Өдөр тутмын Бурханы үг: Амийн оролт | Эшлэл 467

2020-10-10

Ариун Сүнс өнөө үед чуулган дотор хэрхэн ажиллаж байна вэ? Чи энэ асуудлыг баттай ойлгож ухаарсан уу? Ах эгч нарын чинь хамгийн том бэрхшээл юу вэ? Тэдэнд юу хамгийн их дутагддаг вэ? Одоогоор зарим хүн шалгалт туулахдаа сөрөг байдаг, зарим нь бүр гомдоллодог. Бурхан үгээ хэлж дууссан учраас зарим хүн урагшлахаа больдог. Хүмүүс Бурханд итгэх итгэлийн зөв замд ороогүй. Тэд бие даан амьдарч чаддаггүй бөгөөд сүнслэг амьдралаа хадгалж чаддаггүй. Зарим хүн Бурханыг ярих үед ойрхон дагаж, эрч хүчтэйгээр эрэлхийлж, хэрэгжүүлэхэд бэлэн байдаг боловч Бурхан үг хэлэхгүй үед тэд урагшлахаа больдог. Хүмүүс Бурханы хүслийг зүрх сэтгэлдээ ойлгоогүй хэвээр, Бурханыг аяндаа хайрлах хайр тэдэнд байдаггүй; өмнө нь тэд албан хүчээр Бурханыг дагадаг байсан. Бурханы ажлаас залхдаг зарим хүн одоо бий. Ийм хүмүүс аюулд байгаа биш гэж үү? Маш олон хүн зүгээр л аргацаах байдалтай байдаг. Хэдийгээр тэд Бурханы үгийг идэж ууж, Түүнд залбирдаг ч үүнийгээ хайнга хийдэг бөгөөд нэгэн цагт байсан урам зориг нь тэдэнд байхаа больсон. Ихэнх хүн Бурханы цэвэршүүлж, төгс болгох ажлыг сонирхдоггүй, үнэндээ тэдэнд ямар ч дотоод хөдөлгөгч хүч байхгүй мэт ямагт байдаг. Тэд гэм бурууд дийлдсэн ч Бурханд өртэй гэдгээ мэдэрдэггүй, бас харамсахаа ч мэддэггүй. Тэд үнэнийг эрэлхийлдэггүй, бас чуулганыг орхидоггүй, харин түр зуурын зугаа цэнгэл л эрж хайдаг. Энэ хүмүүс бол мунхаг, хамгийн усан тэнэг! Цаг нь ирэхэд тэд бүгд хаягдаж, нэг нь ч аврагдахгүй! Хэрвээ нэг удаа аврагдсан бол үргэлж аврагдана гэж чи боддог уу? Ийм итгэл үнэмшил нь цэвэр залилан! Амийн оролтыг эрэлхийлдэггүй бүх хүн гэсгээгдэнэ. Ихэнх хүн амийн оролт, үзэгдлүүд, үнэний хэрэгжүүлэлтийг огтхон ч сонирхдоггүй. Тэд оролтыг эрэлхийлдэггүй, илүү гүнзгий оролтыг гарцаагүй эрэлхийлдэггүй. Тэд өөрсдийгөө сүйрүүлж байгаа бус уу? Яг одоо нөхцөл байдал нь байнга сайжирч байгаа хэсэг хүмүүс бий. Ариун Сүнс ажиллах тусам тэд илүү их итгэлтэй болдог; тэд туршлагажих тусмаа Бурханы ажлын гүн гүнзгий нууцыг төдий чинээ их туулдаг. Илүү гүнзгий орох тусмаа тэд илүү их ойлгодог. Тэд Бурханы хайр маш агуу гэдгийг мэдэрч, дотроо тайван, гэгээрсэн санагддаг. Тэд Бурханы ажлын талаар ойлголттой байдаг. Энэ бол Ариун Сүнс дотор нь ажиллаж байгаа хүмүүс юм. Зарим хүн, “Бурханы шинэ үг байхгүй байсан ч би үнэнийг илүү гүнзгий эрж хайсаар байх ёстой, өөрийн бодит туршлагын бүх зүйлд нухацтай хандаж, Бурханы үгийн бодит байдал руу орох ёстой” гэж хэлдэг. Ийм хүнд Ариун Сүнсний ажил байдаг. Хэдийгээр Бурхан хүн нэг бүрд царай төрхөө харуулдаггүй, тэднээс нуугдаж, ганц ч үг айлддаггүй, хүмүүс заримдаа дотроо бага зэрэг цэвэршүүлэлт туулдаг ч Бурхан хүмүүсийг бүрэн орхиогүй. Хэрвээ хүн өөрийн хэрэгжүүлэх ёстой үнэнийг хадгалж чадахгүй бол түүнд Ариун Сүнсний ажил байхгүй байх болно. Цэвэршүүлэлтийн хугацаанд, Бурхан Өөрийгөө харуулахгүй байх хугацаанд хэрвээ чи өөртөө итгэлгүй байж, харин ч зайлан холддог бол, Бурханы үгийг туулахад анхаарлаа хандуулдаггүй бол энэ нь Бурханы ажлаас зугтааж байгаа хэрэг юм. Хожим нь чи хаягдах хүмүүсийн нэг болох болно. Бурханы үг рүү орохоор эрж хайдаггүй хүмүүс Түүний төлөө гэрчлэлд зогсож яавч чадахгүй. Бурханы төлөө гэрчлэл хийж, Түүний хүслийг хангаж чаддаг хүмүүс бүгд Бурханы үгийг эрэлхийлэх урам зоригоосоо бүрэн хамааралтай байдаг. Хүмүүст Бурханы гүйцэтгэдэг ажил нь үндсэндээ үнэнийг олж авах боломжийг тэдэнд олгохын тулд байдаг; чамаар амийг эрэлхийлүүлэх нь чамайг төгс болгохын төлөө байдаг бөгөөд энэ бүгд нь чамайг Бурханд ашиглагдахад тохирохуйц болгохын төлөө байдаг. Чиний одоо эрэлхийлж буй бүхэн зөвхөн нууцуудад чих тавьж, Бурханы үгийг сонсож, нүдээ хужирлаж, ямар нэг шинэ зүйл, чиг хандлага байгаа эсэхийг харахаар хайж, сониуч зангаа хангах байдаг. Хэрвээ зүрх сэтгэлд чинь иймэрхүү санаа зорилго байгаа бол чи яагаад ч Бурханы шаардлагыг хангаж чадахгүй. Үнэнийг эрэлхийлдэггүй хүмүүс эцсийг нь хүртэл дагаж чадахгүй. Яг одоо, Бурхан ямар нэг зүйл хийхгүй байгаа юм биш, харин хүмүүс Бурханы ажлаас залхсан учраас хамтран ажиллахгүй байгаа юм. Тэд Түүний ерөөл хайрлахаар айлддаг үгийг нь сонсохыг л хүсдэг бөгөөд Түүний шүүлт, гэсгээлтийн үгийг нь сонсохыг хүсдэггүй. Үүний шалтгаан юу вэ? Яагаад гэвэл, хүмүүсийн ерөөл олж авах гэсэн хүсэл биелээгүй учраас тэд идэвхгүй, сул дорой болсон. Бурхан Өөрийг нь дагах боломжийг хүмүүст зориуд олгодоггүй юм биш, мөн хүн төрөлхтөнд зориуд цохилт өгч байгаа ч юм биш. Өөрсдийнх нь санаа зорилго зохисгүй байдаг учраас л хүмүүс идэвхгүй, сул дорой байдаг. Бурхан бол хүнд амь өгдөг Бурхан бөгөөд хүнийг үхэлд хүргэж чадахгүй. Хүмүүсийн сөрөг, сул дорой байдал, ухралт няцалт бүгд өөрсдөөс нь үүдэлтэй.

Бурханы одоогийн ажил нь хүмүүст зарим нэг цэвэршүүлэлт авчирдаг бөгөөд энэхүү цэвэршүүлэлтийг хүлээж авахдаа бат зогсож чаддаг хүмүүс л Бурханы сайшаалыг хүртэнэ. Тэр яаж Өөрийгөө нууж, үг хэлэхгүй, ажиллахгүй байсан ч хамаагүй, чи эрч хүчтэйгээр эрж хайсаар байж чадна. Бурхан чамайг голох болно гэж хэлсэн ч гэсэн чи Түүнийг дагасаар байх болно. Энэ нь Бурханы төлөө гэрчлэлд зогсож байгаа хэрэг юм. Хэрвээ Бурхан чамаас Өөрийгөө нуухад, чи Түүнийг дагахаа боливол энэ нь Бурханы төлөө гэрчлэлд зогсож байгаа хэрэг мөн үү? Хүмүүст бодитой оролт байхгүй бол тэдэнд бодитой биеийн хэмжээ байдаггүй бөгөөд асар том шалгалттай үнэхээр тулгарах үедээ тэд бүдэрдэг. Бурхан үг айлдахгүй, эсвэл чиний үзэлтэй нийцэхгүй зүйл хийж байгаа үед чи сэтгэлээ барьж дийлдэггүй. Хэрвээ Бурхан одоо чиний үзлийн дагуу үйлдэж байсан бол, Тэр чиний хүслийг хангаж, чи босож зогсоод эрч хүчтэйгээр эрэлхийлж чаддаг байсан бол, чиний түшиглэж амьдардаг үндэс суурь юу байх байсан бэ? Хүний сониуч зангаасаа бүрэн хамааралтай амьдарч байгаа олон хүн байдаг гэж Би хэлнэ. Тэдэнд эрж хайх жинхэнэ зүрх сэтгэл огтоос байдаггүй. Үнэний оролтыг эрэлхийлдэггүй, харин өөрсдийн сониуч занд түшиглэн амьдардаг хүмүүс бол жигшмээр хүмүүс бөгөөд тэд аюулд байдаг! Бурханы янз бүрийн ажил нь бүгд хүн төрөлхтнийг төгс болгохын тулд хэрэгждэг. Гэвч хүмүүс үргэлж сониучирхаж, хов живийн талаар асууж лавлах дуртай байдаг, тэд гадаад орон дахь одоогийн хэрэг явдлын талаар санаа зовж байдаг. Тэд жишээ нь Израилд юу болж байгаа, Египетэд газар хөдлөлт болсон эсэхийг сонирхох зэргээр аминч хүслээ хангах шинэ, сонин хачин зүйлсийг үргэлж хайж байдаг. Тэд амийг эрэлхийлдэггүй, төгс болгуулахыг ч зорьдоггүй. Харин тэдний сайхан мөрөөдөл биелж, хэрээс хэтэрсэн хүслүүд нь гүйцэлдэж магадгүй гэсэндээ Бурханы өдрийг аль болох хурдан ирүүлэхийг л эрж хайдаг. Тийм хүн бол прагматик биш—тэд бол буруу харах өнцөгтэй хүмүүс юм. Үнэнийг эрж хайх л хүн төрөлхтний Бурханд итгэх итгэлийн үндэс суурь мөн. Хүмүүс амийн оролтыг эрэлхийлдэггүй, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахаар эрж хайдаггүй бол шийтгэл хүлээнэ. Шийтгүүлэх хүмүүс бол Бурханы ажлын цаг үед Ариун Сүнсний ажил байхгүй хүмүүс юм.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Чи Бурханд өгсөн үнэнч байдлаа хадгалах ёстой

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих