Киноны клип: Бие Махбодтой Болохын нууцыг тайлах нь (Монгол хэлээр)

Киноны клип: Бие Махбодтой Болохын нууцыг тайлах нь (Монгол хэлээр)

788 |2018-09-28

Хэдийгээр Эзэнд итгэдэг хүмүүс бүгд Эзэн Есүс бол махбод болсон Бурхан гэдгийг мэддэг ч, бие махбодтой болохын үнэнийг хэн ч үнэндээ ойлгодоггүй. Эзэн эцсийн өдрүүдэд ярьж, ажиллахаар махбодод дахин ирнэ гэж Библид зөгнөсөн. Хэрвээ бид бие махбодтой болсон Бурханыг мэдэхгүй бол Эзэний хоёр дах ирэлтийг угтах аргагүй болно. Иймээс бие махбодтой болсон Бурханыг мэдэх нь Эзэний эргэн ирэлтийг угтан авахын гол түлхүүр юм. Тэгэхээр бид бие махбод болсон Бурханыг яаж таних вэ?

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах