“Чи Бурханд гэрчлэл хийдэг нэгэн байхыг хүсэж байна уу?” Бурханы үгийн магтан дуу (дууны үг)

2020-05-08

Ажлын гурван үе шат төгсгөлдөө ирэхэд

Бурханд гэрчлэл хийх

бүлэг хүмүүс бүтээгдэх болно.

Энэ хүмүүс бүгд Бурханыг мэдэж,

үнэнийг хэрэгжүүлэх чадвартай байна.

Тэд бол Бурханд гэрчлэл хийх хүмүүс.

Тэд хүн чанар, мэдрэмжийг эзэмшинэ.

Тэд Бурханы авралын ажлын гурван үе шатыг мэднэ.

Энэ бүлэг хүмүүс дотор та нар бүгд,

магадгүй хагас чинь, эсвэл

бүр цөөхөн нь ч багтаж болно.

Энэ нь та нарын хүсэл ба

шаргуу эрэл хайгуулаас хамаардаг.

Тэд бол 6000 жилийн удирдлагын ажлын

биелэлтийг төлөөлөгчид юм.

Тэд бол Бурханы ажлын үр жимс.

Энэ бүлэг хүмүүс бол Сатаны эцсийн ялагдлыг

хамгийн хүчтэй гэрчлэгчид юм.

Тэд бол Бурханы ажлын үр жимс.

Бурханыг гэрчилдэг хүмүүс

Бурханы амлалтыг олж авна.

Тэд Бурханы хүч чадал, гэрчлэлтэйгээр

эцсээ хүртэл үлдэх болно.

Энэ бүлэг хүмүүс дотор та нар бүгд,

магадгүй хагас чинь, эсвэл

бүр цөөхөн нь ч багтаж болно.

Энэ нь та нарын хүсэл ба

шаргуу эрэл хайгуулаас хамаардаг.

Энэ бүлэг хүмүүс дотор та нар бүгд,

магадгүй хагас чинь,

эсвэл бүр цөөхөн нь ч багтаж болно.

Энэ нь та нарын хүсэл ба

шаргуу эрэл хайгуулаас хамаардаг.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих