Христийн сүмийн кино “Сүнсэндээ ядуу хүмүүс ерөөлтэй еэ” Чи Эзэнийг угтаж авсан уу (Монгол хэлээр)

2018-12-11

Чо Ёнхань нь Өмнөд Солонгосын чуулганы пастор юм. Тэрээр олон арван жил Эзэнд идэвхийлэн үйлчилсэн бөгөөд итгэгчдээсээ гүн хүндлэл хүлээжээ. Сүүлийн жилүүдэд түүний чуулган өдөр ирэх тусам улам эзгүй хоосон болов. Муу үйлс улам бүр түгээмэл болж, бүр тэрээр өөрийгөө нүгэлд хутгалдсан байгааг үргэлж анзаарах болжээ. Үүнээс үүдэн тэрээр туйлаас гутран, ихэд будилсан мэт санагджээ ... Ихээхэн эргэцүүлсний дараа тэрээр нүглээсээ салах зам олж чадна гэж найдаад Ариун Сүнсний ажилтай чуулганыг хайн, пасторын албан тушаалаа шийдвэртэйгээр өгч, өөрийн урсгалыг орхижээ. Тэрээр хэд хэдэн бүлэглэлд зочилсон боловч тэдний хоосрол, доройтол түүнийг улам төөрч будилан, аргаа барахад хүргэнэ. Тэрээр Эзэнд хандан: “Эзэн минь! Та хаана байна вэ?” хэмээн хашхирчээ. Чон Ёнхань эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы ажлыг судалж эхлээд, Төгс Хүчит Бурханы үгс эрх мэдэл, хүч чадлаар дүүрэн ба үнэн гэдгийг олж мэдэн, баярлан гайхширлаа. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы гэрч нарын нөхөрлөл, гэрчлэлийг сонссоны дараа Чо Ёнхань, Эзэн Есүст итгэгчийн хувиар тэрээр нүглээ өршөөлгөж, Бурханы нигүүлслээр аврагдсан гэдгээ, энэ нь Бурхан түүнийг дахин хэзээ ч нүгэлтэн гэж дуудахгүй гэсэн үг бөгөөд тэрээр Бурханы өмнө очиж, залбирч, Бурханы нигүүлсэл, ерөөлийг эдлэх эрхтэй гэдгээ Төгс Хүчит Бурханы үгээс ойлгожээ. Гэвч түүнд гүн шингэсэн нүгэлт уг чанараас үүдэн тэрээр нүгэлд хүлэгдэн, хянуулсан хэвээр тул ариун болж үл чадна. Зөвхөн эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы үгийн шүүлт ба гэсгээлтийг хүлээн зөвшөөрөх замаар л тэр аажмаар нүглээс чөлөөлөгдөж, ариусгалт болон авралыг үнэхээр олж, Бурханы хаанчлал руу Түүгээр хөтлүүлж чадна. Энэ үед Чо Ёнхань догдлолоор дүүрч, эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы ажлыг баяртайгаар хүлээн зөвшөөрч, Бурханы сэнтийн өмнө зогсохоор эргэн очно.

Энэ ведионы зарим материалыг:

“NASA”-аас авав

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих