Өдөр тутмын Бурханы үг | “Чи итгэлийн талаар юу мэдэх вэ?” | Эшлэл 464

2020-09-04

Хүн Надад итгэдэг боловч Надад гэрчлэл хийж чаддаггүй ба Би Өөрийгөө таниулахаас өмнө хүн Намайг гэрчилж чадахгүй. Би бүтээлүүд болон бүх ариун хүнээс хол илүү гэдгийг л хүн хардаг бөгөөд Миний хийдэг ажлыг хүн хийж чадахгүй гэдгийг хардаг. Тиймээс Иудейчүүдээс эхлээд одоо үеийн хүмүүсийг хүртэл Миний алдарт үйл хэргийг харсан хэн боловч Намайг гэсэн сониуч зангаар дүүрдэг, гэвч ганц ч бүтээлийн ам Надад гэрчлэл хийж чадахгүй. Зөвхөн Миний Эцэг л Надад гэрчлэл хийсэн; Тэрээр Надад зориулан бүхий л бүтээлүүдийн дунд зам гаргаж өгсөн. Эс бөгөөс, Би хэрхэн ажиллах нь хамаагүй, Намайг бүтээлийн Эзэн гэдгийг хүн хэзээ ч мэдэж чадахгүй байх байв, учир нь хүн зөвхөн авахыг л мэддэг ба Миний ажлаас болж Надад итгэдэггүй. Би гэм зэмгүй бөгөөд аль ч талаараа нүгэлтэн биш учраас, Би олон тооны нууцуудыг тайлбарлаж чаддаг учраас, Би олон түмний дээр байдаг учраас эсвэл Надаас ихээхэн ашиг тус хүртсэн учраас л хүн Намайг мэддэг. Гэвч Намайг бүтээлийн Эзэн гэдэгт итгэдэг хүмүүс цөөхөн байдаг. Ийм учраас хүн яагаад Надад итгэдгээ мэддэггүй гэж Би хэлдэг; тэр Надад итгэхийн зорилго эсвэл ач холбогдлыг мэддэггүй. Хүний бодит байдал бол дутуу дулимаг, тийм болохоороо тэр Надад гэрчлэл хийхэд бараг тохирохгүй. Та нарт жинхэнэ итгэл маш бага байдаг бөгөөд хэтэрхий багыг олж авсан, иймээс та нарт маш бага гэрчлэл байдаг. Түүнчлэн та нар хэтэрхий багыг ойлгодог, та нарт хэтэрхий их зүйл дутагддаг, ийм болохоор та нар Миний үйл хэргийг гэрчлэхэд бараг таарахгүй. Та нарын шийдэмгий байдал нь үнэндээ үлэмж их, гэвч та нар Бурханы мөн чанарыг амжилттай гэрчилж чадна гэдэгтээ итгэлтэй байна уу? Та нарын туулж мэдэрсэн, үзэж харсан зүйл урьдны эш үзүүлэгчид болон ариун хүмүүсийнхээс давсан боловч та нар урьдны эдгээр эш үзүүлэгч болон ариун хүний үгнээс илүү гэрчлэл хийж чадах уу? Та нарт Миний хайрласан зүйл одоо Мосег давсан ба Давидаас илүү, тийм болохоор та нарын гэрчлэл Мосегийнхоос давж, та нарын үг Давидынхаас илүү байгаасай гэж Би хүсэж байна. Би та нарт зуу дахин илүүг өгдөг, тийм болохоор та нар Надад адилхан эргүүлэн төлөөсэй гэж Би хүсэж байна. Би бол хүн төрөлхтөнд амь хайрладаг Нэгэн гэдгийг та нар мэдэх ёстой, мөн та нар Надаас амь авсан бөгөөд Надад гэрчлэл хийх ёстой. Энэ бол та нарын үүрэг, үүнийг Би та нарт илгээсэн бөгөөд Миний төлөө та нарын хийх ёстой зүйл юм. Би та нарт Өөрийн бүх алдрыг хайрласан ба сонгогдсон ард түмэн болох Израильчуудын хэзээ ч аваагүй амийг та нарт хайрласан. Та нар Намайг гэрчилж, өөрсдийн залуу насыг Надад зориулж, амиа өгөх ёстой. Би Өөрийнхөө алдрыг хайрласан хэн боловч Надад гэрчлэл хийж, Миний төлөө амиа өгөх болно. Энэ нь хэдийнээ урьдчилан тогтоогдчихсон. Би та нарт Өөрийнхөө алдрыг хайрладаг нь та нарын зол заяа бөгөөд Миний алдрыг гэрчлэх нь та нарын үүрэг билээ. Хэрвээ та нар зөвхөн зол завшаан олж авахын тулд Надад итгэдэг бол Миний ажил тийм ч их ач холбогдолтой байхгүй байх байсан бөгөөд та нар өөрсдийн үүргийг биелүүлээгүй байх байсан юм. Израильчууд Миний өршөөл, хайр, агуу байдлыг л харсан ба Иудейчүүд Миний тэвчээр, золин авралыг л харсан. Тэд Миний Сүнсний ажлын тун багахныг харсан; тийм болохоор тэдний ойлголтын түвшин та нарын харсан сонссоны ердөө л арван мянганы нэг байсан байх. Та нарын харсан зүйлс тэдний дундах ахлах тахилчдынхаас ч илүү гардаг. Өнөөдөр та нарын ойлгосон үнэн тэднийхийг давдаг; та нарын өнөөдөр харсан зүйл Хуулийн эрин үе болон Нигүүлслийн эрин үед харсан зүйлээс ч илүү байдаг бөгөөд та нарын үзэж туулсан зүйл Мосе, Елиагийнхаас ч даван гардаг. Учир нь Израильчуудын ойлгосон зүйл бол зөвхөн Еховагийн хууль байсан, тэдний харсан зүйл зөвхөн Еховагийн нуруу байсан юм; Иудейчүүдийн ойлгосон зүйл нь зөвхөн Есүсийн золин аврал байсан, тэдний хүлээж авсан зүйл бол зөвхөн Есүсийн хайрласан нигүүлсэл байсан, мөн тэдний харсан зүйл нь Иудейчүүдийн гэрт байсан Есүсийн дүр төрх байлаа. Та нарын өнөөдөр хардаг зүйл бол Еховагийн алдар, Есүсийн золин аврал мөн Миний өнөөдрийн бүх үйл хэрэг билээ. Та нар бас Миний Сүнсний үгийг сонсож, Миний мэргэн ухааныг үнэлж, Миний гайхамшгийг мэдэж авч, Миний зан чанарын талаар олж мэдсэн. Би бас та нарт Өөрийн удирдлагын төлөвлөгөөгөө бүгдийг нь ярьсан. Та нарын харсан зүйл бол ердөө л элэгсэг, өршөөнгүй Бурхан биш, харин зөвт байдлаар дүүрэн Нэгэн билээ. Та нар Миний гайхамшигт ажлыг харсан, мөн Намайг ширүүн уур хилэн, сүр жавхлангаар дүүрэн болохыг ч мэдсэн. Түүнээс гадна, та нар Намайг Израилийн гэрт Өөрийн дүрэлзсэн хилэнг буулгасан гэдгийг мэдсэн ба өнөөдөр энэ нь та нар дээр ирсэн. Та нар Исаиа, Иохан нараас ч илүүтэйгээр Миний тэнгэр дэх нууцуудыг ойлгосон; та нар өмнөх үеийн бүх ариун хүнээс илүүгээр Миний хайр татам байдал болон хүндтэй байдлыг мэддэг. Та нарын хүлээн авсан зүйл бол зөвхөн Миний үнэн, зам, амь биш, харин Иоханыхаас ч илүү агуу үзэгдэл болоод илчлэл юм. Та нар олон нууцыг ойлгож, Миний үнэн царайг харсан; та нар Миний ихээхэн шүүлтийг хүлээн зөвшөөрч, Миний зөвт зан чанарын ихээхнийг мэдсэн. Иймээс та нар эцсийн өдрүүдэд төрсөн хэдий ч, та нарын ойлголт урьдных агаад өнгөрснийх юм; та нар бас өнөөдрийн зүйлийг мэдэрсэн бөгөөд эдгээр нь Миний гараар хийгдсэн билээ. Би та нарт ихийг өгч, та нар Надаас ихийг харсан болохоор Миний та нараас хүсэж байгаа зүйл байж боломгүй зүйл биш. Тиймээс, Би та нараас үе үеийн ариун хүмүүсийн адил Намайг гэрчлэхийг хүсэж байна, энэ бол Миний зүрх сэтгэлийн цорын ганц хүсэл билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах