Христийн сүмийн дуу “Бурханы хайр татам байдлыг мэдэхийн тулд Түүний ажлыг туул” (үгтэй)

2020-05-19

Бурханы мөн чанар зөвхөн хүнээр итгүүлэх биш,

харин хүнээр хайрлуулах билээ.

Гэвч Бурханд итгэдэг олон хүн үүнийг мэдээгүй.

Бурханы хайрлам байдал ажлаар нь илэрдэг.

Хүмүүс хайр татам байдлыг нь зөвхөн

биечлэн туулж олж мэдэх боломжтой байдаг.

Бурханы хайр татам байдлыг

бодит туршлагаар мэдэрдэг.

Үүнийг бодит байдал дээр хараагүй л бол

хэн ч олж чадахгүй.

Хүн Бурханыг хайрлаж зүрхэлдэггүй,

хайрлахыг ч хичээдэггүй.

Бурхан хэчнээн хайр татмыг,

мөн хүнийг хайрладгийг,

хүн Бурханыг хайрлах ёстойг

тэд хэзээ ч олж мэдээгүй.

Бурханд хайр татам зүйл их.

Түүнтэй харилцахгүй бол харагддаггүй.

Бурханыг газарт ирэхэд

хүн бодит үйлсийг нь, хайр татмыг нь,

бодит, хэвийн зан чанарыг нь харж чадна.

Тэнгэр дэх Бурханы тухай мэдлэгээс

энэ бүхэн хавьгүй бодитой билээ.

Бурханд хайр татам зүйл их.

Бурханд хайр татам зүйл маш их.

Хүн тэнгэр дэх Бурханыг хэчнээн хайрладаг ч,

бодит биш, хүний санаагаар дүүрэн байдаг.

Газар дээрх Бурханыг гэх хайр нь

бага хэдий ч бодитой байдаг.

Бодит ажлаар хүнд Тэр Өөрийгөө мэдүүлж,

энэ мэдлэгээр хайрыг авдаг.

Хүмүүст хайрлуулахаар Бурхан дунд нь орж,

Өөрийн бодит байдлыг тэдэнд мэдрүүлдэг.

Петр Есүстэй хамт амьдраагүй бол

Есүсийг хайрлаж чадахгүй.

Иймд Есүсийг гэсэн үнэнч сэтгэл нь

Есүстэй хамт байснаас үүссэн.

Хүн Бурханыг хайрлаж зүрхэлдэггүй,

хайрлахыг ч хичээдэггүй.

Бурхан хэчнээн хайр татмыг,

мөн хүнийг хайрладгийг,

хүн Бурханыг хайрлах ёстойг

тэд хэзээ ч олж мэдээгүй.

Бурханд хайр татам зүйл их.

Түүнтэй харилцахгүй бол харагддаггүй.

Бурханыг газарт ирэхэд

хүн бодит үйлсийг нь, хайр татмыг нь,

бодит, хэвийн зан чанарыг нь харж чадна.

Тэнгэр дэх Бурханы тухай мэдлэгээс

энэ бүхэн хавьгүй бодитой билээ.

Бурханд хайр татам зүйл их.

Бурханд хайр татам зүйл маш их.

Бурхан махбод болоогүй бол

ажлыг нь туулж болохгүй байсан.

Тэгвэл Бурханыг гэх хүний хайранд

төсөөлөл, худал холилдох байв.

Тэнгэр дэх Бурханыг гэх хайр

газар дээрх Бурханыг гэх хайр шиг биш.

Тэнгэр дэх Бурханы тухай мэдлэг

харж болох бодит зүйл үү,

хүний туулсан зүйлд суурилдаггүй,

харин төсөөлөлд суурилдаг.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих