхөрлөж, мэтгэлцсэний дараа Эзэний ирэлт болон тэнгэрийн хаанчлалд орох тухай нууцыг ойлгон, эцэст нь өөрийн зүүднээс сэрнэ ...

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих