“Хүлээлт” хэмээх сайн мэдээний киноны 3-р хэсэг: Бурханы хүслийг дагадаг хүмүүс л тэнгэрийн хаанчлалд орж чадна

2018-10-02

Ямар хүн тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөх вэ? Эзэн Есүс ингэж хэлжээ, “Харин тэнгэрт байгаа Миний Эцэгийн хүслийг биелүүлдэг хүн орно” (Матай 7:21). Гэвч тэнгэрлэг Эцэгийн хүслийг дагана гэдэг Эзэний нэрэнд үнэнч байж, Түүнд хичээнгүйлэн үйлчилж, загалмай үүрэхийн зовлонг туулах гэсэн үг бөгөөд бид эдгээрийг хийвэл тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөхийн тулд ердөө Эзэний хоёр дахь ирэлтийг ийнхүү харуулдан хүлээх хэрэгтэй хэмээн зарим хүн боддог. Эдгээр санаа нь Эзэний шаардлагатай нийцдэг үү? Энэхүү хэсэг танд хэлж өгөх болно.

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах