Хүлээлт киноны хэсэг–Бурханы хүслийг дагадаг хүмүүс л тэнгэрийн хаанчлалд орж чадна(Монгол хэлээр)

Хүлээлт киноны хэсэг–Бурханы хүслийг дагадаг хүмүүс л тэнгэрийн хаанчлалд орж чадна(Монгол хэлээр)

719 |2018-10-02

Ямар хүн тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөх вэ? Эзэн Есүс ингэж хэлжээ, “тэнгэрт байгаа Миний Эцгийн хүслийг биелүүлдэг хүн орно” (Матай 7:21). Гэвч тэнгэрлэг Эцэгийн хүслийг дагана гэдэг Эзэний нэрэнд үнэнч байж, Түүнд хичээнгүйлэн үйлчилж, загалмай үүрэхийн зовлонг туулах гэсэн үг бөгөөд бид эдгээрийг хийвэл тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөхийн тулд ердөө Эзэний хоёр дахь ирэлтийг ийнхүү харуулдан хүлээх хэрэгтэй хэмээн зарим хүн боддог. Эдгээр санаа нь Эзэний шаардлагатай нийцдэг үү? Энэхүү хэсэг танд хэлж өгөх болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах