Бурханы үг | “Нэршил болон ялгамж чанарын талаар” (I хэсэг)

Хуваалцах

Цуцлах