Христийн сүмийн дуу “Итгэгчид Бурханы мөрийг ойр дагах ёстой” (Lyrics)

2020-08-04

Хүн Бурханд итгэдэг учраас Түүний мөрийг ойр дагах ёстой.

Хоосон сургаалыг боол мэт дагагсдыг Ариун Сүнсний ажил ялган зайлуулдаг.

Эрин үе бүхэнд Бурхан шинэ ажил эхлүүлж, хүмүүст шинэ эхлэлийг авчирдаг.

“Ехова бол Бурхан”, “Есүс бол Христ” гэх нэг эриний үнэнийг баримталбал хүн

Ариун Сүнсний ажилтай хөл нийлүүлэхгүй, ажлыг нь хэзээ ч олж авахгүй.

Хүн Бурханд итгэдэг учраас Түүний мөрийг ойр дагах ёстой.

Алхам алхмаар Бурханыг дагаж, “Хургыг хаа яваа газар нь дагах” ёстой.

Үнэн замыг хайдаг ийм хүмүүс л Сүнсний ажлыг мэддэг билээ.

Хургыг эцсээ хүртэл дагагсад л сүүлчийн ерөөлийг хүртдэг билээ.

Эцсээ хүртэл дагадаггүй хүмүүс, Ариун Сүнсний ажилтай хөл нийлүүлдэггүй,

хуучин ажилтай л зууралдагсад Бурханд үнэнч болж чадаагүй.

Тэд Бурханыг эсэргүүцдэг хүмүүс болж, шинэ эрин үед гологддог билээ.

Эцэстээ тэд бүгд шийтгэл хүртэнэ. Тэднээс хөөрхийлөлтэй хүн байх уу?

Хүн Бурханд итгэдэг учраас Түүний мөрийг ойр дагах ёстой.

Алхам алхмаар Бурханыг дагаж, “Хургыг хаа яваа газар нь дагах” ёстой.

Үнэн замыг хайдаг ийм хүмүүс л Сүнсний ажлыг мэддэг билээ.

Хургыг эцсээ хүртэл дагагсад л сүүлчийн ерөөлийг хүртдэг билээ.

Хуулийг махчлан баримтлагсад хуульд илүү үнэнч байх тусмаа

Бурханыг эсэргүүцдэг босогчид болдог.

Одоо Хууль биш, Хаанчлалын эрин үе тул

урьд нь хийгдсэн бүх ажилтай өнөөдрийн ажлыг харьцуулах аргагүй;

өнгөрсөн ажлыг өнөөгийн ажилтай харьцуулшгүй.

Бурханы ажлыг даган хүний хэрэгжүүлэлт ч өөрчлөгдсөн;

хуулийг баримталж, загалмай үүрэхээ больсон.

Иймээс хууль, загалмайд хүмүүс үнэнч байх нь Бурханаас сайшаал хүртэхгүй.

Хүн Бурханд итгэдэг учраас Түүний мөрийг ойр дагах ёстой.

Алхам алхмаар Бурханыг дагаж, “Хургыг хаа яваа газар нь дагах” ёстой.

Үнэн замыг хайдаг ийм хүмүүс л Сүнсний ажлыг мэддэг билээ.

Хургыг эцсээ хүртэл дагагсад л сүүлчийн ерөөлийг хүртдэг билээ.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих